ΕΛΛ424: Αρχαιολογική θεωρία και πράξη - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΕΛΛ424: Αρχαιολογική θεωρία και πράξη

Η Θ.Ε. ΕΛΛ424  πραγματεύεται το αντικείμενο της αρχαιολογίας, της μελέτης δηλαδή των καταλοίπων του ανθρώπινου παρελθόντος με απώτερο σκοπό την κατανόηση και απόπειρα ερμηνείας του τρόπου ζωής, των επιτευγμάτων, των προβλημάτων αλλά και των λύσεων που αναζήτησαν οι κάτοικοι των αρχαίων κοινωνιών προκειμένου να εξελιχθούν πολιτιστικά, κοινωνικά, πνευματικά και οικονομικά μέσα στο άμεσο περιβάλλον τους. Αυτή η μελέτη μπορεί να αποφέρει καρπούς μόνο μέσω οργανωμένης και μεθοδολογικά έγκυρης προσέγγισης, χρησιμοποιώντας σύγχρονα επιστημονικά μέσα και εργαλεία. Συνειδητοποιώντας ότι οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων, όπως η ανάγκη για ασφάλεια και τροφή, η δημιουργία και η πνευματική αναζήτηση, ο πολιτικός ανταγωνισμός, αλλά και η υστεροφημία, διαχρονικά παραμένουν οι ίδιες,  η αρχαιολογία δίνει τη μοναδική δυνατότητα στο σύγχρονο άνθρωπο να εξερευνήσει το πολυσύνθετο παρελθόν του και να κατανοήσει καλύτερα τη θέση του στο χώρο και το χρόνο μέσω των υλικών καταλοίπων και των γραπτών πηγών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ424
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate