Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
16
Τρι, Αυγ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, έχει στόχο τη δημιουργία και προώθηση πρωτότυπης έρευνας σε θέματα που άπτονται της παραγωγής και διαχείρισης του πολιτισμού.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τρία (3) χρόνια και η μέγιστη οκτώ (8) χρόνια. 

 

Ερευνητικές Περιοχές


Στο παρόν στάδιο προσφέρεται η ακόλουθη ερευνητική περιοχή:

  • Νεοελληνική Τέχνη και Πολιτισμός / Modern Greek art and Culture

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
  2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 600-900 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
  • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
  • Σημαντικότατα της έρευνας,
  • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
  • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
  1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
  2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
  3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ο οποίος να θεωρείται συναφής με την πιο πάνω αναφερόμενη ερευνητική περιοχή.


Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Προγράμματος κα Χριστοφή Χαρούλλαcharoula.christofi@ouc.ac.cy00357-22411743