ΕΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ

Το μάθημα Αρχαία Ελληνικά ΙΙ αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Αρχαία Ελληνικά Ι που προσφέρεται στο πέμπτο εξάμηνο σπουδών.  Στο έκτο εξάμηνο οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με πιο σύνθετες μορφές της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, τόσο σε γραμματικό όσο και σε συντακτικό επίπεδο και καλούνται να προσπελάσουν κείμενα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.

Στόχοι του μαθήματος
 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:
 • να αναγνωρίζουν  τις βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές και λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής (προσληπτικές ικανότητες)
 • να σχηματίζουν και να χρησιμοποιούν τις παραπάνω δομές και λεξιλόγιο στην παραγωγή λόγου (παραγωγικές ικανότητες)
 • να κατανοούν με τη βοήθεια λεξικού και άλλων βιβλίων αναφοράς αρχαία ελληνικά πεζά και ποιητικά κείμενα στο πρωτότυπο
 • να υιοθετούν κριτική στάση απέναντι σε διάφορες μεταφράσεις αρχαίων κειμένων και να αναγνωρίζουν κάποιες στοιχειώδεις διαλεκτολογικές διαφορές της αρχαίας ελληνικής.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ321
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate