ΕΛΛ323: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΕΛΛ323: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας

Σκοπός της ΘΕ είναι:  (i) να συζητήσει τις κυριότερες πτυχές του έργου φιλοσόφων και  στοχαστών της ελληνιστικής εποχής, της ύστερης αρχαιότητας και του Βυζαντίου μέσα από την εξέταση βασικών και επιμέρους πτυχών των φιλοσοφικών διδασκαλιών και (ii) να παρακολουθήσει τη γόνιμη και κριτική αντιπαράθεση των φιλοσοφικών συστημάτων σε θέματα όπως η κοσμολογία, η σύσταση της ύλης και η συγκρότηση του κόσμου, οι δυνατότητες και τα όρια της άνθρωπινης γνώσης, η προέλευση και ο προορισμός της ψυχής του ανθρώπου.
Μέσα από την μελέτη πρωτογενών κειμένων, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων ερμηνευτικών προσεγγίσεων, ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τα βασικά μεθοδολογικά και εννοιολογικά εργαλεία της έρευνας στο πεδίο της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής φιλοσοφίας και θα είναι σε θέση:
α. να κατανοεί την εξέλιξη της ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης  από την κλασική αρχαιότητα μέχρι και το Βυζάντιο∙
β. να συσχετίζει τον χαρακτήρα και τα πορίσματα των διαφόρων φιλοσοφικών ρευμάτων με κοινωνικο-πολιτικά δρώμενα και τις ιδεολογικές ζυμώσεις της εποχής∙
γ. να διαμορφώσει μια άποψη για το αν υπάρχει συνέχεια ή ασυνέχεια της φιλοσοφικής θεματολογίας και μεθοδολογίας κατά το πέρασμα από την αρχαία στην βυζαντινή φιλοσοφία∙
δ. να αναπτύσσει κριτική και πειστική επιχειρηματολογία στο πλαίσιο μιας φιλοσοφικής συζήτησης με θέμα την αρχαία ελληνική και βυζαντινή φιλοσοφία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ323
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate