ΕΛΛ223: Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΛΛ223: Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ. Ε.) είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα:

 • Να αποκτήσουν μιαν εμπεριστατωμένη εποπτεία της ιστορίας της ελληνικής λογοτεχνίας  του 20ού αιώνα.
 • Να μελετήσουν τον κόσμο των ιδεών και τα αισθητικά  ρεύματα που κυριάρχησαν στην ελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα: Νεωτερικότητα (Συμβολισμός, Μοντερνισμός) και Μετα-νεωτερικότητα (μεταπολεμική λογοτεχνία).
 • Να ασκηθούν στις μεθόδους και στα εργαλεία της φιλολογικής έρευνας καθώς και στη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών.
 • Να εξοικειωθούν με θεμελιώδεις όρους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης καθώς και  στη συγγραφή φιλολογικού δοκιμίου με στόχο την κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων: Διάκριση ανάμεσα σε κειμενικά, ιστορικά, θεωρητικά και κριτικά δεδομένα (ανάλογα με τη μέθοδο ή τον τρόπο προσέγγισης) που βοηθούν στην κατανόηση και ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου.
 • Να μελετήσουν ενδεικτικά κείμενα της ελληνικής ποίησης και πεζογραφίας του 20ού αιώνα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ223
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Δύο (2) γραπτές εργασίες και μία (1) εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10). Το άθροισμα της βαθμολογίας των εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate