ΕΛΛ322: Λατινικά ΙΙ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΛΛ322: Λατινικά ΙΙ

 Στόχος:
 
Η Θ.Ε. απευθύνεται σε φοιτητές που παρακολούθησαν επιτυχώς τη Θ.Ε. Λατινικά Ι ή σε όσους κατέχουν βασικές γνώσεις λατινικών (τουλάχιστον ένα επίπεδο, από το σχολείο, το πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή). Στόχος της Θ.Ε. είναι η περαιτέρω μελέτη των δομών της λατινικής γλώσσας με σκοπό την κατανόηση διασκευασμένων αλλά και πρωτότυπων λατινικών κειμένων. Το μάθημα στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων σε επίπεδο:
 
 • Γλωσσικού συστήματος: μέσα από τη διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της λατινικής.
 • Σημασιολογικό: μέσα από την εκμάθηση και εξάσκηση βασικού λεξιλογίου.
 • Πρόσληψης και παραγωγής λόγου: μέσα από τη μετάφραση λατινικού λόγου στη νεοελληνική και ασκήσεις μετάφρασης από τα ελληνικά στα λατινικά.
 
Ένας από τους ευρύτερους στόχους της ενότητας είναι να παρασχεθούν στον φοιτητή οι γραμματικο-συντακτικές γνώσεις και η γλωσσική βάση που θα του επιτρέψουν στο τέλος να προσεγγίσει ακόμη και κείμενα λατινικής λογοτεχνίας στο πρωτότυπο, αποκτώντας έτσι μια πολύ γενική εικόνα για μερικούς σημαντικούς εκπροσώπους της λατινικής λογοτεχνίας.
 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
 
Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές θα μπορούν:
 • Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν γραμματικές και συντακτικές δομές καθώς και βασικό λεξιλόγιο της λατινικής γλώσσας (προσληπτικές ικανότητες).
 • Να κατανοούν και να μεταφράζουν στη νέα ελληνική λατινικά κείμενα με τη βοήθεια λεξικού και άλλων σχετικών εγχειριδίων.
 • Να χρησιμοποιούν τις πιο πάνω γνώσεις για την παραγωγή λατινικού λόγου (παραγωγικές ικανότητες).

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ322
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate