ΔΠΠ613: Κλιματική Αλλαγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΔΠΠ613: Κλιματική Αλλαγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Η Θεματική Ενότητα έχει ως κύριο στόχο να προσεγγίσει πολύπλευρα το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχει στο Φυσικό και το Ανθρωπογενές Περιβάλλον της Μεσογείου και ιδιαίτερα της Ελλάδας και της Κύπρου. Παράλληλα, εξετάζει τα μέτρα προσαρμογής που απαιτείται να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων στα υδατικά συστήματα, στο παράκτιο και το θαλάσσιο περιβάλλον, στα χερσαία και δασικά οικοσυστήματα, στα αγροτικά συστήματα, όπως επίσης και στον τομέα προστασίας της ανθρώπινης υγείας, στην ενέργεια, στις μεταφορές και υποδομές και στο δομημένο περιβάλλον της Μεσογείου. Επιπρόσθετα, η Θ.Ε. διερευνά το κόστος και το όφελος από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και τα μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μετριασμό του φαινομένου, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαθέσιμων λύσεων.

Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να: 

 • Εντοπίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο Φυσικό και το Ανθρωπογενές περιβάλλον.
 • Αντιλαμβάνεται και να προτείνει τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ανά τομέα επίπτωσης.
 • Προσδιορίζει το κόστος και το όφελος από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 • Προσδιορίζει τα μέτρα που οδηγούν σε μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ613
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (10% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), τελική εξέταση (60% του τελικού βαθμού).

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 450 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate