23
Σαβ, Σεπ

Διάρκεια Ισχύος Χρήσης

Οι υπηρεσίες Microsoft Office 365 μπορούν να αξιοποιηθούν,

  • για όσο διάστημα είναι ενεργός ο Πανεπιστημιακός σας λογαριασμός και
  • για όσο διάστημα η Microsoft παρέχει τις υπηρεσίες.

Δεν υπάρχει εγγυημένο χρονικό διάστημα στο οποίο θα παρέχονται οι υπηρεσίες, και μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακοπεί η πρόσβαση.

Όσον αφορά στην παροχή της έκδοσης Microsoft Office365 Desktop μέσω του Office365, προσφέρεται μόνο στα μέλη που έχουν ενεργή Πανεπιστημιακή ιδιότητα. Όταν η ιδιότητά σας απενεργοποιηθεί  (π.χ. σε περίπτωση αποφοίτησης, συνταξιοδότησης, μετάταξης, διακοπής), σύμφωνα με την πολιτική Δημιουργίας και Διαγραφής Λογαριασμών, διακόπτονται όλες οι προσβάσεις στις υπηρεσίες του Office365. Μετά τη διαγραφή δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς οποιουδήποτε αρχείου του λογαριασμού.

No questions yet.