Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ως βασική αποστολή του, το ΔΠΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ έχει την έρευνα σε περιοχές που αφορούν στην Επικοινωνία και τη  Δημοσιογραφία, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα.
 

Σημείωση:
Όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών, θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
  2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 300 λέξεων, η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
  • Περιγραφή του στόχου/σκοπού
  • Σημαντικότατα της έρευνας
  • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
  • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
  1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
  2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
  3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση σε περισσότερες από μία ερευνητικές περιοχές του ίδιου Διδακτορικού προγράμματος, τότε θα πρέπει να το διευκρινίσετε στη Δήλωση Ενδιαφέροντος.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το ΔΠΣ πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς με γνωστικές περιοχές στους τομείς της Επικοινωνίας και της Νέας Δημοσιογραφίας.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Προγράμματος κα Χριστοφή Χαρούλλαcharoula.christofi@ouc.ac.cy00357-22411743