ΕΛΛ111: Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΛΛ111: Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)

Η ΕΛΛ111, ως η πρώτη και η εισαγωγική θεματική ενότητα στον ΕΛΠΟΛ, εισάγει τους φοιτητές στη σπουδή του πολιτισμού (με έμφαση στον ελληνικό πολιτισμό) και ειδικότερα στην πολιτισμική θεωρία, στις επιστήμες της φιλολογίας, της αρχαιολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της ιστορίας, καθώς και σε ζητήματα αναφορικά με την πρόσληψη και την προβολή του παρελθόντος.

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 • η παρουσίαση του θεωρητικού προβληματισμού που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την έννοια του Πολιτισμού.
 • η τροφοδότηση των φοιτητών/τριών με πληροφορίες σχετικά με τα βασικά εργαλεία, την τεχνική γλώσσα, τις θεωρητικές βάσεις και τους κεντρικούς προβληματισμούς της επιστημονικής έρευνας στο χώρο των Πολιτισμικών Σπουδών.
 • η παρουσίαση των σημαντικότερων ιδιαιτεροτήτων των επιστημών που ασχολούνται με τη σπουδή του Πολιτισμού και ιδιαίτερα του παρελθόντος (Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Φιλολογία κ.ά.).
 • ο προβληματισμός των φοιτητών/τριών σχετικά με τις ιδεολογικές (σύγχρονες και μελλοντολογικές) διαστάσεις της σπουδής του Πολιτισμού.
 • η εξέταση του Πολιτισμού ως προϊόντος προς προβολή και κατανάλωση.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ111
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Δύο (2) γραπτές εργασίες και μία (1) εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10). Το άθροισμα της βαθμολογίας των εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΕΛΛ112: Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.) »