Sidebar

30
Τρι, Μάι

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών θεσμοθέτησαν τη μεταξύ τους συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με Μνημόνιο Συναντίληψης, το οποίο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, κύριος Παντελής Χατζηγέρου.

 Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο δημόσιων φορέων άρχισε να υλοποιείται από τον Απρίλιο του 2021 και αφορά κυρίως ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, αειφορίας και προστασίας της άγριας ζωής. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα εν λόγω πεδία, η αμφίδρομη χρήση ερευνητικών υποδομών και δεδομένων, η πρακτική άσκηση των φοιτητών του ΑΠΚΥ, ιδιαίτερα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», σε δομές της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, καθώς και η συνεργασία για την από κοινού διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικές δράσεις σε θέματα αιχμής της περιβαλλοντικής έρευνας.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που οργανώνει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και τη συνεχή υποστήριξη των φοιτητών από εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό, το ΑΠΚΥ προσφέρει την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε όλους, όσοι το επιθυμούν, στον δικό τους χώρο και χρόνο, χωρίς περιορισμούς, να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών, εφόδιο για προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη. Το ΑΠΚΥ δέχεται αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως τις 25 Μαϊου 2021 στο www.ouc.ac.cy.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση και την αειφόρο κάρπωση των θηρεύσιμων ειδών και έχει υπό την ευθύνη της την προστασία και τη διαχείριση της πανίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, την πάταξη της λαθροθηρίας, τη διαχείριση του κυνηγίου, τη βελτίωση των βιοτόπων, τη  διεξαγωγή ερευνών για το αγρινό και για τα άγρια πτηνά (θηρεύσιμα και μη), καθώς και την υλοποίηση αειφορικών διαχειριστικών σχεδίων.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων από 17 έως 21 Μαΐου 2021 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) περιλαμβάνει τις παρακάτω εκδηλώσεις, ανοικτές στο ευρύ κοινό.


Δευτέρα 17 Μαΐου | 19:00

Διαδικτυακή Παρουσίαση ΜΠΣ «Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού»

Το καινοτόμο και μοναδικό στον ελληνόφωνο χώρο στα πεδία που πραγματεύεται Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού» παρουσιάζει το ΑΠΚΥ. Στην παρουσίαση συμμετέχουν ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος, Δρ. Θεόδωρος Γραμματάς, Ομότιμος Καθηγητής Θεατρολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ και τα μέλη της ακαδημαϊκής ομάδας Βάϊος Λιαπής, Καθηγητής Θεατρικών Σπουδών στο ΑΠΚΥ και Κλειώ Φανουράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Θεατρολογίας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, σκηνοθέτις και δραματουργός.

Live link: https://bit.ly/3y1WtGy

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού», όπως όλα τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δέχεται αιτήσεις εισδοχής ως τις 25 Μαΐου 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.


Tρίτη 18 Μαΐου| 18:30

Εκδήλωση: “Adult Learning in Greek Museums: from the present to the future”

Το σύγχρονο μουσείο αποτελεί πολιτιστικό χώρο με εκθέματα και πόρους που συναποτελούν ένα μη τυπικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με ευκαιρίες μάθησης όχι μόνο για παιδιά, αλλά και για ενήλικες. Το θέμα «Adult Learning in Greek Museums: from the present to the future» αναπτύσσουν σε τηλεδιάλεξη που θα δοθεί στην αγγλική γλώσσα, ο Δρ Γεώργιος Παπαϊωάννου, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» του ΑΠΚΥ και Αναπληρωτής Καθηγητής Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ο Παναγιώτης Σαραντίδης, Ερευνητής του Εργαστήριου Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Live link: https://bit.ly/2R0uAhI


Τετάρτη 19 Μαΐου | 18:00

Τηλεδιάλεξη: Διαδικτυακή Εκδήλωση «Προσφυγές Κυπρίων νs Τουρκίας στο ΕΔΑΔ: Τελευταίες Εξελίξεις»

Το ιστορικό των προσφυγών Κυπρίων πολιτών εναντίον της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), με ορόσημα δύο σημαντικές υποθέσεις που κλήθηκε το ΕΔΑΔ να εκδικάσει (Λοϊζίδου νs Τουρκία και Δημόπουλος νs Τουρκία), καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιουσιών, θα αναλύσει και θα συζητήσει σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Προσφυγές Κυπρίων νs Τουρκίας στο ΕΔΑΔ: Τελευταίες Εξελίξεις», ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης.

Η τηλε-εκδήλωση διοργανώνεται από το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» του ΑΠΚΥ και απευθύνεται τόσο στον δικηγορικό κόσμο (με εγγραφή εδώ https://tinyurl.com/595m2s3n), όσο και στο ευρύ κοινό.

Live link: https://tinyurl.com/pppa2cb3


Τετάρτη 19 Μαΐου | 20:00

Τηλεδιάλεξη: «Η ελληνική εκδοχή του κράτους πρόνοιας (1951-2008): μια ιστορία μεταρρυθμίσεων και ανισοτήτων»

Το θέμα «Η ελληνική εκδοχή του κράτους πρόνοιας (1951-2008): μια ιστορία μεταρρυθμίσεων και ανισοτήτων» πραγματεύεται ο Κωνσταντίνος Φ. Δουκάκης, Δρ. Οικονομικής Ιστορίας και διδάσκων στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» του ΑΠΚΥ, σε ανοικτή τηλεδιάλεξη, με την οποία ολοκληρώνεται ο Κύκλος δημόσιων τηλεδιαλέξεων «Όψεις της πολιτικής οικονομίας: διεθνές εμπόριο, οικονομική πολιτική & κοινωνικό κράτος».

Ο ομιλητής θα επικεντρώσει τη διάλεξή του σε μία σειρά από κομβικά σημεία που αφορούν τα ζητήματα της κοινωνικής πρόνοιας και της υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία βρίσκονται, εδώ και αρκετές δεκαετίες, στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης στην Ελλάδα.

Live link: https://bit.ly/3dnsajE

Για πιστοποιητικό συμμετοχής απαιτείται εγγραφή στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/1qb5ovpa.


Παρασκευή 21 Μαΐου | 19:30

Τηλεδιάλεξη: «Η δυναμική και τα όρια της μετανεωτερικής πόλης στη νεοελληνική πεζογραφία τη δεκαετία 2010-2020»

Στην τελευταία διάλεξη του 2ου Κύκλου τηλεδιαλέξεων «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί», τον οποίο διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» του ΑΠΚΥ, η Παναγιώτα Καραβία, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα αναπτύξει το θέμα «Η δυναμική και τα όρια της μετανεωτερικής πόλης στη νεοελληνική πεζογραφία τη δεκαετία 2010-2020».

Live link: https://tinyurl.com/w83nj23j

Εγγραφές για πιστοποιητικό συμμετοχής: https://tinyurl.com/9k87nfhv

 
 

 

 

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων από 10 έως 14 Μαΐου 2021 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) περιλαμβάνει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, διαδικτυακές διαλέξεις και Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης (Virtual Open Day). Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές  για το ευρύ κοινό.


Δευτέρα 10 Μαΐου | 19:00

Διαδικτυακή Στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Μη έμφυλος λόγος»

Με στόχο την προώθηση της εφαρμογής του μη έμφυλου λόγου στα γραπτά και προφορικά κείμενα και την ένταξή του στην εκπαίδευση, καθώς και την ευαισθητοποίηση μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού για ζητήματα φύλου (και) στη γλώσσα, η Σταυρούλα Τσιπλάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» του ΑΠΚΥ και η  Νίνα Τοπιντζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συντονίζουν διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Μη έμφυλος λόγος».

Στη συζήτηση, η οποία στοχεύει και στην καλλιέργεια στρατηγικών επίγνωσης γλωσσικού σεξισμού στην εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης, συμμετέχουν ειδικοί και ειδικές από τον χώρο της Γλωσσολογίας και των Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Live link μετά από προεγγραφήhttps://tinyurl.com/2psd58kw


Δευτέρα 10 Μαΐου | 20:00

«Το Θέατρο της Δευτέρας στο ΑΠΚΥ»: 2ος κύκλος τηλεδιαλέξεων: «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;»

Με το συναρπαστικό δράμα «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;» του Έντουαρντ Άλμπι ολοκληρώνεται ο 2ος κύκλος τηλεδιαλέξεων για την κλασική και σύγχρονη δραματουργία με γενικό τίτλο «Το Θέατρο της Δευτέρας στο ΑΠΚΥ». Εισηγητής και σ’ αυτή την τηλεδιάλεξη, ανοικτή στο ευρύ κοινό, είναι ο Δρ. Γεώργιος Κράιας, ακαδημαϊκός, θεατρολόγος και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία» του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Θεατρικές Σπουδές».

Live link: https://bit.ly/3dLtWek


Τρίτη 11 Μαΐου | 19:00

Τηλεδιάλεξη «"Στου τάφου απάνω το θυρί, στο γείσο του γρανίτη, μες στο λιθένιο τρίγωνο βγαίνει μικρή βαλανιδιά". Το άγνωστο & συναρπαστικό χρονικό της έρευνας στον Θησαυρό του Ατρέα, πριν και μετά την Ελληνική Επανάσταση»

Τιμώντας τα 200 χρόνια από την  Ελληνική Επανάσταση, το ΑΠΚΥ (Προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» & Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη») και ο Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας διοργανώνουν την τηλεδιάλεξη «”Στου τάφου απάνω το θυρί, στο γείσο του γρανίτη, μες στο λιθένιο τρίγωνο βγαίνει μικρή βαλανιδιά”. Το άγνωστο και συναρπαστικό χρονικό της έρευνας στον Θησαυρό του Ατρέα, πριν και μετά την Ελληνική Επανάσταση». Ομιλητές είναι ο Δρ. Νεκτάριος Καραδήμας (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και ο Δρ. Κωνσταντίνος Πασχαλίδης (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

Live link: https://bit.ly/3dnsajE


Πέμπτη 13 Μαρτίου | 17:00 EET

Τηλε-σεμινάριο: Contesting Algorithms: Restoring the public interest in content filtering by artificial intelligence

 Tο Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (Cyprus Center for Algorithmic Transparency – CyCAT) με έδρα στο ΑΠΚΥ φιλοξενεί τηλε-σεμινάριο με θέμα “Contesting Algorithms: Restoring the public interest in content filtering by artificial intelligence”. Εισηγήτρια είναι η Niva Elkin-Koren, Καθηγήτρια Νομικής στο Tel Aviv University και συνεργάτιδα στο Berkman Klein Center for Internet & Society στο Harvard University.

Πληροφορίες και δωρεάν προεγγραφή: http://www.cycat.io/may-seminar/


Πέμπτη 13 Μαΐου | 18:30-20:00

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης (Virtual Open Day) 2021

Ποιες δυνατότητες προσφέρονται για ποιοτικές και αναγνωρισμένες σπουδές εξ αποστάσεως στον προσωπικό χώρο και στον ελεύθερο χρόνο των ενδιαφερομένων, με ευέλικτο ρυθμό μάθησης, και ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΑΠΚΥ; Πώς εφαρμόζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εν μέσω πανδημίας και ποια είναι τα οφέλη της ευρύτερα για τους ενδιαφερόμενους για τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Στην Ανοικτή Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης (Virtual Open Day), που θα μεταδοθεί ζωντανά στη σελίδα του ΑΠΚΥ στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube θα μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο ΑΠΚΥ τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Τους λόγους για τους οποίους το ΑΠΚΥ αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για εξ αποστάσεως σπουδές θα παρουσιάσει στο ενδιαφερόμενο κοινό ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής. Στη διάρκεια της ημερίδας, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΑΠΚΥ και να παρακολουθήσουν εμπειρίες φοιτητριών, φοιτητών και αποφοίτων για τις εξ αποστάσεως σπουδές. Θα ενημερωθούν, ακόμη, για τις διευκολύνσεις στην καταβολή του κόστους φοίτησης και την ευρύτερη οικονομική πολιτική για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος. Οι Κοσμήτορες των τριών Σχολών του Πανεπιστημίου, θα δώσουν, επίσης, ευσύνοπτες πληροφορίες για τα Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου 2021 αποκλειστικά μέσω του www.ouc.ac.cy

 

 

Το Προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΑΠΚΥ ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για την ανασκαφή της βυζαντινής εκκλησίας στο ιερό τέμενος του Ασκληπιού της αρχαίας Μεσσήνης.

Η πρόσκληση αφορά φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών τους ή είναι απόφοιτοι του Προγράμματος, οι οποίοι/ες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή αποστέλλοντας ένα απλό μήνυμα στην ηλ. διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γιώργου Δεληγιαννάκη (g.deligiannakis@ouc.ac.cy), μέχρι τη Παρασκευή 14 Μαΐου 2021.

Η ανασκαφική περίοδος διαρκεί από τις 15 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Ο ελάχιστος χρόνος συμμετοχής είναι δύο (2) εβδομάδες. Στην ανασκαφή θα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 2 (δύο) φοιτητές, φοιτήτριες ή και απόφοιτοι του Προγράμματος.

Το κόστος διαμονής και ημιδιατροφής θα καλυφθούν. Σημειώνετε ότι η συμμετοχή σε ανασκαφή συνεπάγεται καθημερινή, πολύωρη παραμονή σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας και απογευματινή εργασία σε κλειστό χώρο (αποθήκη).

Η ανασκαφή του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου διεξάγεται σε συνεργασία με την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών.

 

μεσσήνη ανασκαφη

Ποιες δυνατότητες προσφέρονται για ποιοτικές και αναγνωρισμένες σπουδές εξ αποστάσεως στον προσωπικό χώρο και στον ελεύθερο χρόνο των ενδιαφερομένων, με ευέλικτο ρυθμό μάθησης, και ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ); Πώς εφαρμόζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εν μέσω πανδημίας και ποια είναι τα οφέλη της ευρύτερα για τους ενδιαφερόμενους για τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021, σε Aνοικτή Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης (Virtual Open Day), θα μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο ΑΠΚΥ τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με δεκαπενταετή εμπειρία και εξειδίκευση στην τηλεκπαίδευση, και τους λόγους για τους οποίους αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για εξ αποστάσεως σπουδές θα παρουσιάσει στο ενδιαφερόμενο κοινό ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής. Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά, από τις 18:30 έως τις 20:00, στη σελίδα του ΑΠΚΥ στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Στη διάρκειά της οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΑΠΚΥ και να παρακολουθήσουν εμπειρίες φοιτητριών, φοιτητών και αποφοίτων για τις εξ αποστάσεως σπουδές. Θα ενημερωθούν, ακόμη, για τις διευκολύνσεις στην καταβολή του κόστους φοίτησης και την ευρύτερη οικονομική πολιτική για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος. Οι Κοσμήτορες των τριών Σχολών, Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Πετρίδης για τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας για τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και Καθηγητής Σταύρος Σταύρου για τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, θα δώσουν, επίσης, ευσύνοπτες πληροφορίες για τα Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου 2021 αποκλειστικά μέσω του www.ouc.ac.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστοχώρο του ΑΠΚΥ ή να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +357 22411600/711 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy.

 

VOD 2021 FBCover

 

 

Το κλασικό έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ «Με το ίδιο μέτρο» κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Στιγμή (Αθήνα) σε νέα μετάφραση, σημειώσεις και επίμετρο του Βάιου Λιαπή, Καθηγητή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Το «Με το ίδιο μέτρο» του Σαίξπηρ είναι το πρώτο θεατρικό έργο που ασχολείται σοβαρά με ό,τι σήμερα ονομάζουμε σεξουαλική παρενόχληση. Παράλληλα, το έργο θίγει και τα συναφή θέματα της κατάχρησης εξουσίας, της πολιτικής αυθαιρεσίας και της πατριαρχικής ηγεμονίας. Τα πρόσωπα του δράματος ενσαρκώνουν ένα ευρύ φάσμα μορφών πολιτικής συμπεριφοράς, με κεντρικό άξονα τον προβληματισμό γύρω από τον νόμο, την εφαρμογή του και τη σημασία της επιείκειας και του ελέους.

 

Ο Άγγελος, που ασκεί καθήκοντα κυβερνήτη στη Βιέννη όσο απουσιάζει ο Δούκας της πόλης, εννοεί να εφαρμόσει με απόλυτη αυστηρότητα τους περί ηθικής νόμους, που είχαν περιπέσει σε αχρησία. Έτσι, καταδικάζει σε θάνατο τον νεαρό Κλαύδιο, επειδή είχε προγαμιαίες σχέσεις με τη μνηστή του. Όταν όμως η αδελφή του Κλαύδιου, η νεαρή και όμορφη Ισαβέλλα, έρχεται να ζητήσει επιείκεια για λογαριασμό του αδελφού της, ο Άγγελος την εκβιάζει, ζητώντας της να του δοθεί, με αντάλλαγμα τη ζωή του Κλαύδιου.

Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το έργο:

ΑΓΓΕΛΟΣ 
Καὶ πές μου, ποιός θὰ σὲ πιστέψει, Ἰσαβέλλα;
Τὸ ἄσπιλο ὄνομα, ὁ ἀσκητικός μου βίος,
οἱ διαβεβαιώσεις μου ἐνάντιά σου
κι ἡ θέση μου στὸ κράτος τόσο θὰ βαρύνουν
ἐνάντια στὶς κατηγορίες σου, ποὺ στὸ τέλος
μὲς στοὺς ἰσχυρισμούς σου θὰ πνιγεῖς τοὺς ἴδιους, 
τὴ δυσωδία τῆς συκοφαντίας σκορπώντας. 
Ξεκίνησα· καὶ ἀχαλίνωτους θ’ ἀφήσω
τώρα τοὺς πόθους μου. Ἐσὺ κοίτα νὰ ταιριάξεις
τὴ συγκατάθεσή σου στὶς δικές μου ὀρέξεις·
βάλε τὰ νάζια σου στὴν ἄκρη καὶ τὶς φλυαρίες
καὶ τὶς ντροπές σου, ποὺ καμώνονται πὼς διώχνουν 
ὅ,τι στ’ ἀλήθεια ἐπιθυμοῦν, καὶ θὰ γλιτώσεις
τὸν ἀδερφό σου, ἂν μοῦ δώσεις τὸ κορμί σου. 
Διαφορετικά, τὸν περιμένει ἐκεῖνον
ὄχι μονάχα θάνατος, μὰ ἡ καρδιά σου
ἡ ἄσπλαχνη σκληρὰ θὰ τὸν καταδικάσει
σ’ ἕνα μαρτύριο ποὺ τελειωμὸ δὲν θά ’χει. 
Ἀπάντησέ μου ὣς αὔριο, εἰδαλλιῶς ὁ πόθος
ποὺ ἔχω τώρα γιὰ ὁδηγό μου θὰ μὲ κάμει
νὰ τοῦ φερθῶ σὰν τύραννος. Ὅσο γιὰ σένα,
ὅ,τι κι ἂν πεῖς, βαρύτερο τὸ ψέμα τὸ δικό μου
θὰ εἶναι ἀπ’ τὴν ἀλήθεια σου στὴ ζυγαριὰ τοῦ νόμου.

 

Ο Βάιος Λιαπής είναι Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» του ΑΠΚΥ. Σπούδασε κλασική φιλολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Γλασκώβης. Έχει διατελέσει μέλος του Institute for Advanced Study (Princeton), επισκέπτης καθηγητής στην École Normale Supérieure (Παρίσι), καθώς και υπότροφος διαφόρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Έχει σημαντικό ερευνητικό, συγγραφικό και μεταφραστικό έργο πάνω στην αρχαία ελληνική γραμματεία, το αρχαίο δράμα, την τραγωδία του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ., την αρχαία ελληνική σοφιολογική γραμματεία, την αρχαία ελληνική θρησκεία, την επιβίωση της αρχαίας τραγωδίας στους νεότερους χρόνους κ.ά. Το 2018 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Απόδοσης Έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά για τη μετάφραση του Κύκλωπα του Ευριπίδη (εκδόσεις Κίχλη, 2016).

 

exofyllo1

 
 

 

 

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων από 5 έως 7 Μαΐου 2021 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) περιλαμβάνει διαδικτυακές παρουσιάσεις και τηλεδιαλέξεις με ελεύθερη πρόσβαση για το ευρύ κοινό.


Tετάρτη 5 Μαΐου | 19:00

Δημόσια Διαδικτυακή Παρουσίαση «Η Βουλή εκ των έσω»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» του ΑΠΚΥ διοργανώνει την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021, στις 19:00, δημόσια διαδικτυακή παρουσίαση. Φιλοξενούμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Φωτεινή Μπακαδήμα, Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και φοιτήτρια του Προγράμματος, η οποία αναπτύσσοντας το θέμα «Η Βουλή εκ των έσω» θα ξεναγήσει το κοινό στα «άδυτα» της λειτουργίας και καθημερινότητας της ελληνικής Βουλής.

Live link: https://bit.ly/3dnsajE


Πέμπτη 6 Μαΐου | 19:00

Τηλεδιάλεξη «Ανιχνεύοντας την Ύστερη Αρχαιότητα σε μια συνοικία στα νότια της Ακρόπολης: η περίπτωση του οικοπέδου Μακρυγιάννη»

Στην τελευταία διάλεξη του 3ου Κύκλου της Σειράς Διαλέξεων για την  Ύστερη Αρχαιότητα με γενικό τίτλο «Όταν ο Κόσμος μας έγινε Χριστιανικός», η Σταματία Ελευθεράτου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων του Μουσείου της Ακρόπολης, θα μιλήσει με θέμα: «Ανιχνεύοντας την Ύστερη Αρχαιότητα σε μια συνοικία στα νότια της Ακρόπολης: η περίπτωση του οικοπέδου Μακρυγιάννη». Τη Σειρά Διαλέξεων διοργάνωσε το Προπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΑΠΚΥ.

Live link: https://bit.ly/3qgKCQi

Εγγραφές για πιστοποιητικό συμμετοχής: https://tinyurl.com/3snmfp9r


Παρασκευή 7 Μαΐου | 19:30

Τηλεδιάλεξη: «Τα ρομέικα στην Τουρκία σήμερα ως πεδίο αποτύπωσης των μεθοδολογικών και ιδεολογικών προβλημάτων στη διδασκαλία της ποντιακής»

Μεθοδολογικά και ιδεολογικά ζητήματα στη διδασκαλία της ποντιακής αναλύει η Ιωάννα Σιταρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στην ομιλία της με τίτλο «Τα ρομέικα στην Τουρκία σήμερα ως πεδίο αποτύπωσης των μεθοδολογικών και ιδεολογικών προβλημάτων στη διδασκαλία της ποντιακής». Η διάλεξη εντάσσεται στον 2ο Κύκλο τηλεδιαλέξεων «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί», τον οποίο διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» του ΑΠΚΥ την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021, στις 19:30.

Live link: https://tinyurl.com/w83nj23j

Εγγραφές για πιστοποιητικό συμμετοχής: https://cutt.ly/TvaKHw8

 

 

 «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει τη δική της φιλοσοφία»

Συνέντευξη του Πρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Πέτρου Πασιαρδή, στην εφημερίδα «Αλήθεια» και στον δημοσιογράφο Γιώργο Μούσα

[σε pdf στο τεύχος 01/05/2021]

 

  • Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ποια ανάγκη ώθησε στη δημιουργία του;

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στη χώρα που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Με σύγχρονες υποδομές τηλεκπαίδευσης, πολυετή εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ευρύ φάσμα κλάδων σπουδών, προσφέρει την πολύτιμη ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να σπουδάσει από τον προσωπικό του χρόνο, στον δικό του χρόνο, χωρίς περιορισμούς.

Με την ίδρυσή του, το 2002, και με την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του, το 2006, το ΑΠΚΥ άνοιξε νέους ορίζοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν ήταν κάτι καινούργιο στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Κύπρο, όμως, ήταν μια νέα συνθήκη. Με την πάροδο των χρόνων, το ΑΠΚΥ πέτυχε να καταξιωθεί και να έχει μια έντονη παρουσία στο επιστημονικό γίγνεσθαι ως ένα σύγχρονο και καινοτόμο πανεπιστήμιο και να είναι σήμερα μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές.

Πλέον, λόγω της υγειονομικής κρίσης, η Πολιτεία και η κοινωνία αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που για εμάς στο ΑΠΚΥ δεν ήταν λύση ανάγκης, αλλά η ίδια η φύση μας. Αναπτύσσουμε (με νέες μεθόδους διδασκαλίας) και υποστηρίζουμε (με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη) την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τα τελευταία 15 χρόνια. Τα πλεονεκτήματά της και η ευελιξία που προσφέρει σε ένα ευρύ φάσμα ενηλίκων, κυρίως, εκπαιδευομένων την καθιστούν πιο χρήσιμη, χρηστική και αναγκαία από ποτέ.

 

  • Ποια προγράμματα σπουδών προσφέρει το ΑΠΚΥ;

Η εκπαιδευτική πολιτική του ΑΠΚΥ και οι επιλογές μας για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών προκύπτει μέσα από την αξιολόγηση των διεθνών επιστημονικών τάσεων, των αναγκών της σύγχρονης αγοράς εργασίας και κοινωνίας και την απαίτηση για (επανα)εξειδίκευση και διά βίου μάθηση. Οι τρεις Σχολές -Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης- οργανώνουν υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα, σε παραδοσιακά/κλασικά αντικείμενα και σε πεδία αιχμής, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το ΑΠΚΥ προσφέρει 4 Προπτυχιακά Προγράμματα και 21 Μεταπτυχιακά (τα 3 στην αγγλική γλώσσα), καθώς και 17 ερευνητικές περιοχές για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας. Στο πλαίσιο προώθησης της διά βίου μάθησης προσφέρονται περισσότερες από 300 Θεματικές Ενότητες (μαθήματα) ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, τις οποίες μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί συνολικά σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου 2021 μέσω του www.ouc.ac.cy

 

  • Ποιο είναι το προφίλ των φοιτητών του Πανεπιστημίου;

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στο ΑΠΚΥ σπουδάζουν περίπου 3.000 φοιτητές, στη συντριπτική πλειοψηφία τους στην Κύπρο (46,5%) και στην Ελλάδα (47,5%). Βέβαια, λόγω της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας, το ΑΠΚΥ δεν έχει σύνορα και έχει φοιτητές και παρουσία σε περισσότερες από 50 τρίτες χώρες. Στο ΑΠΚΥ δεν θα συναντήσετε τη φοιτητική κοινότητα των συμβατικών πανεπιστημίων, αλλά άτομα όλων των ηλικιών, από νέα παιδιά ως ώριμους ενήλικες, οικογενειάρχες, άτομα με ειδικές ανάγκες, εργαζομένους, συχνά σε κρίσιμη προσπάθεια ανέλιξης ή στροφής στην καριέρα τους.

 

  • Ποια είναι η ισοτιμία του τίτλου σπουδών που κατέχει ένας απόφοιτος του ΑΠΚΥ σε σύγκριση με άλλα εγχώρια και διεθνή πανεπιστήμια;

Ήδη το ΑΠΚΥ μετρά 7.363 απόφοιτους. Ως δημόσιο Πανεπιστήμιο, είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια διεθνώς, ανεξάρτητα από τη διδακτική μεθοδολογία τους. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του. Αξίζει δε να σημειώσω ότι το Πανεπιστήμιό μας περνά από τις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. όπως και όλα τα υπόλοιπα εγχώρια πανεπιστήμια.

 

  • Με ποιο τρόπο εφαρμόζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί πλήρως τις νέες τεχνολογίες στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, εξελίσσει τη μεθοδολογία και τις υποδομές του και καλύπτει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης. Μέσω της υπερσύγχρονης Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης που έχει αναπτύξει, δημιουργεί ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης, το οποίο προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας. Σ’ αυτό το ψηφιακό περιβάλλον, έγκριτοι ακαδημαϊκοί, καθηγητές-σύμβουλοι, υποστηρίζουν τις μαθησιακές διαδικασίες με τηλεδιαλέξεις και συμβουλευτικές συναντήσεις και καθοδηγούν και αλληλεπιδρούν με τους φοιτητές μας, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό που τους παρέχεται για τις σπουδές τους. Ενδεικτική της πρωτοπορίας και καινοτομίας του ΑΠΚΥ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η βράβευσή του με χρυσά βραβεία στα Cyprus Education Leaders Awards το 2019 και το 2020.

 

  • Το ξέσπασμα της πανδημίας στην Κύπρο έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις για το ΑΠΚΥ;

H πανδημία προκάλεσε μία απρόβλεπτων διαστάσεων παγκόσμια κρίση, σίγουρα όχι μόνο υγειονομική, με σημαντικές επιπτώσεις στο οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Στον τομέα της εκπαίδευσης δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης, αλλά προκάλεσε τη ‘βίαιη’ προσαρμογή όλων των συστημάτων και των ιδρυμάτων, σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, στη νέα πραγματικότητα της καθολικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας, μάθησης και τηλεργασίας.

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, βέβαια, μιλάμε για “business as usual”! Δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας στην ακαδημαϊκή και διοικητική οργάνωσή μας. Αντίθετα, θα έλεγα, ότι η κρίση ανέδειξε την εξειδίκευση και πρωτοπορία του ΑΠΚΥ και την ετοιμότητά του να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής και στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Στο ΑΠΚΥ ήμασταν μπροστά από τις εξελίξεις όταν αποφασιζόταν η ενσωμάτωση τεχνολογιών/εργαλείων τηλεκπαίδευσης στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και καθόλη τη διάρκεια της κρίσης συνεχίζουμε απρόσκοπτα τις εκπαιδευτικές διεργασίες προσφέροντας την ίδια ποιοτική εμπειρία στους φοιτητές μας.

Σίγουρα η τρέχουσα πανδημία είναι καταλύτης για την ψηφιακή αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης και ευκαιρία για την εφαρμογή τολμηρών μεταρρυθμίσεων. Στόχος του ΑΠΚΥ είναι να συνεχίσει να επενδύσει στην αριστεία και στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του, σε νέους κλάδους σπουδών, στην αναβάθμιση των υποδομών τηλεκπαίδευσης, αλλά και στην εξωστρέφεια και διεθνοποίησή του, ώστε να εξελιχθεί στο Εdupreneurial πανεπιστήμιο που χρειάζεται η κοινωνία μας στον 21ο αιώνα.

 

  • Πώς σχολιάζετε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπως εφαρμόστηκε σε σχολεία και πανεπιστήμια λόγω της πανδημίας; Υπήρξε κάποια συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας για την οργάνωση και εφαρμογή της;

Κατά την άποψή μου η Κύπρος δεν ήταν έτοιμη για τις επιπτώσεις που ακολούθησαν μιας τέτοιας πανδημίας σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση και στην εργασία. Δεν είχαμε ίσως ποτέ, ως τώρα, συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα και χρηστικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επομένως, δεν υπήρχαν κατάλληλοι σχεδιασμοί και υποδομές, ούτε αποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη.

Πιαστήκαμε εξαπίνης και αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε, βιαστικά σίγουρα, στα νέα δεδομένα. Ακόμα και σήμερα, 1–1.5 χρόνο από την έναρξη της πανδημίας, δεν βλέπουμε στα σχολεία και στα πανεπιστήμια να εφαρμόζεται οργανωμένα και συστηματικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Χρειάζεται και τρόπος και χρόνος. Δεν αρκεί, π.χ. η απλή ανάρτηση μιας παρουσίασης σε μια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων, εδράζεται σε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και σε διαφορετικές αρχές μάθησης. Το πλέον ουσιώδες είναι η ίδια η εμπλοκή του διδακτικού προσωπικού και των εκπαιδευομένων (μαθητές/φοιτητές) και η ενεργοποίησή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, για να επιτρέπει την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, και διαδραστικό, για να αναπτύσσουν οι εκπαιδευόμενοι δεξιότητες και όχι μόνο στείρα γνώση. Ο ρόλος δε του εκπαιδευτικού είναι εξόχως σημαντικός. Χρειάζεται η αποτελεσματική επιμόρφωσή του, ώστε να χειρίζεται σωστά την τεχνολογία, να σχεδιάζει πολύμορφη μαθησιακή εμπειρία, να παρέχει κατάλληλη ανατροφοδότηση, να εμψυχώνει και να υποστηρίζει αποτελεσματικά τους εξ αποστάσεως μαθητές/φοιτητές του. Τα σχολεία μας χρειάζονται και καλά καταρτισμένους διευθυντές, τους οποίους, όμως, δεν έχουμε διότι η Πολιτεία δεν προσφέρει κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να ηγείται κάποιος αποτελεσματικά ενός σύγχρονου σχολείου. Στη ‘νέα’ εκπαιδευτική πολιτική μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά το ΑΠΚΥ και είναι πάντα στη διάθεση της Πολιτείας για κάθε υποστήριξη στην εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, σε όλες τις βαθμίδες, και στην κατάλληλη προετοιμασία των σύγχρονων ηγετών των σχολείων μας.

 

  • Κύριε Πρύτανη, γιατί να επιλέξει ένας υποψήφιος φοιτητής το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Το ΑΠΚΥ, λόγω της εξειδίκευσής του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα επιλέξουν όσοι επιδιώκουν ευελιξία στις σπουδές τους, εργαζόμενοι που στοχεύουν σε επαγγελματική ανέλιξη, άνεργοι που επιδιώκουν με έναν τίτλο σπουδών την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, άτομα κάθε ηλικίας και οικογενειακού προφίλ που επιζητούν ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στον ελεύθερο χρόνο που μπορούν να διαθέσουν λόγω των υποχρεώσεών τους. Στο ΑΠΚΥ, ο κάθε φοιτητής είναι σίγουρος ότι θα έχει μια ευέλικτη και ποιοτική μαθησιακή εμπειρία, εφάμιλλη αν όχι και καλύτερη, από τη συμβατική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιό μας έχει προσιτά δίδακτρα, μπλουτίζει διαρκώς τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει και προσφέρει εύρος προγραμμάτων σπουδών, τα οποία παρέχουν πολύπλευρη ακαδημαϊκή γνώση, καλλιεργούν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες και έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Για όλους αυτούς τους λόγους η αξία του τίτλου σπουδών από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δεδομένη.

 

 

 

Κυκλοφόρησε με τίτλο «Affect and the Rise of Right-Wing Populism: Pedagogies for the Renewal of Democratic Education» το νέο βιβλίο του Δρα Μιχαλίνου Ζεμπύλα, Καθηγητή Θεωρίας της Παιδείας και Αναλυτικών Προγραμμάτων στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ). Το βιβλίο, το οποίο εξέδωσε ο οίκος Cambridge University Press, αποτελεί μια καίρια συμβολή στο φαινόμενο της ανόδου του δεξιού λαϊκισμού που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και των επιπτώσεων του στις προοπτικές της δημοκρατικής εκπαίδευσης.

Ο συγγραφέας, υπό το πρίσμα της θεωρίας των συναισθημάτων («affect theory») στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, επιχειρεί, με τη χρήση παραδειγμάτων, να εξηγήσει τον ρόλο των συναισθημάτων στην ερμηνεία, άνοδο και αναπαραγωγή του δεξιού λαϊκισμού. Προτείνει, παράλληλα, δημιουργικούς τρόπους και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για μια εκπαιδευτική στρατηγική, η οποία με την αξιοποίηση των συναισθηματικών εμπειριών θα αντιστρατεύεται αυτή την τάση και θα ενισχύει τη δημοκρατική εκπαίδευση. 

Το συγγραφικό αυτό πόνημα αποτελεί ένα εξαιρετικό βοήθημα για ακαδημαϊκούς, ερευνητές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στα πεδία της εκπαίδευσης, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας και των πολιτικών επιστημών.

 

 

zembylas book rise

Τεχνητή Νοημοσύνη και Υπηρεσίες Υγείας: Ο ρόλος της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής

 

του Δρα Κορμά Παναγιώτη

Ορθοπεδικός χειρουργός, Διδάσκων Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδάσκων του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου


Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί μια νέα πραγματικότητα στην επιστήμη και στην τεχνολογία που διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία. Στον τομέα της υγείας, συστήματα ΤΝ υπόσχονται βελτίωση της διαγνωστικής και προγνωστικής ικανότητας των γιατρών μέσα από την εκτίμηση κινδύνου για κάθε μεμονωμένο ασθενή, βασισμένη σε πολύπλοκα και τεράστια σε όγκο δεδομένα, πρακτικά αδύνατο να αναλυθούν από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Τα κλινικά αυτά δεδομένα ολοένα και αυξανόμενα συλλέγονται ψηφιακά, γεγονός που τα καθιστά διαθέσιμα να τροφοδοτούν αλγορίθμους ΤΝ. Οι υποστηρικτές της ΤΝ διαφημίζουν την εφαρμογή της τόσο σε ατομικό (π.χ. κλινικό γιατρό), όσο και σε θεσμικό επίπεδο (π.χ. νοσοκομείο), για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, αλλά και για τον περιορισμό των αναποτελεσματικών διεργασιών και των ήδη υπαρχουσών ανισοτήτων. Μάλιστα υπογραμμίζουν «τρωτά» των κλινικών γιατρών, όπως τα λάθη που γίνονται στη διάγνωση ή τα παρατηρούμενα φαινόμενα γνωστικής μεροληψίας.

Παρά τα πολλαπλά οφέλη, η εισαγωγή συστημάτων ΤΝ συνοδεύεται από σοβαρά ηθικά ζητήματα. Η κατάσταση επείγοντος κάτω από την οποία οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν κατά την πανδημία covid-19, για παράδειγμα, εγείρει ηθικά ζητήματα που αφορούν τις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες, την ισότητα και την αυτονομία. Ψηφιακά δεδομένα από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, συνδέσεις Bluetooth, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, wearables, κ.λπ. χρησιμοποιήθηκαν ώστε να τροφοδοτήσουν έξυπνα συστήματα και να ιχνηλατηθούν οι επαφές με πιθανά κρούσματα, να παρακολουθηθούν τα συμπτώματα, να ελεγχθεί η τήρηση της καραντίνας και να μοντελοποιηθεί η ροή εξάπλωσης του ιού. Αυτό ενδέχεται προσωρινά να στερήσει τους πολίτες από δικαιώματά τους χωρίς καμία εγγύηση ότι αυτά θα αποκατασταθούν με την επάνοδο της κανονικότητας.

Στα θετικά προσμετράται το γεγονός ότι η ταχύτητα των αλγοριθμικών αποφάσεων υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου και άρα επιτρέπει τη δημιουργία συστημάτων ικανών για αυτόνομη λήψη αποφάσεων, όπως τα διαγνωστικά συστήματα διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, τα οποία δεν απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση. Η δυνατότητα χρήσης τέτοιων συστημάτων υπόσχεται μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση, χαμηλότερο κόστος και βελτιωμένη πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας. Οι ηθικές προκλήσεις, ωστόσο, παραμένουν.

Τα συστήματα ΤΝ βασίζονται στη μηχανική μάθηση και στον σχεδιασμό νευρωνικών δικτύων: ένα αρχικό σετ ‘‘κόμβων’’ καταχωρήσεων συνδέεται με ενδιάμεσα σετ που καλούνται κρυφά επίπεδα (λειτουργούν όπως οι διασυνδεδεμένοι νευρώνες στον εγκέφαλο), και κάθε κόμβος συνδέεται με ένα παραγόμενο αποτέλεσμα. Καθώς οι διαμορφώσεις γίνονται ολοένα και πιο προηγμένες και τα διαθέσιμα δεδομένα περισσότερα, ο αλγόριθμος αναλύει σε υπο-βήματα (που δεν είναι κατανοητά στον άνθρωπο) τα ενδιάμεσα βήματα, που θα ήταν πρακτικά αδύνατο να ιχνηλατηθούν, ακόμη και από ειδικούς. Υπ’ αυτή την έννοια, η μέγιστη δυνατή ακρίβεια καθιστά δυσχερέστερη τη διαφάνεια.

Επιπλέον, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι αλγόριθμοι λαμβάνουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μόνον εάν τα βήματα που ακολουθούν αποτελούν μέρος ενός φυσικού μηχανισμού. Αυτό ενισχύει την ασάφεια, καθώς οι δημιουργοί και οι εταιρείες διστάζουν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό των αλγορίθμων, ώστε να μην αντιγραφούν αυτοί από πιθανούς ανταγωνιστές.

Η ΤΝ έχει μεν τη δυνατότητα να περιορίσει τις αβελτηρίες των συστημάτων υγείας, ελαχιστοποιώντας τα ανθρώπινα σφάλματα και μετριάζοντας τη μεροληψία, ωστόσο είναι ευπαθής σε αλγοριθμικές μεροληψίες που παγιώνουν και ενισχύουν τις υπάρχουσες ανισότητες. H κυρίαρχη ανησυχία είναι ότι οι αλγόριθμοι σχεδιάζονται από ανθρώπους, οι οποίοι είναι επιρρεπείς στο σφάλμα και δεσμεύονται από προσωπικές αξίες και εγγενείς προκαταλήψεις. Επιπλέον, τα υφιστάμενα μοτίβα ανισοτήτων, π.χ. η περιορισμένη πρόσβαση των μειονοτήτων σε υπηρεσίες υγείας, διαπερνούν τα συστήματα TN, και έτσι προκαταλήψεις εδραιώνονται. Ως αποτέλεσμα αυτού, τα μοντέλα ΤΝ ενδέχεται να είναι δυσανάλογα επιβλαβή, επειδή θα προβλέπουν χαμηλή ανταπόκριση σε θεραπείες ή υψηλότερη θνησιμότητα σε ομάδες που δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς στα υφιστάμενα δεδομένα. Για παράδειγμα, μέρος του γενικού πληθυσμού δεν χρησιμοποιεί smartphone ή έξυπνες εφαρμογές, από τα οποία τροφοδοτούνται τα συστήματα ΤΝ.

Η έλλειψη διαφάνειας, ειδικά σε αυτοεκπαιδευόμενα μοντέλα μηχανικής μάθησης, δημιουργεί, ακόμη, ερωτήματα σχετικά με το ποιος ευθύνεται για μια κακή διάγνωση. Σε θεσμικό επίπεδο, οι επιπτώσεις των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων γίνονται ακόμη πιο εμφανείς. Σκεφτείτε το εξής σενάριο: όταν ένας αλγόριθμος αποδεικνύεται ελαττωματικός και συστηματικά προτείνει λανθασμένες θεραπείες εξαιτίας κακής μεθοδολογίας ή περιορισμένου αριθμού δείγματος εκπαίδευσης του μοντέλου, ο οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης πιέζει να ακολουθηθούν οι προτάσεις του συστήματος και ο κλινικός γιατρός είναι εκείνος που τελικά οφείλει να αποφασίσει, έχει ευθύνη η εταιρεία που δημιούργησε τον αλγόριθμο; Σε περιπτώσεις όπως αυτή, καθένα από τα εμπλεκόμενα μέρη έχει συμβάλει στην «ιατρική κακοποίηση», κανένα, όμως, από αυτά δεν ευθύνεται πλήρως. Αποφάσεις που βασίζονται σε φτωχά μοντέλα μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, π.χ. να καθορίσουν ποιος θα έχει πρόσβαση σε αναπνευστήρα. Τα συστήματα ΤΝ δεν είναι ηθικά πρόσωπα, συνεπώς η νέα εποχή στις υπηρεσίες υγείας ίσως απαιτεί μοντέλα συλλογικής ευθύνης.

Εν τέλει, η εισαγωγή της ΤΝ στις υπηρεσίας υγείας πρέπει να γίνει με προσεκτικά και συνετά βήματα, και μόνον κατόπιν εκτενούς συζήτησης στο πλαίσιο τόσο της Βιοηθικής, όσο και της Ιατρικής Ηθικής.

 


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως τις 25 Μαΐου 2021 στο www.ouc.ac.cy

 

 

 Banner TNBioethics 1200x627 ΒΙΗ


  

 

 

Με νέα δομή και με πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το οποίο προσφέρει εξ αποστάσεως το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), προσφέρει θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το αναδιαρθρωμένο Πρόγραμμα θα προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με 90 μονάδες ECTS και ένας σπουδαστής σε πλήρη φοίτηση μπορεί να το ολοκληρώσει σε 1,5 ακαδημαϊκά έτη.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους, όσοι ενδιαφέρονται για την εισδοχή και πρόσληψή τους στην εκπαίδευση ή για την εξέλιξη της ήδη υπάρχουσας καριέρας τους στο πεδίο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Ενδιαφέρει, επίσης, εκπαιδευτές, ερευνητές, σχεδιαστές, διοργανωτές ή αξιολογητές προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και (εν δυνάμει) υπευθύνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής σε κυβερνητικούς φορείς και εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς. Το Πρόγραμμα και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν εγκαθιδρύσει στρατηγικές συνεργασίες προς όφελος των φοιτητών και των αποφοίτων με πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, το Πανεπιστήμιο του Τάλλιν και το Πανεπιστήμιο του Maynooth, καθώς και με την ESREA (European Society for the Research in the Education of Adults) και ειδικότερα το δίκτυό της για τον Εκπαιδευτή Ενηλίκων - Research Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development (ReNAdET).


Προωθητικό Έντυπο


Αιτήσεις εισδοχής στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», αλλά και σε όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, υποβάλλονται διαδικτυακά στο www.ouc.ac.cy έως τις 25 Μαΐου 2021.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με εμπειρία και εξειδίκευση 15ετίας αποκλειστικά στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέρει ποιοτικά και σύγχρονα προγράμματα σπουδών σε εύρος επιστημονικών αντικειμένων, με προσιτά δίδακτρα, που οδηγούν σε αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

 

 

OUC SocialMedia 0111

 
 

 

 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Νέμεσις ή λύτρωση;

 

του Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη,

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»

Διευθυντή του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επισκέπτη Καθηγητή στο Università di Milano-Bicocca


Η συνήθης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αντιμετώπιση/στάση τόσο από την Πολιτεία όσο και από τα συμβατικά  Πανεπιστήμια προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέχρι και το πολύ πρόσφατο παρελθόν, ήταν η έμμεση ή άμεση απαξίωση αυτής και των εκπροσώπων της. Μέχρι που φτάσαμε στο 2020 και στην πανδημία του νέου κορονοϊού. Ξαφνικά ο όρος «εξ αποστάσεως» μπήκε για τα καλά στην καθημερινότητά μας, από ανάγκη και όχι από επιλογή, δημιουργώντας ενθουσιασμό, νέες ιδέες, αλλά και σύγχυση, απογοήτευση, γκρίνιες.

Η πανδημία δημιούργησε νέα δεδομένα σε όλους τους τομείς και η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Τα παρακάτω αποτελούν προσωπικές μου εμπειρίες/διαπιστώσεις από την πλευρά του πανεπιστημιακού δασκάλου (και του γονιού), σε δύο χώρες (Κύπρος και Ιταλία), οι οποίες, όπως πολλές άλλες, ακολουθώντας τα σημάδια των καιρών «αναγκάστηκαν» να υιοθετήσουν  σε ευρεία κλίμακα πρακτικές και μεθόδους για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Την πρότερη δυσπιστία διαδέχτηκε η «επιταγή» προσαρμογής σε μία νέα (απρόβλεπτη) πραγματικότητα μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ξαφνικά συνάδελφοι και φίλοι συμβατικών Πανεπιστημίων διαπίστωσαν ότι το να προετοιμάσεις ένα μάθημα  εξ αποστάσεως δεν σημαίνει αναρτώ μια διάλεξη σε μορφή powepoint σε κάποια πλατφόρμα, την οποία απλά θα αναγνώσω στους φοιτητές. Και αν αυτό πράττουν και θα συνεχίσουν αυτή την πρακτική και το τρέχον εξάμηνο, τους παροτρύνω να το ξανασκεφτούν. Δεν είναι αυτό η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Και να πάμε κι ένα βήμα παραπέρα. Μεγάλα ακροατήρια και εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν συμβαδίζουν ή μήπως ακριβώς το αντίθετο; Ένα καλό παράδειγμα αποτελούν τα λεγόμενα MOOCs, τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία προσφέρονται και αναγνωρίζονται, από κάποια από τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο. Προφανώς μπορείς να δώσεις μία διάλεξη σ’ ένα κοινό των 100+ ατόμων, όπως θα έκανες σ’ ένα αμφιθέατρο. Η διαφορά είναι ότι στην εξ αποστάσεως υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες/μέθοδοι εμπλοκής με τους φοιτητές.

Για τις θετικές επιστήμες, αυτό που έδειξε η πανδημία είναι ότι δεν είμαστε αναγκασμένοι να αναβάλουμε το εργαστηριακό μάθημα μέχρι ο δείκτης R να πέσει σε επιτρεπτά επιδημιολογικά επίπεδα «…διότι ούτως ή άλλως δεν μπορώ να κάνω εργαστήρια εξ αποστάσεως». Αυτό ίσως ισχύει για κάποια αντικείμενα, αλλά η γενίκευση εν έτει 2021 είναι μύθος μια και τα μέσα και οι τεχνολογίες υπάρχουν για να συνεχιστεί απρόσκοπτα και σε υψηλό επίπεδο η διδασκαλία, ακόμα και σε εργαστηριακά μαθήματα. Υπάρχουν ανοικτά Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο που αξιοποιούν τις τεχνολογικές δυνατότητες στην εκπαιδευτική πράξη εδώ και χρόνια και ναι, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από αυτά. Προφανώς χρειάζονται κατάλληλες υποδομές, αλλά και συνειδητοποιημένοι φοιτητές, οι οποίοι θα γίνουν συνυπεύθυνοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το τελευταίο ίσχυε ανέκαθεν και γίνεται όλο και πιο προφανές με την παραδοχή ότι η «καθέδρας» διδασκαλία είναι πλέον αναχρονιστική.

Τι γίνεται, όμως, στα σχολεία, όπου ως γνωστό «η εκπαίδευση είναι λειτούργημα»; Οι  λειτουργοί της εκπαιδευτικής κοινότητας χωρίσθηκαν σε τρεις ομάδες: τους  απροετοίμαστους (οι οποίοι κατανόησαν όμως την αναγκαιότητα προσαρμογής), τους αδιάφορους και τους απρόθυμους. Αυτές οι κατηγορίες θα πει κάποιος προϋπήρχαν, αλλά κάποιες κατηγορίες είναι πιο επιζήμιες από άλλες. Είναι άλλωστε ευκολότερο να αποκτήσεις δεξιότητες από το να αλλάξεις στάσεις.

Και τι γίνεται στο σχολείο όταν η σύνδεση στο internet είναι πολύ πιο αργή από την σύνδεση στο σπίτι; Ή όταν η σύνδεση είναι ικανοποιητική, αλλά οι υπολογιστές είναι απαρχαιωμένοι σε σχέση με τους διαθέσιμους στα σπίτια των μαθητών; Μια πρόσφατη έρευνα στην Κύπρο έδειξε ότι το 60% των γονιών δεν είναι ικανοποιημένοι με την τηλεκπαίδευση στα σχολεία. Ποια δικαιολογία υπάρχει και πώς μπορούν να πειστούν οι γονείς,  όταν ένα χρόνο μετά είσαι, στο θέμα της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στο ίδιο σημείο, όπως ήσουν ένα χρόνο πριν;

Η εικονική τάξη δεν παύει να είναι μια τάξη, όπως οι συμβατικές, με κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και σημαντικές διαφορές.  Όπως θέτεις κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη, πρέπει να θέσεις κανόνες συμπεριφοράς και στην εικονική τάξη. Τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα/πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται (Teams, Zoom, Webex, Blackboard Collaborate, κ.λπ.) δίνουν τη δυνατότητα «ελέγχου» της τάξης (κάμερες, μικρόφωνο, συνομιλία/chat) όχι ως οργουελιανός «Μεγάλος Αδελφός», αλλά περισσότερο ως μέσο διατήρησης στοιχειώδους ‘τάξης’ στην τάξη. Είναι εκπαιδευτικά ορθό να εμπλέξεις στη διαδικασία τους μαθητές δίνοντάς τους τη δυνατότητα συμμετοχής, αλλά το θέμα είναι πώς το κάνεις. Όταν ζητήσεις από όλα τα παιδιά μιας τάξης δευτέρας δημοτικού (25 τον αριθμό) να σου πουν τον πίνακα του 4 (προπαίδεια), μέχρι να φτάσεις στο τελευταίο παιδί, το 23ο θα έχει αρχίσει να ζωγραφίζει, το 24ο θα έχει αρχίσει να παίζει παιγνίδια στον υπολογιστή και το 25ο (ο γιος μου) θα έχει τρυπήσει με το μολύβι την μπλούζα του από τη βαρεμάρα.

Το διαδραστικό μάθημα είναι τέχνη και γίνεται πιο δύσκολο όσο η ηλικία των συμμετεχόντων είναι μικρότερη. Και ναι μεν, η διαδραστικότητα δεν είναι το μόνο όπλο της εξ αποστάσεως, αλλά είναι το κύριο μέσο για να αναστρέψεις την τάξη και να «ανατρέψεις» την «καθέδρας» διδασκαλία. Η εξ αποστάσεως χρειάζεται μια στοιχειώδη επιμόρφωση σε μεθοδολογίες και πρακτικές τηλεκπαίδευσης, κυρίως των εκπαιδευτικών, πέραν από την εξοικείωση με την τεχνολογία και τα έξυπνα κινητά. Εκτείνεται στη μαεστρία της μη συμβατικής διδασκαλίας για την ενθάρρυνση συμμετοχής του ακροατηρίου (μαθητές ή φοιτητές), το οποίο δεν είναι φυσικά παρόν. Το τελευταίο, όπως όλοι μας έχουμε διαπιστώσει ένα χρόνο μετά, είναι το δυσκολότερο κομμάτι, δηλαδή η ουσιαστική επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι όπως η συμβατική διδασκαλία, είναι διακριτή, δεν διεκδικεί να υποκαταστήσει τη συμβατική, διεκδικεί τη δική της θέση και δεν αποτελεί εκπαιδευτικό παρία, αλλά ισότιμο πυλώνα της εκπαίδευσης. Η πανδημία ήρθε «απλά» να μας το υπενθυμίσει. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο απαξιώνεται και όσο δεν υπάρχει επιμόρφωση (τεχνικής και εκπαιδευτικής φύσεως). Και αν μετά το τέλος της πανδημίας παραγκωνιστεί (ξανά). Αντί επιλόγου ας μου επιτραπούν τρεις παραινέσεις με καθαρά Κυπριακό άρωμα.

Προς τους ιθύνοντες

Υπάρχει ένα κρατικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, το οποίο δια νόμου έχει ιδρυθεί από την Πολιτεία για να προάγει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με συλλογική εμπειρία 15 ετών. Συμβουλευτείτε το και κυρίως στηρίξτε το.

Προς τα συμβατικά ΑΕΙ

Υπάρχει ένα εξ αποστάσεως Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, το οποίο  για το μέγεθός του και τον (επί σειρά ετών) πενιχρό του προϋπολογισμό έχει πολυσχιδές και (διεθνές) αξιόλογο έργο να επιδείξει. Μην το υποτιμάτε.

Προς τους υποψήφιους φοιτητές 

Υπάρχει ένα αξιόπιστο, δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, το οποίο εξειδικεύεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (όχι εξ ανάγκης). Εμπιστευτείτε το.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως τις 25 Μαΐου 2021 στο www.ouc.ac.cy

 

IV DistanceEducation