ΕΠΑ616: Η Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΙΙ – Εφηβική Ηλικία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

06
Τρι, Δεκ

ΕΠΑ616: Η Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΙΙ – Εφηβική Ηλικία

Σκοπός Θ.Ε.

O βασικός σκοπός αυτής της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι η μελέτη της εξέλιξης του παιδιού ως ενεργού μέλους μιας κοινωνικής ομάδας, στην εφηβεία. H συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα μελετά την εξέλιξη του εφήβου, γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική και ηθική, υιοθετώντας την κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση. Ο/Η έφηβος θεωρείται ως ενεργό μέλος μιας κοινωνικής ομάδας με την οποία αλληλεπιδρά.

Περιεχόμενο Θ.Ε.

O βασικός σκοπός αυτής της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι η μελέτη της εξέλιξης του παιδιού ως ενεργού μέλους μιας κοινωνικής ομάδας, στην εφηβεία. Η θεματική ενότητα μελετά ανάμεσα σε άλλα, την εξέλιξη του εφήβου, την διαμόρφωση ταυτότητας, τις αλλαγές στην σχέση με τους γονείς και τους συνομήλικους και τα προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά στην εφηβεία (χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, φυγή από το σπίτι, αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά).

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ616
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γραπτές εργασίες, τελική εξέταση

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate