Διοίκηση Μονάδων Υγείας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

02
Τετ, Δεκ

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, έχει ως βασική αποστολή την έρευνα σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, οικονομικών, κοινωνιολογικών κ.τ.λ. πτυχών της υγείας.

 

Ερευνητικές Περιοχές

 • Συστήματα Ασφάλισης Υγείας
 • Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας
 • Κοινωνιολογία της Υγείας

 

Σημειώνεται ότι για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθούν: μία (1) θέση στην κατεύθυνση των Συστημάτων Ασφάλισης Υγείαςδύο (2) θέσεις στην κατεύθυνση της Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας και δύο (2) θέσεις στην κατεύθυνση της Κοινωνιολογίας της Υγείας.Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
 2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 1500 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
 • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
 • Σημαντικότατα της έρευνας,
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
 • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
 1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
 2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
 3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση σε περισσότερες από μία ερευνητικές περιοχές του ιδίου Διδακτορικού προγράμματος, τότε θα πρέπει να διευκρινιστεί στη Δήλωση Ενδιαφέροντος.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο) το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις: 22 Σεπτεμβρίου 2020 - 10 Νοεμβρίου 2020.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες της Υγείας και να έχουν διετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε συναφείς κλάδους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη, elpidoforos.soteriades@ouc.ac.cy