ΕΛΛ313: Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ος αιώνας) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΕΛΛ313: Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ος αιώνας)

Η ενότητα αποσκοπεί στη μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα τα οποία αφορούν στην εξέταση ενός συγγραφέα ή μιας ομάδας συγγραφέων, ενός ή και περισσότερων λογοτεχνικών ειδών και της εξέλιξής τους κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου ή μιας ειδικής θεματικής του 20ού αιώνα η οποία ενδέχεται να διαπερνά μιαν ομάδα έργων ή συγγραφέων ή και διαφορετικές αισθητικές τάσεις καθ’ όλη την έκταση του 20ού αιώνα (συγκριτική θεώρηση).
Τα θέματα αυτά επιλέγονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα με στόχο την εξέταση σημαντικών αισθητικών, θεωρητικών, κριτικών και ερμηνευτικών ζητημάτων που αφορούν στην ελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα.
Η ενότητα περιλαμβάνει επίσης τη συνδυαστική μελέτη ενδεικτικών λογοτεχνικών κειμένων, ποιημάτων ή πεζών, με στόχο την εξάσκηση των φοιτητών στην κριτική ανάγνωση, την ανάλυση και την κατανόηση των κειμένων αυτών μέσα στο πλαίσιο της μελέτης των εκάστοτε αισθητικών, ιστορικών και κριτικο-ερμηνευτικών συμφραζομένων που απασχολούν τη Θ. Ε.
 
Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 η Θ.Ε. θα ασχοληθεί με ζητήματα ποίησης και συγκεκριμένα με το κίνημα του υπερρεαλισμού: τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κινήματος, η εισαγωγή και η εμφάνισή του στην Ελλάδα, οι βασικότεροι εκπρόσωποί του και τα κυριότερα έργα τους, η εξέλιξη του κινήματος κατά την μεταπολεμική περίοδο κ.ά. Θα εξετασθούν αντιπροσωπευτικά ποιητικά κείμενα (τα οποία θα αναρτώνται στην πλατφόρμα) των Ανδρέα Εμπειρίκου, Νίκου Εγγονόπουλου, Οδυσσέα Ελύτη, Νίκου Γκάτσου, Μάτσης Χατζηλαζάρου, Μίλτου Σαχτούρη, Έκτορα Κακναβάτου κ.ά.

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ. Ε.)

Η θεματική ενότητα αποσκοπεί να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα:

 • Να εμβαθύνουν σε μιαν ορισμένη χρονική περίοδο της ιστορίας της λογοτεχνίας, γενιά, ομάδα συγγραφέων (ή συγγραφέα),  αισθητική τάση ή και θεματική της ελληνικής λογοτεχνίας  του 20ού αιώνα.
 • Να μελετήσουν τον κόσμο των ιδεών, τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις αισθητικές τάσεις που σχετίζονται με το επιλεγμένο θέμα.
 • Να ασκηθούν στις μεθόδους και στα εργαλεία της φιλολογικής έρευνας καθώς και στη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών.
 • Να εξοικειωθούν με τους όρους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης, καθώς και  στη συγγραφή φιλολογικού δοκιμίου, με στόχο την κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων: διάκριση ανάμεσα σε κειμενικά, ιστορικά, θεωρητικά και κριτικά δεδομένα (ανάλογα με τη μέθοδο ή τρόπο προσέγγισης) που βοηθούν στην κατανόηση και ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου.
 • Να μελετήσουν ενδεικτικά κείμενα της ποίησης ή/και της πεζογραφίας της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ313
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  Δύο γραπτές εργασίες και μία εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας.
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate