ΕΛΛ415: Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική - Ζωγραφική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Μαρ

ΕΛΛ415: Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική - Ζωγραφική

Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:  19ος αιώνας: ζωγραφική, γλυπτική και αρχιτεκτονική20ός αιώνας: από την αρχή του αιώνα έως και τη «γενιά του ’60»
Για την καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων της νεοελληνικής τέχνης, ειδικά από το τέλος του 19ου αιώνα και εξής, προβλέπονται συνοπτικές αναφορές στην ευρωπαϊκή μοντέρνα τέχνη.
Η ύλη της ευρωπαϊκής τέχνης είναι διδακτέα, αλλά όχι εξεταστέα.
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 
Μέσα από τη μελέτη της Θ.Ε. οι φοιτητές καλούνται:
- να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και θρησκευτικές συγκυρίες και δομές από τον 19ο αιώνα και εξής επηρέασαν τη διαμόρφωση της νεοελληνικής τέχνης
- να αναγνωρίσουν το ρόλο της τέχνης στη νεοελληνική κοινωνία του 19ου και του 20ού αιώνα
- να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά της νεοελληνικής τέχνης και τα σημεία αλληλεπίδρασης με τον δυτικό μοντερνισμό
- να παρακολουθήσουν τους κυριότερους σταθμούς στην αισθητική εξέλιξη των τεχνών στην Ελλάδα μέσα από το έργο σημαντικών καλλιτεχνών
- να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία και να οικειοποιηθούν εργαλεία ανάλυσης, περιγραφής και αποτίμησης των έργων τέχνης
- να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ματιά στον τρόπο προσέγγισης των έργων μέσα από την «ανάγνωση» των  μορφολογικών τους χαρακτηριστικών και τη συναγωγή πληροφοριών για την εποχή που τα δημιούργησε
- να εμβαθύνουν στο χειρισμό της ορολογίας, της επιστημονικής βιβλιογραφίας και γενικότερα των πηγών που άπτονται στο θεματικό αντικείμενο της Θ.Ε.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ415
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    Δύο γραπτές εργασίες και μία εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας.

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate