ΕΛΛ211: Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική περίοδος) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΕΛΛ211: Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική περίοδος)

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:
• Να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία και σε βασικά λογοτεχνικά είδη και συγγραφείς της αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου.
• Να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε πρώτη, άμεση επαφή με συγκεκριμένα έργα, τα οποία μελετώνται από νεοελληνική μετάφραση. Οι φοιτητές/τριες καλούνται ειδικότερα να μελετήσουν κείμενα που ανήκουν στο είδος του ηρωικού έπους (Όμηρος) και της λυρικής ποίησης (ελεγεία/χορική λυρική ποίηση).
• Να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τη σύγχρονη μεθοδολογία και τα χρησιμότερα εργαλεία της επιστημονικής μελέτης αρχαιοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων.
• Ειδικότερα, σε σχέση με την ομηρική Σ: εξοικείωση με το ιδεώδες της φιλίας καθώς και τις τεχνικές περιγραφής στις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις έργων τέχνης (εκφράσεις). Σε σχέση με την ομηρική ι: εξοικείωση με θέματα ταυτότητας, πολιτισμικής διαφοράς, φιλοξενίας και αναγνώρισης. Iδεολογία των δύο επών. Σε σχέση με το συγγενέστερο διάδοχο του έπους, την αρχαία ελεγεία, θα διατρέξουμε τα κοινά χαρακτηριστικά των ποιημάτων αυτών με την ιδεολογία του Ομήρου καθώς και τις αποκλίσεις τους  αλλά και τις νέες θεματικές που αναπτύσσει η χορική λυρική ποίηση.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ211
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    Δύο γραπτές εργασίες έκτασης 2000 λέξεων και μία τελική, γραπτή εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας.

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate