ΕΛΛ221: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων - Αριστοτέλης) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΕΛΛ221: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων - Αριστοτέλης)

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία μέσα από τη μελέτη της σκέψης των Πλάτωνα και Αριστοτέλη, των κορυφαίων, ίσως, φιλοσόφων στην ιστορία της φιλοσοφίας. Θα δοθεί ιδιαίτερη  έμφαση στις κυριότερες πτυχές του έργου των στοχαστών στα πεδία της μεταφυσικής, γνωσιοθεωρίας, φυσικής, ηθικής και πολιτικής.
 
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:

 Μέσα από την μελέτη των πρωτογενών κειμένων, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων ερμηνευτικών προσεγγίσεων, ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τα βασικά μεθοδολογικά και εννοιολογικά εργαλεία της έρευνας στο πεδίο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και αναμένεται να είναι σε θέση:
 
α. να κατανοεί τις κυριότερες θέσεις και επιχειρήματα της πλατωνικής και αριστοτελικής σκέψης.
β. να αξιολογεί κριτικά το έργο των στοχαστών.
γ. να προσδιορίζει τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της σύγχρονης φιλοσοφικής, και όχι μόνο, σκέψης.
δ. να αναπτύσσει πειστικά επιχειρήματα στο πλαίσιο μιας φιλοσοφικής συζήτησης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ221
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate