ΟΙΚ421: Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΟΙΚ421: Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Η θεματική ενότητα βασίζεται πάνω στη ενότητα  κορμού  της χρηματοοικονομικής (Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας) και εξετάζει γνωστές έννοιες στο πλαίσιο της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επίσης, εισάγει  νέες  έννοιες που έχουν σημασία για τους διαχειριστές στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ικανότητα εφαρμογής χρηματοοικονομικών εργαλείων και ιδεών σε οργανισμούς στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ421
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Γραπτή Εργασία 1: 10%
  • Γραπτή Εργασία 2: 10%
  • Γραπτή Εργασία 3: 10%
  • Τελική εξέταση: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate