ΔΠΠ512: Μεθοδολογία της Έρευνας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΔΠΠ512: Μεθοδολογία της Έρευνας

Αυτή η Θεματική Ενότητα έχει ως σκοπό να παρέχει στο φοιτητή τη γνώση των απαραίτητων εργαλείων και τεχνικών για να μπορέσει να εμβαθύνει και να ενασχοληθεί επιτυχώς με την περιβαλλοντική έρευνα σε όλες τις φάσεις αυτής. Γίνεται επισκόπηση του ρόλου της έρευνας στην προώθηση της γνώσης, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες της περιβαλλοντικής έρευνας με τη χρήση παραδειγμάτων και περιπτωσιολογικών μελετών. Οι στόχοι της ΘΕ είναι να:

 • Εισάγει το φοιτητή στη Μεθοδολογία έρευνας
 • Καταδείξει τις ιδιαιτερότητες της περιβαλλοντικής έρευνας
 • Συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη για την απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων
 • Παρέχει τα εφόδια για τη χρήση των πλέον κοινά χρησιμοποιούμενων στατιστικών μεθόδων

Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να:

 • Προβεί στο συνολικό σχεδιασμό έρευνας από τη διατύπωση ερευνητικής υπόθεσης και την συλλογή στοιχείων μέχρι την ανάλυση, παρουσίαση και συγγραφή αποτελεσμάτων
 • Αναπτύξει την ικανότητα να ερμηνεύει πρωτογενή επιστημονική βιβλιογραφία
 • Εφαρμόζει θεωρητικές γνώσεις στην πράξη επιλύοντας περιβαλλοντικά προβλήματα
 • Ακολουθεί κριτική προσέγγιση στην παραγωγή λύσεων περιβαλλοντικών προβλημάτων

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ512
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (10% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), τελική εξέταση (60% του τελικού βαθμού)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 450 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate