Κανόνες Φοίτησης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Ιουν

Εσωτερικοί αναθεωρημένοι Κανονισμοί Σπουδών

Internal Regulations for Studies (Revised)

Εσωτερικοί αναθεωρημένοι Κανονισμοί Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους

Internal Regulations Governing Tuition Fees / Administrative Cost (Revised)

Εσωτερικοί αναθεωρημένοι Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών

Internal Regulations for Doctoral Studies (Revised)

Εσωτερικοί αναθεωρημένοι Κανονισμοί Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

Internal Regulations for Persons with Disabilities (PWDs) (Revised)

 

Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών

Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικοί Πειθαρχικοί Κανονισμοί Φοιτητών

Internal Student Disciplinary Regulations

Εσωτερικοί Κανονισμοί ΑΜΕΑ

Εσωτερικοί Κανονισμοί ΑΜΕΑ (Παράρτημα)

Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων / Διαχειριστικού Κόστους

Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων / Διαχειριστικού Κόστους (Παράρτημα II)

Εσωτερικοί Κανονισμοί Εξετάσεων

Internal Regulations Governing the Conduct of Examinations

Εσωτερικοί Κανονισμοί Κινητικότητας Φοιτητών