ΔΠΠ621: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΔΠΠ621: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η ΔΠΠ 621 είναι Θεματική Ενότητα κατεύθυνσης. Σκοπός είναι να αποκτήσει ο φοιτητής δεξιότητες ικανές να τον βοηθήσουν επαγγελματικά σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας ανά τον κόσμο, είναι ένα ζήτημα σύνθετο και πολυμορφικό, το οποίο απαιτεί λεπτή και προσεκτική διαχείριση. Περιλαμβάνει πολλές πτυχές και συνδυάζει υψίστης σημασίας παραμέτρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής φύσεως.

Οι ήπιες μορφές ενέργειας (ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή νέες πηγές ενέργειας, ή πράσινη ενέργεια) είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε  δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Πρώτον δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση  για την εκμετάλλευσή τους (π.χ. εξόρυξη, άντληση ή καύση) σε σύγκρισημε τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Δεύτερον, πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Έτσι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρούνται από πολλούς μία αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Ως «ανανεώσιμες πηγές» θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα), όπως η ηλιακή και η αιολική. Η χρήση τους είναι είτε άμεση (κυρίως για θέρμανση) είτε μετά από μετατροπή  σε άλλες μορφές ενέργειας (κυρίως ηλεκτρισμό ή μηχανική ενέργεια). Υπολογίζεται ότι το τεχνικά εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό από τις ήπιες μορφές ενέργειας είναι πολλαπλάσιο της παγκόσμιας συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η υψηλή όμως μέχρι πρόσφατα τιμή των νέων ενεργειακών εφαρμογών, τα τεχνικά προβλήματα εφαρμογής καθώς και πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση της κατάστασης ως έχει στον ενεργειακό τομέα, εμπόδισαν την ευρεία υιοθέτηση τους

Η Θεματική Ενότητα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με

 • Την έννοια «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας«
 • Την υφιστάμενη κατάσταση και τους μελλοντικούς στόχους σχετικά με τις ΑΠΕ για την Κύπρο και την Ελλάδα
 • Τις νομοθετικές απαιτήσεις για ΑΠΕ και το σχετικό Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Την έννοια «Ενίσχυση Ενεργειακής Απόδοσης»
 • Την έννοια «ενεργειακή πολιτικής
 • Την ατμοσφαιρική ρύπανση και τους αέριους ρύπους
 • Την ηλιακή ενέργεια και τη νομοθεσία που αφορά την ηλιακή ενέργεια και τα Φωτοβολταϊκά πάρκα
 • Τον Προσδιορισμό των Επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη δημιουργία Φ/Β πάρκων
 • Την αιολική ενέργεια και τη νομοθεσία που αφορά την αιολική ενέργεια
 • Τους Τύπους ανεμογεννητριών
 • Τον Προσδιορισμό των Επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη δημιουργία αιολικών πάρκων
 • Τεχνολογίες ανάκτησης ενέργειας
 • Ενεργειακή ανάλυση των μεθόδου
 • Αναερόβια χώνευση
 • Παραμέτρους που επηρεάζουν την αναερόβια χώνευση
 • Όργανα μέτρησης CH4/CO2
 • Δημιουργία αναερόβιου χωνευτήρα 
 • Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
 • Έννοια του όρου «ποιότητα εσωτερικού αέρα» και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα αέρα
 • Επιπτώσεις εσωτερικής ρύπανσης
 • Ενεργειακή απόδοση κτιρίων και τις διαδικασίες προσδιορισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων
 • Τη βιομάζα και την υδροηλεκτρική ενέργεια

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ621
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (10% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), τελική εξέταση (60% του τελικού βαθμού).

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 450 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate