ΟΙΚ426: Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΟΙΚ426: Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική

Οι τράπεζες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον κινδύνου. Αυτή η θεματική ενότητα εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς στο πλαίσιο του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, καθώς και σε σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ426
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Γραπτή Εργασία 1: 10%
  • Γραπτή Εργασία 2: 10%
  • Γραπτή Εργασία 3: 10%
  • Τελική εξέταση: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate