ΕΛΛ222: Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΛΛ222: Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.)

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:
 • να αποκτήσουν οι φοιτητές/ήτριες μια συνολική εικόνα της λογοτεχνίας που γράφτηκε στα ελληνικά από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως και τον 7ο αιώνα μ.Χ.
 • να μελετήσουν από μετάφραση επιλογές από την ελληνική λογοτεχνία της ελληνιστικής, αυτοκρατορικής και πρώιμης βυζαντινής περιόδου.
 • να εξετάσουν μέσα από συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη και κείμενα γραμμές συνέχειας αλλά και απόπειρες καινοτομιών και εξέλιξης που παρατηρήθηκαν σε γραμματειακά είδη, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσληψη της ελληνιστικής και αυτοκρατορικής γραμματείας από χριστιανούς συγγραφείς.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ222
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate