Νέα - Γενικές Ανακοινώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus - Αποτελέσματα από #276
04
Σαβ, Φεβ

 

 

 

 

Μία ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα «Εξ αποστάσεως Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση» πραγματοποίησαν οι Λειτουργοί του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), Δρ. Άντρη Αβρααμίδου και Στέλλα Λάμπη. Το σεμινάριο διοργάνωσε στις 5 Φεβρουαρίου 2021 η «ΠΑ.Δ.Ε.Δ. Πρωτοπορία» με στόχο την επιστημονική ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες και τις εξ αποστάσεως πρακτικές στην εκπαίδευση, οι οποίες εισήχθησαν ξαφνικά και μετατράπηκαν σε απολύτως αναγκαίες σε όλους τους εκπαιδευτικούς λόγω της πανδημίας.

Το σεμινάριο δομήθηκε σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρώτο περιλάμβανε την κεντρική ομιλία από τη Δρα Α. Αβρααμίδου με θέμα «Εξ αποστάσεως διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» και στο δεύτερο διεξήχθησαν δύο Παράλληλα Εργαστήρια: α) «Προωθώντας τη διάδραση και την ενεργό συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» με εισηγήτρια τη Δρα Α. Αβρααμίδου και β)  «Δημιουργώντας βιντεοδιαλέξεις για εξ αποστάσεως μαθήματα», το οποίο παρουσίασε η Σ. Λάμπη.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στάθηκε αρωγός σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο για την εφαρμογή μεθόδων ψηφιακής διδασκαλίας σε επίπεδο επιστημονικό, αλλά και σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Η συμβολή του προκύπτει, επειδή αφενός ως τριτοβάθμιο Ίδρυμα επιδιώκει να συμβάλει στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών και στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφετέρου αποτελεί το μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως και έχει αποκτήσει για αυτό σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία στην αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές διεργασίες.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η εγγραφή περισσότερων των 1000 ενδιαφερομένων και η τελική συμμετοχή και επιμόρφωση περισσοτέρων των 700 εκπαιδευτικών. Οι αριθμοί καταδεικνύουν τη διάθεση των εκπαιδευτικών να εξελίξουν τις διδακτικές τους μεθόδους, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών και των μαθητών, να αποκτήσουν νέα εφόδια και να προετοιμαστούν για τη μετάβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση. Το ΑΠΚΥ, ως δημόσιο Πανεπιστήμιο, είναι έτοιμο και πρόθυμο να συμπράξει και να υποστηρίξει κάθε τους προσπάθεια.

 

prosklisi seminario 5.2.21

 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+KA2 (Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA203 - Strategic Partnerships for higher education).

Το “PLAY” στοχεύει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εικονικού μαθησιακού τρισδιάστατου περιβάλλοντος (3D Virtual World) με καινοτόμα στοιχεία gamification, που θα επιτρέπει στους φοιτητές πανεπιστήμιων να προετοιμάζονται για τις διάφορες ακαδημαϊκές δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο που να μειώνει το άγχος και να διεγείρει την πνευματική λειτουργία τους.

 

Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ σε pdf πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021.

 


Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Θανάση Χατζηλάκο (Thanasis.Hadzilacos@ouc.ac.cy) ή με τη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης κ. Μιχάλη Σάββα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357 22411692.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 

 

 

Η κοινωνική προσφορά και η ουσιαστική συμβολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στην πολιτισμική ανάπτυξη της χώρας αποτελεί μία κύρια επιδίωξή του. Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την ανάπτυξη δράσεων με θετική επίδραση στην κοινωνία και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, το ΑΠΚΥ, δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, συμπράττει ως πλήρες μέλος του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus).

Το δίκτυο, μετά την ένταξη του ΑΠΚΥ, αριθμεί πλέον 46 μέλη και έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), τη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών του και την προβολή της ΕΚΕ για την ισόρροπη επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω της συμμετοχής του στο CSR Cyprus, το ΑΠΚΥ θα έχει τη δυνατότητα: α) προβολής και επικοινωνίας των δράσεών του σχετικά με την ΕΚΕ (μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ή άπορους και άριστους φοιτητές μέσω της παραχώρησης υποτροφιών ή βραβείων, δράσεις περιβαλλοντικής αειφορίας, θέσπιση κώδικα ηθικής/δεοντολογίας και συμπεριφοράς, κ.λπ.), β) διοργάνωσης κοινών δράσεων με άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις–μέλη του Δικτύου (κοινωνικές δράσεις, εταιρικός εθελοντισμός, κ.ά.), γ) σχεδιασμού και προσφοράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα ΕΚΕ, δ) σύμπραξης σε κοινοπραξίες υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και ε) κατάθεσης σκέψεων και κρίσεων στον δημόσιο διάλογο με την Πολιτεία για θέματα ΕΚΕ.

 

CSR Cyprus

 

 

 

 

 

 

 

Επίσκεψη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ, την οποία αποτελούσαν ο Γιώργος Λουκαΐδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, και ο Χρίστος Χριστοφίδης, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας. Οι εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ συναντήθηκαν με τον Πρύτανη του ΑΠΚΥ, Καθηγητή Πέτρο Πασιαρδή και συζήτησαν θέματα για την εξέλιξη και την αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάγκη για αύξηση της κρατικής χορηγίας προς το ΑΠΚΥ, ώστε ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος να είναι αναπτυξιακός και όχι κατά βάση διαχειριστικός, όπως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Το ΑΠΚΥ είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως και η διασφάλιση της αναπτυξιακής λειτουργίας του και η αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού αποτελεί άκρως απαραίτητη προϋπόθεση, ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία, κατά την οποία πρόθεση της Πολιτείας είναι η προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Ακόμη, στη συνάντηση συζητήθηκε η ανάγκη στέγασης του Πανεπιστημίου σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς το ΑΠΚΥ, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί επί 15 ακαδημαϊκά έτη, στεγάζεται εξ ολοκλήρου σε ενοικιαζόμενα κτίρια. Η μόνιμη στέγασή του είναι καθοριστικής σημασίας στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, επειδή θα ενισχύσει τις ερευνητικές, ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές του Ιδρύματος, οι οποίες υποστηρίζουν καθ’ ολοκληρία τη λειτουργία του, θα συμβάλλει στην ευρύτερη διάχυση των λειτουργιών του στο ευρύτερο περιβάλλον της Λευκωσίας και θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης και ανάπτυξης.

 

akel 12022021 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «I_AM: Inclusive education using Animation and Multimedia», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+

Για την προκήρυξη σε pdf πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.


Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Πέτρο Πασιαρδή (p.pashiardis@ouc.ac.cy) ή με τη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης κ. Μιχάλη Σάββα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357 22411692.

 

 

 

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2021 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) περιλαμβάνει τηλε-διαλέξεις και διαδικτυακά εργαστήρια με ελεύθερη πρόσβαση για το ευρύ κοινό.


Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου | 20:00

Τηλε-διάλεξη: «Βρυκόλακες» του Ίψεν στο «Θέατρο της Δευτέρας στο ΑΠΚΥ»

 

«Το Θέατρο της Δευτέρας στο ΑΠΚΥ», στο πλαίσιο του 2ου κύκλου για την κλασική και σύγχρονη δραματουργία που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΜΠΣ) «Θεατρικές Σπουδές» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), παρουσιάζει στις 15/02/2021 στο κοινό το έργο Βρυκόλακες του Ερρίκου Ίψεν. Εισηγητής στην τηλεδιάλεξη είναι ο Δρ. Γεώργιος Κράιας, ακαδημαϊκός, φιλόλογος, θεατρολόγος και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία» του ΜΠΣ «Θεατρικές Σπουδές».

Live link: https://bit.ly/3dLtWek


Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 | 20:00

Τηλε-διάλεξη: «Το copia lettere του εμπορικού οίκου Τσιτσέλη (Ληξούρι Κεφαλονιάς, 1786-1804 & 1814-1816): έκδοση και επεξεργασία»

 

Ο ευρωπαϊκός 19ος αιώνας, ο λεγόμενος «αιώνας των επαναστάσεων», αναπτύσσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και σε ένα τμήμα του ελλαδικού χώρου, εκείνο των Ιονίων Νήσων. Στοχεύοντας στο να συμβάλει στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό διάλογο περί των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ιστορίας των Επτανήσων, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΑΠΚΥ, στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας «Θέματα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του σύγχρονου ελληνισμού», διοργανώνει ανοικτό κύκλο τηλεδιαλέξεων με γενικό τίτλο «Κινητικότητα και Εμπόριο στα νησιά του Ιονίου Πελάγους στον ‘Αιώνα των Επαναστάσεων’». Στην πρώτη τηλεδιάλεξη του Κύκλου, που θα πραγματοποιηθεί στις 16/02/2021 με τίτλο «Το copia lettere του εμπορικού οίκου Τσιτσέλη (Ληξούρι Κεφαλονιάς, 1786-1804 & 1814-1816): έκδοση και επεξεργασία», η ομιλήτρια Κατερίνα Ρομανένκο θα εξετάσει τον τρόπο που αναπτύσσει τις δραστηριότητές του ένας εμπορικός οίκος στην Ανατολική Μεσόγειο στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα μέσα από τη μελέτη της λειτουργίας του οίκου Παναγή Τσιτσέλη και το «copia lettere» της επιχείρησης.

Live link: https://bit.ly/3r9UsnE


Δευτέρα 15 – Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Διαδικτυακό Εργαστήριο: “When deep learning meets logic, a virtual workshop on neural-symbolic integration”

 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής  Λοΐζος Μιχαήλ, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού προγράμματος «Cognitive Systems» του ΑΠΚΥ, και οι Vaishak Belle (University of Edinburgh), Phokion Kolaitis (UC Santa Cruz & IBM Research) και Efi Tsamoura (Samsung AI, Cambridge), συνδιοργανώνουν τριήμερο διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο: «When deep learning meets logic, a virtual workshop on neural-symbolic integration». Στο εργαστήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15 - 17 Φεβρουαρίου 2021, θα παρουσιασθούν οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, της "βαθιάς μάθησης" ('deep learning') και της "μηχανικής μάθησης" ('machine learning') από κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητές από το ΜΙΤ, την Google, το Columbia University, το University of Illinois, την IBM Research, κ.ά.

Εγγραφή (χωρίς κόστος) για παρακολούθηση: https://register.gotowebinar.com/register/6818785599137460748

 

 

 

 

 

 

Με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των νέων και την εκπαίδευσή τους σε δεξιότητες απαραίτητες για την ενεργοποίηση του πολίτη και την απασχόληση στη σημερινή εποχή, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συμμετέχει στην υλοποίηση ενός νέου ερευνητικού έργου με τίτλο «Youth new personal & employable skills development - YNSPEEDYNSPEED». Την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου συντονίζει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Jahna Otterbacher, επικεφαλής του Ερευνητικού Κέντρου Αλγοριθμικής Διαφάνειας (Cyprus Center for Algorithmic Transparency - CyCAT), με έδρα το ΑΠΚΥ.

Το έργο YNSPEED, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη μίας ψηφιακής πλατφόρμας για την προσφορά Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses - MOOCs). Τα μαθήματα που θα σχεδιαστούν από την κοινοπραξία του έργου σκοπεύουν αφενός στην κατάρτιση των συμμετεχόντων σε τομείς αιχμής της ψηφιακής εποχής, όπως ο ψηφιακός εγγραμματισμός (digital literacy), οι ψευδείς ειδήσεις (fake news) και η αειφόρος ανάπτυξη (sustainable development), και αφετέρου στην ανάπτυξη απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων πληροφορικής (λ.χ. χρήση διαδικτύου, δεξιότητες 21ου αιώνα). Η ολοκλήρωση των μαθημάτων και της κατάρτισης, που θα στοχεύσει κυρίως νέους 16-35 ετών, θα οδηγεί στη χορήγηση διπλωμάτων (certificates), που θα ισχυροποιούν το ακαδημαϊκό προφίλ των συμμετεχόντων και την προσβασιμότητά τους στην αγορά εργασίας στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Στο έργο, που συντονίζει το Institutul Roman de Educatie a Adultilor (Ρουμανία) και έχει διετή διάρκεια (02/2020-01/2022), συμμετέχουν, εκτός από το ΑΠΚΥ, οι οργανισμοί Fundacio Eurecat (Ισπανία), Regionalne Centrum Wolontariatu (Πολωνία) και Balkan Distance Education Network - BADEN (Σερβία).

 

Το έτος 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Η σημαντική αυτή επέτειος βρίσκει την Ελλάδα βαθιά τραυματισμένη από μια πολύχρονη οικονομική κρίση, οι αρνητικές συ­νέπειες της οποίας επαυξήθηκαν εσχάτως και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού covid-19. Θεωρώντας πως η γόνιμη εξοικείωση όλων των  πολιτών με ζητήματα οικονομικής σκέψης και πολιτικής αποτελεί θεμε­λιώδη προϋπόθεση για τη χάραξη ενός πιο ευοίωνου μέλλοντος, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» (ΜΠΣ «ΠΝΥΚΑ») του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) διοργανώνει Κύκλο Δημόσιων Τηλεδιαλέξεων με τίτλο: «Όψεις της πολιτικής οικο­νομίας: διεθνές εμπόριο, οικονομική πολιτική και κοινωνικό κράτος».

Οι τηλεδιαλέξεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (Φεβρουάριος - Μάιος 2021), είναι ανοιχτές στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΚΥ και στο ευρύτερο κοινό και θα μεταδίδονται διαδικτυακά, με ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς εγγραφή, μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3dnsajE


 * Στους συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ΕΔΩ θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΛΕΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 

 • Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, 19:00

Νικόλαος Κοσκινάς (Δρ. Οικονομικής Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου): Το διεθνές εμπόριο ως οικονομικό πεδίο.

 • Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, 19:00

Βασίλης Πατρώνης (Καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πα­νεπιστημίου Πατρών): Από την οικονομική ιστορία στην οικονομική πολιτική: η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας στη μετα­πολεμική περίοδο (1949-2001).

 • Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, 19:00

Μιχαήλ Ζουμπουλάκης (Καθηγητής της Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας): Το κοινωνικό κράτος στη βρετανι­κή κλασσική πολιτική οικονομία.

 • Τετάρτη 19 Μαΐου 2021, 20:00

Κωνσταντίνος Φ. Δουκάκης (Δρ. Οικονομικής Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Διδάσκων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο): Η ελληνική εκδοχή του κράτους πρόνοιας (1951-2008): μια ιστορία μεταρρυθμίσεων και ανισοτήτων.


Την επιστημονική επιμέλεια και οργάνωση του Κύκλου Δημόσιων Τηλεδιαλέξεων έχει ο Κωνσταντίνος Φ. Δουκάκης (Δρ. Οικονομικής Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ΜΠΣ «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη», Συντονιστής Θ.Ε. ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεω­ρία).

 

 

PNYKA 2ndLectureSeries Generic

 

 

 

 

 

 

 

Αντισώματα στη Διαδικτυακή Παραπληροφόρηση

του Καθηγητή Θανάση Χατζηλάκου

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο: Να μην πηγαίνουμε στο πάρκο με τον Κακό Λύκο που γνωρίσαμε στο Φατσοβιβλίο. Να μην φωτογραφιζόμαστε γυμνοί στο Βάιμπερ. Και να μη δίνουμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό για το εκατομμύριο που κερδίσαμε στην εθνική λοταρία της Άνω Γουιλάνδης. Τελειώσαμε; Μάλλον μόλις αρχίσαμε…

Τα παλιότερα χρόνια οι πηγές πληροφόρησής μας ήταν λίγες και ξεκάθαρες. Σωστές ή λάθος, από τη μια η συλλογική κοινωνική σοφία («να βράσεις ματζουράνα για να σου περάσει το πρήξιμο»), και από την άλλη η παντοειδής εξουσία (κράτος, εκκλησία, γιατροί, δάσκαλοι), είχαν ξεκάθαρη φωνή σε μια ξεκάθαρα ιεραρχημένη κοινωνία -και οι λιγοστές αντικρουόμενες πληροφορίες και απόψεις είχαν κι αυτές ξεκάθαρη προέλευση, επομένως και αυθεντία. Και οι ρόλοι του καθενός, κι αυτοί ξεκάθαροι: ποιος δικαιούται να μιλά πού, ποιος πρέπει να (υπ)ακούει μονάχα, λίγοι γράφουν, οι άλλοι διαβάζουν. Ο καθένας να παιδευτεί μέχρι να βρει την πηγή της αλήθειας (του) και να την ακολουθεί. Διά βίου.

Τώρα τα μαζέψαμε όλα μαζί: στο Ίντερνετ και το Web όλες τις πληροφορίες, τις φωτογραφίες, τη μουσική, τα βιβλία, τα μαθήματα, τα κουτσομπολιά, τις σοφίες και τις ανοησίες μας, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Όλοι μαζί να μπορούμε να γράφουμε, να διαβάζουμε, να φωτογραφίζουμε, να φλερτάρουμε, να κατηγορούμε, να ακούμε και να μιλάμε. Και ήταν -και είναι- τόσο θαυμαστό, που η φράση «το βρήκα στο Internet» απόκτησε για πολλούς βαρύτητα αυθεντίας ξεχνώντας πως όλα βρίσκονται στο Διαδίκτυο: κάθε άποψη και η αντίθετή της, κάθε αλήθεια και ψέμα, διαμάντια και σκουπίδια, σε ένα μεγάλο τόπο, δυνητικά ανοιχτό σε όλους, αυτοστιγμεί.

Κι αυτό έγινε τόσο γρήγορα, σε μια-δύο δεκαετίες, που δεν προλάβαμε να αλλάξουμε αντίληψη: στον καταιγισμό πληροφορίας του Web λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε όταν οι πληροφορίες ήταν δυσεύρετες, οι πηγές ξεκάθαρες και η γνώση σαφής. Η σχολική μας εκπαίδευση εξακολουθεί να διέπεται από την αρχή: «Υπάρχει μια αλήθεια σε κάθε ζήτημα, την ξέρει ο δάσκαλός σας, τη γράφει το βιβλίο σας, και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τη θυμάστε και να την γράψετε όταν ρωτηθείτε στις εξετάσεις.» (Στην πραγματικότητα αυτό ποτέ δεν ίσχυε: για τα περισσότερα ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα υπάρχουν πολλές απόψεις, δεν ξέρουμε αν και ποιες είναι σωστές, τα βιβλία περιλαμβάνουν και οι δάσκαλοι γνωρίζουν ένα απειροελάχιστο μέρος αυτών που μπορούμε να μάθουμε. Όμως μπορούσε η κοινωνία να προχωρήσει με αυτό τον τρόπο - σήμερα πιά όχι.).

Έτσι, ο συνδυασμός του παγκόσμιου αποθετήριου (τα πάντα βρίσκονται εκεί και ο καθένας γράφει ανεξέλεγκτα) και της πίστης στην αυθεντία (αφού το είδα στο Διαδίκτυο, έτσι θα είναι) οδήγησε στην διαδικτυακή παραπληροφόρηση. Κι ενώ η παραπληροφόρηση του καφενείου (“η μαντζουράνα για το πρήξιμο”) επηρέαζε λίγους, η παραπληροφόρηση του διαδικτύου (“μας έκλεψαν τις εκλογές στο Wisconsin”) μπορεί να επηρεάσει πολλούς, και να καθορίσει πράγματα από το Brexit μέχρι την Κλιματική Αλλαγή και από την εκλογή του ‘Πλανητάρχη’ μέχρι την πορεία του εμβολιασμού για την πανδημία.

Στη σχολική εκπαίδευση κυριαρχεί η μάθηση-απομνημόνευση και η αποδοχή της αυθεντίας βιβλίου και δασκάλου. Για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης πρέπει να κυριαρχήσει η κριτική σκέψη, επομένως η ζητούμενη παιδεία για τα Μέσα απαιτεί αλλαγή στάσης.

Βεβαίως η κριτική σκέψη περιλαμβάνει την κριτική αντιμετώπιση των πηγών: «είναι αξιόπιστη η πηγή της πληροφορίας;» αλλά αυτό δεν αρκεί. Η αντίληψη ότι υπάρχουν πηγές αξιόπιστες και πηγές αναξιόπιστες, και πως αρκεί να μάθουμε να τις ξεχωρίζουμε, είναι απλοϊκή και οδηγεί μονάχα στην επιλογή αυθεντίας προς υποταγή, όχι στην ελεύθερη κριτική σκέψη.

Η ελεύθερη κριτική σκέψη απαιτεί αποδοχή της άγνοιας. Αποδοχή όχι μόνο της προσωπικής μας άγνοιας, αλλά και της συλλογικής. Ναι, υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουμε (ακόμη). Όχι, δεν μας ξεγέλασαν όταν μας έλεγαν ότι δεν χρειάζονται μάσκες και μετά μας τις επέβαλαν -μπορεί απλώς να μην ήξεραν ακόμη. Όχι, δεν ισχύει ότι είτε πρέπει να κλείσουν τα σχολεία είτε πρέπει να μείνουν ανοικτά -μπορεί να μην ξέρουμε. Η αντίληψη ότι «υπάρχει μια αλήθεια, κάπου είναι γραμμένη, κάποιοι την ξέρουν και δεν μας την λεν» είναι η Λεωφόρος Παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο, το θεμέλιο όλων των θεωριών συνομωσίας. Και δυστυχώς αυτή η αντίληψη πηγάζει από το σχολείο: «υπάρχει μία αλήθεια, τη γράφει το βιβλίο σας, την ξέρει ο δάσκαλός σας, και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τη γράψετε στις εξετάσεις σας».

Η παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο διαδίδεται σαν την πανδημία. Κάποιοι πρέπει να αντισταθούν, να διαφωνήσουν, να μην κάνουν ‘share’ και ‘like’ σε ό,τι δεν είναι σίγουροι. Τέτοιοι είναι οι μαθητές της ομάδας Cyber Safety Youth Panel, τοπικοί γνωμηγέτες, που τους λέμε «Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση» και που ετοιμάζουν σχολικά εργαστήρια για αυτό, με τη συνεργασία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ινστιτούτου Κύπρου, της Παγκύπριας Σχολής Γονέων και του Advanced Media Institute, με χρηματοδότηση της πρεσβείας των ΗΠΑ, και συντονισμό από το ΤΕΠΑΚ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του υπουργείου Παιδείας.

 

ANTISOMATA 3

 

 

 

 

 

 

Ο ευρωπαϊκός 19ο αιώνας, ο λεγόμενος αιώνας των επαναστάσεων, αναπτύσσει τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά και σε ένα τμήμα του ελλαδικού χώρου, εκείνο των Ιονίων Νήσων. Αρχικά τα Επτάνησα υπήρξαν δέκτης των διαφωτιστικών αρχών και αξιών καθώς για δυο χρόνια βρίσκονταν υπό την κυριαρχία των Δημοκρατικών Γάλλων (1797-1799), ενώ ακολούθως κατά το ήμισυ του 19ου συγκρότησαν το Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων υπό βρετανική προστασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη δομή και στη λειτουργία της οικονομίας τους.

Η θεματική ενότητα Θέματα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του σύγχρονου ελληνισμού, του προπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, επιθυμώντας να συμβάλει στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό διάλογο περί των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ιστορίας των Ιονίων Νήσων διοργανώνει ανοικτό κύκλο τηλεδιαλέξεων με θεματολογία Κινητικότητα και Εμπόριο στα νησιά του Ιονίου Πελάγους  στον “Αιώνα των Επαναστάσεων“.

Η παρακολούθηση των τριών τηλεδιαλέξεων είναι ελεύθερη (χωρίς εγγραφή ή δήλωση συμμετοχής) και μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέσο (υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό) μέσω του ακόλουθου συνδέσμου (συστήνεται η είσοδος από περιηγητή Google Chrome): https://eu.bbcollab.com/guest/d843dbb91a0d4754b372785934c58d12


Πρόγραμμα τηλεδιαλέξεων

 

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, 20:00

Κατερίνα Ρομανένκο: Το copia lettere του εμπορικού οίκου Τσιτσέλη (Ληξούρι Κεφαλονιάς, 1786-1804 & 1814-1816): έκδοση και επεξεργασία.

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, 20:00

Γεράσιμος Παγκράτης: Ιταλική Μετανάστευση στα Ιόνια νησιά τον 19ο αιώνα.

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, 20:00

Νικόλαος Κοσκινάς: Δομές του Διεθνούς Εμπορίου στην Μεσόγειο του 19ου αιώνα: Η περίπτωση των Ιόνιων Νησιών.

 

 

 

 

 

 

"Νέες εφαρμογές και υπηρεσίες λόγω της έλευσης της τεχνολογίας 5G στην Κύπρο"

Απόψεις του Καθηγητή Σταύρου Σταύρου, Διευθυντή του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών του ΑΠΚΥ, στο περιοδικό Economy Today (τεύχος Φεβρουάριος 2021)


 1. Η Κύπρος βρίσκεται στην εποχή του 5G. Τι σημαίνει για την Κύπρο αυτή η εξέλιξη; Ποιες δυνατότητες προσφέρει αυτή η νέα τεχνολογία και ποιο το όφελος για την κοινωνία και την οικονομία;

Η τεχνολογία 5G είναι ικανή να προσφέρει υψηλότερους ρυθμούς σύνδεσης και εξαιρετικά χαμηλούς χρόνους καθυστέρησης μεταξύ της αποστολής και λήψης της πληροφορίας σε σύγκριση με προηγούμενες τεχνολογίες. Αυτές οι δυνατότητες θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων εφαρμογών και υπηρεσιών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν παροχή ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλότερων συνδέσεων σε σπίτια και επιχειρήσεις, υποστήριξη αυτοματισμών και άλλων υπηρεσιών σε έξυπνες πόλεις, επιχειρήσεις και υποστατικά σε μεγάλη κλίμακα κ.λπ. Με δεδομένη τη δημιουργία των νέων αυτών υπηρεσιών που θα στηρίζονται στα δίκτυα 5G, αναμένεται ότι θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, με όφελος στην οικονομία και κοινωνία.

 1. Εκφράζονται έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει στην υγεία η εγκατάσταση του δικτύου 5G. Πώς τις σχολιάζετε και ποια είναι η άποψη σας ως ακαδημαϊκός;

Αναφορικά με τις ανησυχίες που εκφράζονται κατά καιρούς για τα δίκτυα 5G και τις επιπτώσεις στην υγεία, οι τεχνολογίες 5G, όπως και οι υπόλοιπες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, λειτουργούν σε πολύ υψηλές συχνότητες και η απώλεια διαδρομής του σήματος αυξάνεται λογαριθμικά με την απόσταση. Οι τυπικοί συντελεστές έκθεσης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του κοινού από τους σταθμούς βάσης, οι οποίοι διαπιστώνονται με ηλεκτρομαγνητικές μετρήσεις στο πεδίο, είναι πολύ πιο κάτω από τα προβλεπόμενα διεθνή όρια. Στην πράξη, ένας χρήστης κινητού τηλεφώνου εκτίθεται σε μεγαλύτερη ακτινοβολία από την κινητή συσκευή του και όχι από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.  Για αυτό συστήνεται το κινητό τηλέφωνο να μην βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα κοντά στο κεφάλι των χρηστών, αλλά να χρησιμοποιείται από απόσταση. Στην Κύπρο υπάρχουν σχετικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας κατά την εγκατάσταση σταθμών βάσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας, ώστε η συνολική έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην περιοχή εγκατάστασης του σταθμού να μην ξεπερνά τα προβλεπόμενα διεθνή όρια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Αξιόπιστη επιλογή για εξ αποστάσεως σπουδές υψηλού επιπέδου

Παρουσίαση του ΑΠΚΥ στο περιοδικό Insider της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος (τεύχος 07.02.2021)

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)

Πρωτοπόρο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο, με σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία στην αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές διεργασίες, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο την πολύτιμη δυνατότητα να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, από τον προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. Στα 15 έτη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του, το ΑΠΚΥ έχει πετύχει να καθιερωθεί στον ελληνόφωνο χώρο ως μια αξιόπιστη επιλογή για ποιοτικές σπουδές υψηλού επίπεδου για όλους, όσοι επιδιώκουν να συνδυάσουν σπουδές με τις προσωπικές ή/και επαγγελματικές υποχρεώσεις και να προσελκύει –λόγω της ευέλικτης εξ αποστάσεως μεθοδολογίας και της προσφοράς προγραμμάτων στην ελληνική, αλλά και στην αγγλική γλώσσα– φοιτητές, διαφορετικούς από τους συνήθεις (εργαζόμενους, συχνά σε κρίσιμη προσπάθεια στροφής στην καριέρα τους, οικογενειάρχες, με μέση ηλικία τα 35 έτη), από όλο τον κόσμο.

Προγράμματα Σπουδών και Δια Βίου Μάθησης σε εύρος επιστημονικών πεδίων

Αξιολογώντας τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και επιταγές, τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και την ανάγκη διά βίου μάθησης και κατάρτισης με στόχο την προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ (Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης) οργανώνουν και προσφέρουν υψηλής ποιότητας προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, σε ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, σε παραδοσιακά/κλασικά αντικείμενα και σε πεδία αιχμής, με αναγνωσιμότητα και άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Με επίγνωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και με γνώμονα τον δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, η παρεχόμενη εκπαίδευση προσφέρεται με προσιτά δίδακτρα, με ευέλικτη οικονομική πολιτική και με τη χορήγηση υποτροφιών. Παράλληλα, το ΑΠΚΥ προσφέρει δυνατότητες δια βίου μάθησης και παρακολούθησης Αυτοτελών Θεματικών Ενοτήτων στα γνωστικά πεδία που θεραπεύουν οι Σχολές του, καθώς και προγράμματα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας & καινοτομίας.

Εκπαιδευτική μεθοδολογία και καινοτόμα εργαλεία τηλεκπαίδευσης

Κύριο μέσο διδασκαλίας και μάθησης είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass που έχει αναπτύξει το ΑΠΚΥ, ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο περιβάλλον, το οποίο προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας. Σ’ αυτό το ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο ενσωματώνει τεχνολογικά μέσα και σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, με πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό και με την αξιοποίηση κατάλληλων παιδαγωγικών τεχνικών, το ΑΠΚΥ προσφέρει στους φοιτητές του την ευελιξία να διαχειρίζονται αποδοτικά την πορεία μάθησής τους στον δικό τους χώρο και χρόνο, σε κοινότητες μάθησης, σε αλληλεπίδραση και με συνεχή υποστήριξη από τους συμβούλους-καθηγητές τους.

Πάντοτε καινοτόμο και έτοιμο να καλύπτει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο αναβαθμίζει σε συνεχή βάση τις τεχνολογικές υποδομές και τον τρόπο λειτουργίας του, εξελίσσει τη μεθοδολογία του και ενσωματώνει νέες ψηφιακές εφαρμογές στις εκπαιδευτικές διεργασίες, όπως εικονικά εργαστήρια (virtual labs) και εφαρμογές προσομοιώσεων (simulations) για τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και για την παροχή πολύπλευρης μαθησιακής εμπειρίας στους φοιτητές του. Ενδεικτική της πρωτοπορίας και της καινοτομίας του ΑΠΚΥ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η βράβευσή του με χρυσά βραβεία στα Cyprus Education Leaders Awards το 2019 και το 2020.

Ερευνητικό έργο

Σημαντικό στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου αποτελεί και η συμβολή του στο ερευνητικό γίγνεσθαι, η σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις επιστημονικές εξελίξεις και η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς ωφέλεια της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του ΑΠΚΥ σημειώνει επιτυχίες στην εξασφάλιση εξωτερικής χρηματοδότησης για τη σύμπραξη -με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο- και τη συμμετοχή ή/και τον συντονισμό ερευνητικών έργων σε πολλά επιστημονικά πεδία. Την ερευνητική δράση συνεπικουρεί η λειτουργία έξι (6) εργαστηρίων στο Πανεπιστήμιο στα πεδία της Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, της Κυβερνοασφάλειας & των Τηλεπικοινωνιών, της Υπολογιστικής Νόησης, της Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας και της Αλγοριθμικής Διαφάνειας.

Διεθνείς συνεργασίες

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του, το ΑΠΚΥ συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστημιακά δίκτυα, συνάπτει διμερείς/πολυμερείς συμφωνίες με εγχώρια και διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και προβάλλει το έργο και τις δράσεις του στο εξωτερικό. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, το Πανεπιστήμιο διαμορφώνει συνέργειες για ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα (λ.χ. διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών), αναπτύσσει οικονομίες κλίμακας, διασφαλίζει ευκαιρίες για την κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού του, προσελκύει ξένους φοιτητές και ωφελείται από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.


Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΑΠΚΥ

 • Σύγχρονο, καινοτόμο και εγνωσμένου κύρους δημόσιο Πανεπιστήμιο.
 • Πολυετής τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία στην προσφορά εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
 • Υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
 • Ευέλικτες σπουδές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες/υποχρεώσεις των φοιτητών, που σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους χρόνο.
 • Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές και εργαλεία τηλεκπαίδευσης, με χρυσά βραβεία στα Cyprus Education Leaders Awards 2019 & 2020.
 • Προσιτά δίδακτρα, μειώσεις διδάκτρων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και χορήγηση υποτροφιών.

Σε συνθήκες πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης και με την εκπαίδευση να μετασχηματίζεται σε όλα τα επίπεδα και τις βαθμίδες της, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με εξειδίκευση, εγνωσμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βρίσκεται ήδη στη νέα εποχή της ψηφιακής εκπαίδευσης, που γίνεται τάση διεθνώς.


 

FILE Insider OUCPres 07 02 2021