Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

21
Δευ, Σεπ

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα στο ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, έχει ως βασική αποστολή την έρευνα στο θέμα:

'Μέσα εξωδικαστικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση' - Means of Extra - judicial protection in the European Union

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τα τρία (3) χρόνια και η μέγιστη τα οκτώ (8) χρόνια. 

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο) το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις: 3 Μαρτίου 2020 - 20 Απριλίου 2020. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ.


Σημείωση:

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
  2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 300 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
  • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
  • Σημαντικότατα της έρευνας,
  • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
  • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
  1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
  2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
  3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

 

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον κ. Αλέξανδρο Τσαδήρα, alexandros.tsadiras@ouc.ac.cy