ΔΠΠ511: Αειφόρος Ανάπτυξη Ι - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΔΠΠ511: Αειφόρος Ανάπτυξη Ι

Η Θεματική Ενότητα έχει ως σκοπό την εμβάθυνση σε έννοιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος. Τα αντικείμενα που θα αναπτυχθούν σε αυτή την Θεματική Ενότητα προσφέρουν τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις για την περαιτέρω εξειδίκευση του φοιτητή, αναπτύσσοντας παράλληλα την ικανότητά του να αναγνωρίζει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Οι αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων, οι υδατικοί πόροι και οι εδαφικοί πόροι, είναι μερικά από τα θέματα που αναλύονται ως διαστάσεις της περιβαλλοντικής επιστήμης. Παράλληλα, σε πιο πρακτικό επίπεδο δίδεται έμφαση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στο κλίμα και τις κλιματικές αλλαγές στη Μεσόγειο, στην ολοκληρωμένη γεωργία, στα οικονομικά περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΠΠ511
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (10% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), τελική εξέταση (60% του τελικού βαθμού).

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 450 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΔΠΠ512: Μεθοδολογία της Έρευνας »