ΕΠΑ614: Διαχείριση Αλλαγής, Σχολική Αποτελεσματικότητα και Βελτίωση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

06
Τρι, Δεκ

ΕΠΑ614: Διαχείριση Αλλαγής, Σχολική Αποτελεσματικότητα και Βελτίωση

Σκοπός Θ.Ε.

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη διαχείριση της αλλαγής, τη σχολική αποτελεσματικότητα και τη σχολική βελτίωση. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τη φύση της αλλαγής στους σύγχρονους οργανισμούς, την αναγκαιότητα της αλλαγής και τους παράγοντες επίδρασης στην αλλαγή, τον σχεδιασμό της αλλαγής, το άτομο και την αλλαγή, το σχολείο ως οργανισμό και την αλλαγή, την αλλαγή στο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, την ηγεσία και την αλλαγή, καθώς και τα καινοτομικά προγράμματα στην εκπαίδευση και τις διεθνείς έρευνες. Παράλληλα, θα μελετήσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αποτελεσματικού σχολείου.

Περιεχόμενο Θ.Ε.

Οι φοιτητές θα μελετήσουν τη φύση της αλλαγής στους σύγχρονους οργανισμούς, την αναγκαιότητα της αλλαγής και τους παράγοντες επίδρασης στην αλλαγή, τον σχεδιασμό της αλλαγής, το άτομο και την αλλαγή, το σχολείο ως οργανισμό και την αλλαγή, την αλλαγή στο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, την ηγεσία και την αλλαγή, καθώς και τα καινοτομικά προγράμματα στην εκπαίδευση και τις διεθνείς έρευνες. Παράλληλα, θα μελετήσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αποτελεσματικού σχολείου και εκπαιδευτικού, τη δημιουργία κλίματος για αλλαγή, τα θεωρητικά μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, τη μέτρηση της σχολικής αποτελεσματικότητας, καθώς και την έρευνα για τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας. Τέλος, θα εξετάσουν διάφορα ερευνητικά προγράμματα σχολικής αποτελεσματικότητας που έγιναν στην Κύπρο και στον διεθνή χώρο.

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ614
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γραπτές εργασίες, τελική εξέταση

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate