ΑΥΔ701A: Διατριβή Μάστερ Ι - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΑΥΔ701A: Διατριβή Μάστερ Ι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ701A
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate