ΕΛΛ123: Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1897) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
08
Τετ, Φεβ

ΕΛΛ123: Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1897)

Η Θ.Ε. προσφέρει μία κριτική επισκόπηση των βασικότερων σταθμών της νεότερης ελληνικής ιστορίας από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι και τον πόλεμο του 1897 και αποτελείται από δύο υποενότητες. Η πρώτη καλύπτει την περίοδο από τα τέλη του 18ου αιώνα έως και την περίοδο της απόλυτης μοναρχίας του Όθωνα (1770-1843) και εξετάζει: α) τις διεργασίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη του ελληνικού εθνικού κινήματος, β) την επανάσταση του 1821, και γ) τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους από τον Καποδίστρια και τους Βαυαρούς. Η δεύτερη υποενότητα διερευνά τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις από το 1844 έως τον πόλεμο του 1897 και επικεντρώνεται: α) στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, β) στις λειτουργίες του αλυτρωτισμού και της «Μεγάλης Ιδέας» και γ) στην εξέλιξη του κοινοβουλευτικού συστήματος σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και στη σύγκρουση Τρικούπη-Δηλιγιάννη του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα.
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 
 • Να κατανοηθούν οι συνθήκες υπαγωγής και ενσωμάτωσης των Ελλήνων στο οθωμανικό σύστημα κυριαρχίας.
 • Να επισημανθούν οι όροι συγκρότησης και τα μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά του ελληνικού εθνικού κινήματος.
 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες αναλυτική γνώση της ελληνικής πολιτικής ιστορίας και της οργάνωσης και λειτουργίας του ελληνικού κράτους από τις απαρχές της συγκρότησής του έως τον πόλεμο του 1897 σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες οικονομικές, κοινωνικές και ιδεολογικές συνθήκες.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με πρωτογενείς πηγές της περιόδου 1770-1897 και να κατανοήσουν τους ιστοριογραφικούς προβληματισμούς που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τη μελέτη της.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ123
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate