Διδακτορικά Προγράμματα Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

02
Τετ, Δεκ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, έχει ως βασική αποστολή την έρευνα στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές :

 

Ερευνητικές Περιοχές / Research Areas

 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ / Strategic Marketing
 • Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ / Marketing Management
 • Διαχείριση της Αειφορίας των Επιχειρήσεων / Business Sustainability Management

Σημειώνεται ότι για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθουν συνολικά δύο (2) θέσεις. Επίσης, η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στα Αγγλικά.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο) το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις: 22 Σεπτεμβρίου 2020 - 10 Νοεμβρίου 2020.

 

Σημείωση:
Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
 2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 1500 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
 • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
 • Σημαντικότατα της έρευνας,
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
 • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
 1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
 2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
 3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Λεωνίδου, konstantinos.leonidou@ouc.ac.cy

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, έχει ως βασική αποστολή την έρευνα στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

 • Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική
 • Μακροοικονομική

Σημειώνεται ότι για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθουν δύο (2) θέσεις στην κατεύθυνση της Λογιστικής, δύο (2) θέσεις στην κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής και μία (1) θέση στην κατεύθυνση της Μακροοικονομικής.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο) το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις: 22 Σεπτεμβρίου 2020 - 10 Νοεμβρίου 2020.

 

Σημείωση:
Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
 2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 1500 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
 • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
 • Σημαντικότατα της έρευνας,
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
 • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
 1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
 2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
 3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση σε περισσότερες από μία ερευνητικές περιοχές του ιδίου Διδακτορικού προγράμματος, τότε θα πρέπει να διευκρινιστεί στη Δήλωση Ενδιαφέροντος.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον Καθηγητή Εμμανουήλ Μαματζάκη, emmanouil.mamatzakis@ouc.ac.cy

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, έχει ως βασική αποστολή την έρευνα σε θέματα Οικονομικών.


Σημείωση
:

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
 2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 1500 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
 • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
 • Σημαντικότατα της έρευνας,
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
 • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
 1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
 2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
 3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση σε περισσότερες από μία ερευνητικές περιοχές του ιδίου Διδακτορικού προγράμματος, τότε θα πρέπει να διευκρινιστεί στη Δήλωση Ενδιαφέροντος.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής σε επιστημονικούς κλάδους συναφείς με τις πιο πάνω γνωστικές περιοχές και να έχουν διετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Προγράμματος κα Πίτσιλλου Μαρία, maria.pitsillou@ouc.ac.cy, 00357-22411880

Γραμματεία Σχολής: Πίτσιλλου Μαρία (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): maria.pitsillou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411880

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, έχει ως βασική αποστολή την έρευνα σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, οικονομικών, κοινωνιολογικών κ.τ.λ. πτυχών της υγείας.

 

Ερευνητικές Περιοχές

 • Συστήματα Ασφάλισης Υγείας
 • Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας
 • Κοινωνιολογία της Υγείας

 

Σημειώνεται ότι για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθούν: μία (1) θέση στην κατεύθυνση των Συστημάτων Ασφάλισης Υγείαςδύο (2) θέσεις στην κατεύθυνση της Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας και δύο (2) θέσεις στην κατεύθυνση της Κοινωνιολογίας της Υγείας.Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
 2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 1500 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
 • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
 • Σημαντικότατα της έρευνας,
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
 • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
 1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
 2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
 3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση σε περισσότερες από μία ερευνητικές περιοχές του ιδίου Διδακτορικού προγράμματος, τότε θα πρέπει να διευκρινιστεί στη Δήλωση Ενδιαφέροντος.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο) το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις: 22 Σεπτεμβρίου 2020 - 10 Νοεμβρίου 2020.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες της Υγείας και να έχουν διετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε συναφείς κλάδους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη, elpidoforos.soteriades@ouc.ac.cy

 

 

Τα προσφερόμενα Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) είναι τα ακόλουθα:

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα και σε €337,50 ανά εξάμηνο, για τα υπόλοιπα εξάμηνα, μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα στο ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, έχει ως βασική αποστολή την έρευνα στις πιο κάτω κατευθύνσεις:

 • Ενωσιακό Διοικητικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 • Διεθνής Εμπορική Διαιτησία
 • Διασυνοριακές Εμπορικές Δικαστικές Διαφορές

Σημειώνεται ότι για το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος θα προσφερθούν: δύο (2) θέσεις στην κατεύθυνση "Ενωσιακό Διοικητικό Δίκαιο" και από μία (1) θέση στην κάθε μία από τις υπόλοιπες κατευθύνσεις. 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τα τρία (3) χρόνια και η μέγιστη τα οκτώ (8) χρόνια. 

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο) το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις: 22 Σεπτεμβρίου 2020 - 10 Νοεμβρίου 2020. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: PhD

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ.


Σημείωση:

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
 2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 300 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
 • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
 • Σημαντικότατα της έρευνας,
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
 • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
 1. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
 2. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
 3. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

 

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε :

 • τον κ. Αλέξανδρο Τσαδήρα, Επίκουρο Καθηγητή, alexandros.tsadiras@ouc.ac.cy (για την κατεύθυνση : Ενωσιακό Διοικητικό Δίκαιο)
 • την κα Παπακλεοβούλου ΧρύσθιαΛέκτορα, chrysthia.papacleovoulou@ouc.ac.cy, 0035722411886 (για τις υπόλοιπες κατευθύνσεις)

Περισσότερα Άρθρα...