ΟΙΚ413: Oργάνωση Επιχειρήσεων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΟΙΚ413: Oργάνωση Επιχειρήσεων

Η θεματική ενότητα πραγματεύεται μια σειρά από θέματα: πώς οι ιδέες  έχουν αναπτυχθεί στην μελέτη της διαχείρισης, η εξέλιξη του ρόλου του μάνατζερ, οι προοπτικές για οργανισμούς και τη διαχείριση, η λειτουργία ομάδων σε οργανωτικό πλαίσιο, η επίδραση της νέας τεχνολογίας, ο πολιτισμός, η εξουσία και μικρο-πολιτική σε σχέση με τους οργανισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης σε θέματα όπως, η διαχείριση της διαφορετικότητας, το φύλο και οι οργανισμοί. Επιπλέον, η ανάπτυξη του οργανισμού, και οι αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τη δομή της επιχείρησης. Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτή την ενότητα αποτελούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων για την ανάλυση και τη διαχείριση  οργανωσιακών καταστάσεων.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ413
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
    • Γραπτή Εργασία 1: 10%
    • Γραπτή Εργασία 2: 10%
    • Γραπτή Εργασία 3: 10%
    • Τελική εξέταση: 70%
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate