ΟΙΚ122: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων ΙΙ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΟΙΚ122: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων ΙΙ

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Στατιστική ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι» . Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή στατιστικών μεθόδων στα οικονομικά με σκοπό την  άντληση συμπερασμάτων από τα δεδομένα του δείγματος, και τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Θέματα του μαθήματος περιλαμβάνουν: Σημειακή εκτίμηση και  διαστήματα εμπιστοσύνης,  έλεγχος υποθέσεων, και μοντέλα παλινδρόμησης. Οι φοιτητές θα μάθουν να διαμορφώνουν και να εφαρμόζουν στατιστικά μοντέλα για τη μελέτη οικονομικών δεδομένων σε ένα περιβάλλον υπολογιστικών προγραμμάτων σε υπολογιστή, με τη χρήση πραγματικών οικονομικών στοιχείων/δεδομένων. Αυτό το μάθημα παρέχει τη βάση για περαιτέρω μελέτη  στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων για τη μοντελλοποίηση οικονομικών φαινομένων με τη χρήση.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ122
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Γραπτή Εργασία 1: 10%
  • Γραπτή Εργασία 2: 10%
  • Γραπτή Εργασία 3: 10%
  • Τελική εξέταση: 70%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate