Προγράμματα Σπουδών - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Παρ, Απρ
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (Μάστερ και διδακτορικό), προγράμματα κατάρτισης και αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες, στο πλαίσιο της προώθησης της διά βίου μάθησης. Κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική, ενώ ορισμένα προγράμματα σπουδών προσφέρονται και στην αγγλική γλώσσα.