ΔΠΠ612: Βιολογία Διατήρησης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΔΠΠ612: Βιολογία Διατήρησης

Η Βιολογία Διατήρησης είναι η επιστημονική μελέτη των φαινομένων που επηρεάζουν τη διατήρηση, απώλεια και αποκατάσταση της βιολογικής ποικιλότητας.  Στο πλαίσιο αυτής της Θ.Ε. θα μελετηθούν τα κύρια στοιχεία των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων, οι απειλές που αντιμετωπίζουν και οι κύριοι τρόποι προστασίας τους. Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι να:

 • Μεταδώσει τη θεωρία και την εφαρμογή της βιολογίας διατήρησης.
 • Εξοικειώσει με τις πρακτικές πτυχές των έργων διατήρησης.
 • Παρουσιάσει τη σημασία και τις απειλές στη βιοποικιλότητα σε ένα ανθρωπογενές τοπίο
 • Προωθήσει την εφαρμογή οικολογικών εννοιών σε προβλήματα διατήρησης
 • Καταδείξει τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών στη λύση προβλημάτων σχετικών με τη διατήρηση των χερσαίων οικοσυστημάτων, χρησιμοποιώντας πραγματικά παραδείγματα.

Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να:

 • Συνδέει την θεωρία της βιολογίας διατήρησης & προστασίας χερσαίων οικοσυστημάτων με την πράξη
 • Καταρτίζει σχέδια παρακολούθησης για είδη, ενδιαιτήματα και οικοτόπους
 • Προβεί στον σχεδιασμό και αξιολόγηση Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών
 • Χρησιμοποιεί εξειδικευμένα λογισμικά ανάλυσης οικολογικών δεδομένων (π.χ. PAST,  SIMILE, CANOCO, FRAGSTATS, HARVESTLite).

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ612
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (10% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), τελική εξέταση (60% του τελικού βαθμού).

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 450 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate