ΕΛΛ412: Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Μαρ

ΕΛΛ412: Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας)

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ. Ε.) είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα:

 • να αποκτήσουν μια πανοραμική εικόνα της λογοτεχνίας που γράφτηκε στα ελληνικά από τον 8ο αιώνα μ.Χ. έως και τον 15o αιώνα μ.Χ.
 • να θεωρήσουν τα πνευματικά ρεύματα και τα λογοτεχνικά είδη που βρήκαν απήχηση στη βυζαντινή κοινωνία ανάλογα με τη χρονική περίοδο και το ιστορικό-κοινωνικό περιβάλλον της ανάπτυξής τους
 • να μελετήσουν αντιπροσωπευτικά κείμενα αφενός της λόγιας βυζαντινής γραμματείας (από μετάφραση), αφετέρου της δημώδους βυζαντινής και λογοτεχνίας (από το πρωτότυπο)
 • να εξετάσουν με γνώμονα χαρακτηριστικά παραδείγματα συγγραφικής δημιουργίας τις γραμμές συνεχείας αλλά και τις απόπειρες ανανέωσης και εξέλιξης που παρατηρήθηκαν σε χρονικές περιόδους και γραμματειακά είδη

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ412
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  Δύο γραπτές εργασίες και μια εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate