ΕΛΛ311: Αρχαία Ελληνικά Ι - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΕΛΛ311: Αρχαία Ελληνικά Ι

Μολονότι το μάθημα αυτό είναι κατά κύριο λόγο γλωσσοκεντρικό, η «μύηση» στην αρχαία ελληνική γλώσσα δεν θα γίνει μέσα από την παραδοσιακή γραμματικο-συντακτική διδασκαλία, αλλά με εύληπτο τρόπο μέσω μιας πιο κειμενοκεντρικής και πολυεπίπεδης προσέγγισης του αρχαιοελληνικού λόγου.

Στόχος θα είναι κατανόηση βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών  μέσω διασκευασμένων και πρωτότυπων κειμένων, τα οποία θα καλύπτουν ευρύ φάσμα συγγραφέων και λογοτεχνικών ειδών, από τον Όμηρο, τους αρχαίους μυθογράφους, τον Ηρόδοτο και τον Λυσία μέχρι τον Λουκιανό, τους Ευαγγελιστές και… τον Παπαδιαμάντη.

Η προσέγγιση των κειμένων θα έχει, στα πλαίσια του δυνατού, και φιλολογικό προσανατολισμό, εξετάζοντας πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας (στρατηγικές παραγωγής νοήματος εντός του αρχαιοελληνικού πλαισίου), ενώ θα γίνεται αναφορά και στη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας.

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:

Το μάθημα Αρχαία Ελληνικά Ι αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού και στόχο έχει:
 • να εισαγάγει τους φοιτητές στην αρχαία ελληνική γλώσσα (γένεση και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, αλφάβητο, διάλεκτοι, πρώιμες μορφές γραφής) 
 • να τους εφοδιάσει με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για την προσπέλαση απλών αρχαίων κειμένων από το πρωτότυπο
 • να τους ασκήσει σε πρώτο επίπεδο:
(α) στο  γλωσσικό σύστημα (γραμματική & συντακτικό) της αρχαίας ελληνικής
(β) στη σημασιολογία (λεξιλόγιο, ετυμολογία λέξεων)
(γ) στην πρόσληψη του κειμένου (οργανωμένος λόγος).

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ311
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate