ΟΙΚ428: Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΟΙΚ428: Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα

Η θεματική ενότητα εξετάζει και μελετά την εξέλιξη και το  φιλοσοφικό υπόβαθρο των διαφόρων οικονομικών συστημάτων, τις μεγάλες σχολές σκέψης στη σύγχρονη πολιτική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων Galbraith, Chicago School και  ριζοσπαστική πολιτική οικονομία, τη σύγκριση των θεσμικών δομών και των οικονομικών επιδόσεων σε επιλεγμένες χώρες.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ428
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Γραπτή Εργασία 1: 10%
  • Γραπτή Εργασία 2: 10%
  • Γραπτή Εργασία 3: 10%
  • Τελική εξέταση: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate