ΕΛΛ212: Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898 - 1949) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΕΛΛ212: Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898 - 1949)

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 • Να εξεταστούν οι παράμετροι του βενιζελικού «αστικού εκσυγχρονισμού».
 • Να κατανοηθούν οι όροι της επέκτασης του ελληνικού κράτους από το 1912 μέχρι και το 1922 και η εξέλιξη της «Μεγάλης Ιδέας».
 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες αναλυτική γνώση των πολιτικών εξελίξεων της περιόδου του μεσοπολέμου και της δεκαετίας 1939-1949.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με πρωτογενείς πηγές της περιόδου 1898-
1949 και να κατανοήσουν τις ιστοριογραφικές ερμηνείες που
έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τη μελέτη της.
 

Η Θ.Ε. καλύπτει την περίοδο που εκτείνεται από το 1898 μέχρι και το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου το 1949 και αποτελείται από δύο υποενότητες. Η πρώτη εστιάζει στην περίοδο 1898-1918 και εξετάζει: α) το στρατιωτικό κίνημα του 1909 και την εμφάνιση του Ελ. Βενιζέλου στην πολιτική ζωή, β) τον «Εθνικό Διχασμό» (1915-1917), και γ) τη συμμετοχή της Ελλάδας στους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δεύτερη υποενότητα διερευνά την περίοδο 1919-1949 και καλύπτει: α) τη Μικρασιατική εκστρατεία και το προσφυγικό ζήτημα, β) τις πολιτικές εξελίξεις στην περίοδο του μεσοπολέμου και γ) την κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα και τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ212
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate