Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

21
Δευ, Σεπ

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα  «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» έχει ως βασική αποστολή την έρευνα σε θέματα που αφορούν στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα. 

 

Ερευνητικές Περιοχές


Για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθούν θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο:

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Προϋποθέσεις Εισδοχής

(α) Παρουσία στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (όχι «εξ αποστάσεως»)

(β) Πρώτο πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε Πληροφορική ή συναφή κλάδο

(γ) Πρώτο πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε Παιδαγωγική Επιστήμη ή Εκπαιδευτική εμπειρία

Πριν την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  με τη γραμματεία της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (sciences.secretary-at-ouc.ac.cy)  για τυχόν ερωτήσεις.

 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι /- ες πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάστερ, ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών, συναφούς ή παραπλήσιου με τις ερευνητικές περιοχές που αναφέρονται πιο πάνω.  Επίσης, πρέπει να έχουν είτε εξαιρετική γνώση βάσεων δεδομένων και προγραμματισμού.


Σημείωση:

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
  2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 300 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
  • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
  • Σημαντικότατα της έρευνας,
  • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
  • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
  1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
  2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
  3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Στη Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να αναφέρεται ρητά το γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Προγράμματος κα Προδρόμου Μαριάννα,  prodromou@ouc.ac.cy, 00357-22411651