ΔΠΠ513: Εργαλεία Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΔΠΠ513: Εργαλεία Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η περιβαλλοντική διαχείριση συνίσταται στη διαχείριση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού που έχει ή δύναται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, διότι είναι δυνατό να συνδέεται τόσο με την εξόρυξη πρώτων υλών για τις παραγωγικές διαδικασίες μιας επιχείρησης, όσο και με τον τελικό χώρο απόθεσης στο τέλος της ζωής του προϊόντος.

Στη Θεματική αυτή Ενότητα οι φοιτητές εισάγονται στα εργαλεία προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα εργαλεία που παρουσιάζονται αποτυπώνουν τις ανάγκες και προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι τρεις βασικοί άξονες της αειφόρου ανάπτυξης: περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία.

Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να:

 • Εντοπίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από έργα, σχέδια, διεργασίες, βιομηχανικές δραστηριότητες κ.λπ.
 • Εφαρμόζει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προσδιορίζει περιβαλλοντικές επιπτώσεις με μοντέλα ανάλυσης κύκλου ζωής
 • Προσδιορίζει τη θέση που βρίσκεται ένας οργανισμός σε σχέση με τη περιβαλλοντική του απόδοση

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ513
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (10% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), τελική εξέταση (60% του τελικού βαθμού).

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 450 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate