ΕΛΛ414: Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΛΛ414: Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)

Η Θεματική Ενότητα στοχεύει στην παρουσίαση και ανάλυση της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου από το 1878 (άφιξη Βρετανών) μέχρι το 1974 (τουρκική εισβολή). Η ενότητα ξεκινά με μια εξέταση της πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας της Κύπρου κατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κεντρικό ρόλο κατέχει η μελέτη της εξέλιξης του ενωτικού κινήματος. Αναλύεται, επίσης, η πορεία του κυπριακού ζητήματος κατά τη μεταπολεμική εποχή και εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες ιδρύεται, τελικά, η Κυπριακή Δημοκρατία. Στη συνέχεια, η ενότητα επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Κυπριακή Δημοκρατία κατά τα πρώτα χρόνια της πορείας της, με έμφαση στις μεγάλες κρίσεις των ετών 1963-1974. Τέλος, εξετάζονται οι προσπάθειες που κατεβλήθησαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επίλυση του Κυπριακού καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η εισβολή του 1974.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ414
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate