ΕΛΛ499: Πτυχιακή Εργασία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΛΛ499: Πτυχιακή Εργασία

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ. Ε.) είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα:

 • να προσεγγίσουν και εξετάσουν με τρόπο διεξοδικό επιστημονικά αντικείμενα τα οποία έχουν μελετήσει στο πλαίσιο των Θεματικών Ενοτήτων επιλογής του 5ου – 7ου εξαμήνου
 • να επιλέξουν θέμα από Τράπεζα θεμάτων που έχει συγκροτηθεί με βάση εισηγήσεις των μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ του Προγράμματος Σπουδών
 • να συνεργαστούν με διδάσκοντες-διδάσκουσες συμβούλους και να εκπονήσουν συνθετική εργασία υπό την καθοδήγησή τους
 • να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία και να αναπτύξουν σχετικές ερευνητικές δεξιότητες που τους προετοιμάζουν για μεταπτυχιακές σπουδές
 • να συγγράψουν επιστημονικό πόνημα έκτασης τουλάχιστον 6.000 λέξεων που θα ενισχύσει τυχόν προσπάθεια για εισδοχή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ELL499
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Γραπτή εργασία έκτασης τουλάχιστον 6.000 λέξεων και εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites:
  • Kατεύθυνση: Φιλολογία ή Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη