23
Σαβ, Σεπ

Προϋποθέσεις

Για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του Office365 απαιτείται να έχετε ενεργό Πανεπιστημιακό λογαριασμό (username@ouc.ac.cy ή username@st.ouc.ac.cy) του Ανοικτού  Πανεπιστημίου Κύπρου. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στις πιο κάτω κατηγορίες μελών του Πανεπιστημίου:

  • Φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες
  • Διδάσκοντες (Μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ)
  • Διοικητικό Προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση)

No questions yet.