ΕΛΛ312: Λατινικά Ι - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΛΛ312: Λατινικά Ι

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.)  είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές δομές της λατινικής γλώσσας και να τους προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση απλών (κυρίως διασκευασμένων) λατινικών κειμένων. Το μάθημα απευθύνεται σε αρχάριους (με καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις λατινικών) και στοχεύει στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων σε επίπεδο:
 • Γλωσσικού συστήματος: μέσα από τη διδασκαλία των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της λατινικής.
 • Σημασιολογικό: μέσα από την εκμάθηση και εξάσκηση βασικού λεξιλογίου.
 • Πρόσληψης και παραγωγής λόγου: μέσα από τη μετάφραση απλού λατινικού λόγου στη νεοελληνική και ασκήσεις μετάφρασης από τα ελληνικά στα λατινικά.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ312
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate