ΕΠΑ618: Στρατηγικός Σχεδιασμός στην Εκπαίδευση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

06
Τρι, Δεκ

ΕΠΑ618: Στρατηγικός Σχεδιασμός στην Εκπαίδευση

Σκοπός Θ.Ε.

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τον στρατηγικό σχεδιασμό στην εκπαίδευση, καθώς και να μπορούν να εφαρμόζουν τη σχετική θεωρία, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών οργανισμών, μέσα από την ανίχνευση αναγκών και τη στρατηγική πρόγνωση του μέλλοντος με επιστημονικές μεθόδους.

Περιεχόμενο Θ.Ε.

Οι φοιτητές θα μελετήσουν τις έννοιες των οργανισμών και της διοίκησης, την ανάλυση αναγκών και τη στρατηγική πρόγνωση του μέλλοντος, καθώς και την έννοια της στρατηγικής. Οι φοιτητές θα μελετήσουν, στη συνέχεια, τη στρατηγική ανάλυση, τόσο στο επίπεδο του εξωτερικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος όσο και στο επίπεδο του εσωτερικού περιβάλλοντος των οργανισμών, καθώς και τη στρατηγική επιλογή, το στρατηγικό σχέδιο και την εφαρμογή του. Θα εξετάσουν, επίσης, τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), θα διερευνήσουν ζητήματα υπευθυνότητας και λογοδοσίας, ενώ η ενότητα θα ολοκληρωθεί με την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα (ΚΕΣ).

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ618
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γραπτές εργασίες, τελική εξέταση

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate