ΟΙΚ429: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΟΙΚ429: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Η θεματική ενότητα  ασχολείται  βασικούς τομείς των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (M & A).
Η προσοχή θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα θέματα:

 • Οι θεωρητικές και θεσμικές πτυχές των M & A.
 • Θέματα αποτίμησης και μέτρησης επιδόσεων που σχετίζονται με την M & A.
 • Νομικές πτυχές και θέματα πληρωμών που σχετίζονται με M & A.
 • Χρηματοδοτικές συναλλαγές.
 • Εναλλακτικές στρατηγικές αναδιάρθρωσης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ429
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Γραπτή Εργασία 1: 10%
  • Γραπτή Εργασία 2: 10%
  • Γραπτή Εργασία 3: 10%
  • Τελική εξέταση: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate