ΑΥΔ622: Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΑΥΔ622: Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο, για την αξιολόγηση και διαχείριση της ασφάλειας και των σχετικών ρίσκων στα πληροφορικά συστήματα. Το μάθημα θα καλύψει θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές που εφαρμόζονται στη διαδικασία διαχείρισης ρίσκου, μεθοδολογίες και πρότυπα διαχείρισης ρίσκου και θα παρουσιάσει εφαρμογή της διαδικασίας διαχείρισης ρίσκου σε ένα υφιστάμενο πληροφορικό σύστημα.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν:

•    Κατανόηση της ανάγκη για αξιολόγηση ρίσκου και την ανάγκη για την ύπαρξη ασφάλειας στα πληροφορικά συστήματα
•    Κατανόηση και πρακτική γνώση γιαν να μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικές ασφάλειας κατα τη διαδικάσία ανάλυσης ρίσκου
•    Εξοικοίωση με τις μεθοδολογίες, πρότυπα και νομοθεσία διαχείρισης και ανάλυσης ρίσκου καθώς επίσης και με την εφαρμογή τους
•    Ικανότητα να αξιολογήσουν την ασφάλεια σε ένα πληροφορικό σύστημα, να αναγνωρίσουν απειλές και τρωτά σημεία και να εφαρμόζουν τεχνικές ασφάλειας για την ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας του συστήματος
•    Γνώσεις για να σχεδιάζουν και καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας ενός οργανισμού σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΑΥΔ622
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΑΥΔ621: Κρυπτογραφία ΑΥΔ701A: Διατριβή Μάστερ Ι »