ΟΙΚ222: Δημόσια Οικονομικά - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΟΙΚ222: Δημόσια Οικονομικά

Οι στόχοι της θεματικής ενότητας  είναι να παρέχει γνώσεις και κατανόηση των ακολουθων θεμάτων:
1. Θεωρία Γενικής Ισορροπίας υπό Συνθήκες Τέλειου Ανταγωνισμού. Οικονομική της Ευημερίας. Αποτυχίες της Αγοράς.
2. Δημόσια Αγαθά. Αποτελεσματική Παροχή. Το Πρόβλημα του Δωρεάν Χρήστη.
3. Εξωτερικότητες. Κρατική Παρέμβαση. Το Θεώρημα του Coase. Ιδιωτικές Λύσεις.
4. Πολιτική Οικονομία. Συστήματα Ψηφοφορίας. Γραφειοκρατία.
5. Αντιπροσωπευτικά Παραδείγματα Δημοσίων Δαπανών: Εκπαίδευση, Υγεία, και
Κοινωνική Ασφάλιση. Αιτίες και Επιπτώσεις της Κρατικής Παροχής.
6. Αναδιανομή του Εισοδήματος. Αιτίες και Αποτελέσματα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ222
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Γραπτή Εργασία 1: 10%
  • Γραπτή Εργασία 2: 10%
  • Γραπτή Εργασία 3: 10%
  • Τελική εξέταση: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate