Νέα - Γενικές Ανακοινώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus - Αποτελέσματα από #252
28
Παρ, Ιαν

 

 

 

Το Νέο καινοτόμο και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» είναι η απάντηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) στις εξεζητημένες συνθήκες του σημερινού υπερ-επικοινωνιακού κόσμου που πλαισιώνει τη ζωή του πολίτη και της εκπαίδευσης, αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη ζωή εκπαιδευτικών - μαθητών. Tο νέο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ που προσφέρεται από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δίνει σε εκπαιδευτικούς και μη προνομιακή πρόσβαση σε γνώση σημαίνουσας αξίας σχετικά με τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας, τις Επιστήμες της Αγωγής και τον Εγγραμματισμό. Το Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του, προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί σε πλήρη φοίτηση –αποκλειστικά εξ αποστάσεως– σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Με δεδομένους τους στόχους της εκπαίδευσης για ενίσχυση των γνώσεων αναφορικά με τα Μέσα στο σχολείο και για βελτίωση των δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών στις αναδυόμενες νέες συνθήκες που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας στις μαθησιακές διαδικασίες, οι ευθύνες των εκπαιδευτικών αυξάνονται σημαντικά. Η νέα Γνώση θα τους επιτρέπει να αξιοποιούν τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας με τρόπο κριτικό και αποτελεσματικό. Γνώση κριτική, σφαιρική και εις βάθος, αναφορικά με τους κανόνες, τις αρχές, τις τεχνικές και τον τρόπο λειτουργίας τους. Γνώση που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να αποκομίζουν τα ουσιαστικά τους οφέλη, είτε ως δέκτες / καταναλωτές μηνυμάτων, είτε ως παραγωγοί και δημιουργοί περιεχομένου.  Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεματικές ενότητες για τον Σύγχρονο Κόσμο, τα Μέσα Επικοινωνίας, τον Εγγραμματισμό και την Εκπαίδευση στα Μέσα, τη Διδασκαλία και Ηγεσία του Σχολείου στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών. Ειδικά μετά τα νέα δεδομένα που έφερε ο COVID19 στις μεθόδους διδασκαλίας, το νέο Μεταπτυχιακό αξιοποιεί κάθε νέα μορφή τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, από το Νηπιαγωγείο / Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο. Ενδιαφέρει κάθε εκπαιδευτικό, ανεξαρτήτως βαθμίδας, επαγγελματίες από συναφείς χώρους, αλλά και τον πολίτη που επιζητά νέες γνώσεις και δεξιότητες στην Επικοινωνία, τον ψηφιακό κόσμο και το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στο συγκεκριμένο Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί από την 16η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 26η Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.

 

 

Website Headers MES

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και δραστηριοτήτων για πέντε (5) από τις δέκα (10) μαθησιακές ενότητες του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας», το οποίο προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με χρηματοδότηση από το υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην Κύπρο και στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα προσφέρεται κεντρικά, με μεικτή προσέγγιση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (blended learning), αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης. 

Συγγραφική ομάδα του ΑΠΚΥ αποτελούμενη από τους Δρ. Μαρία Φραγκάκη, η οποία είναι και επιστημονική υπεύθυνη του έργου, τον  Δρ. Στυλιανό Μυστακίδη και τον Δρ. Γιώργο Φιλιππούση ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μαθησιακής ενότητας με τον τίτλο «Επαυξημένη (AR) και Εικονική Πραγματικότητα (VR) στη Διδασκαλία και τη Μάθηση».

Με δεδομένο ότι στα εν λόγω πεδία υπάρχουν ελάχιστα προγράμματα επιμόρφωσης παγκοσμίως, η συγγραφική ομάδα παρουσίασε επιστημονική εργασία με τίτλο «Design and Evaluation of an Augmented and Virtual Reality Flipped-Learning Course for K-12 Educators» στο 6th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN 2020). Το συνέδριο, με χιλιάδες συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, έλαβε χώρα μεταξύ 21-25 Ιουνίου 2020 εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως σε τρισδιάστατη πλατφόρμα κοινωνικής εικονικής πραγματικότητας.

Η επιμορφωτική ενότητα «Επαυξημένη (AR) και Εικονική Πραγματικότητα (VR) στη Διδασκαλία και τη Μάθηση» αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας, όχι μόνο να χρησιμοποιήσουν (use) και να αναδιαμορφώσουν (reuse) παιδαγωγικά ήδη ανεπτυγμένα περιβάλλοντα και μαθησιακά αντικείμενα από ψηφιακές βιβλιοθήκες (Open Educational Resources), αλλά και να καταστούν οι ίδιοι ικανοί να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά σενάρια και να αναπτύσσουν απλές τεχνολογικές εφαρμογές σε πλατφόρμες με εργαλεία επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας. Δευτερεύων στόχος είναι η αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων από τους μαθητές, ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους στην καθημερινή σχολική πράξη. Με την αξιοποίηση της επαυξημένης και της εικονικής πραγματικότητας εκπαιδευτικοί και μαθητές σε όλες τις βαθμίδες της κυπριακής εκπαίδευσης, αποκτώντας δεξιότητες του 21ου αιώνα, θα είναι σε θέση να διδάσκουν και να διδάσκονται μέσα από καινοτόμες εφαρμογές διδασκαλίας και μάθησης. Η εν λόγω ενότητα έχει διάρκεια 50 ώρες σε αντιστοιχία με 2 μονάδες ECTS και είναι προγραμματισμένη να προσφερθεί δωρεάν από το επόμενο σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς στην Κύπρο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

 

POSTER ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Η Δρ. Μαρία Φραγκάκη είναι Συντονίστρια της Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και Καθηγήτρια – Σύμβουλος στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Δρ. Στυλιανός Μυστακίδης είναι συνεργάτης του ΑΠΚΥ, ειδικός στην εκπαιδευτική καινοτομία, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ο Δρ. Γιώργος Φιλιππούσης είναι βραβευμένος εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγγραφέας, συνεργάτης του ΑΠΚΥ, ειδικός στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις.

 

iLRN 2

 

iLRN 1

 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει για πλήρωση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου τις ακόλουθες θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στα εξής Προγράμματα Σπουδών:

 

 

και στις εξής Θεματικές Ενότητες για Διδακτορικά Προγράμματα:

 

 • ΔΣΘΕΕ795 Μεθοδολογία της Έρευνας (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΣΘΕΕ796 Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (εαρινό εξάμηνο)

Για την προκήρυξη σε PDF, πατήστε ΕΔΩ.


Η υποβολή των αιτήσεων μελών ΣΕΠ γίνεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ, https://recruitment.ouc.ac.cy/apply και άρχισε την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η  Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020, στις 13:00.


Σε ό,τι αφορά θέματα προσωπικού και εργοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Χρήσιμα Έγγραφα : 
 
 

Επιλέγω το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διότι :

 • Φοιτώ σε ένα αξιόπιστο δημόσιο ψηφιακό πανεπιστήμιο.
 • Επιλέγω μεταξύ αναγνωρισμένων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων.
 • Σπουδάζω στον προσωπικό χώρο και χρόνο μου, με την εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΑΠΚΥ, που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου.
 • Τα δίδακτρα είναι πολύ προσιτά.
 • Διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία και εμπειρία στην προσφορά εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
 • Αξιοποιεί για τις εκπαιδευτικές διεργασίες υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, με χρυσά βραβεία στην ενότητα «Εκπαιδευτικό Έργο» της κατηγορίας «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία» στα Cyprus Education Leaders Awards 2019 και 2020.
 • Οργανώνει εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα και – υπό προϋποθέσεις – σε τρίτες χώρες.
 • Διακρίνεται για την ενεργή του συμμετοχή στο ερευνητικό γίγνεσθαι.
 • Συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας μέσα από πανεπιστημιακά δίκτυα και ενώσεις πανεπιστημίων, κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+.

 

 

 

 

 

Στην επιστημονική και ακαδημαϊκή πρωτοπορία στον ελληνόφωνο χώρο βρίσκεται το νέο, σύγχρονο και διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Βιοηθική - Ιατρική Ηθική», το οποίο προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το Πρόγραμμα ενσωματώνει θεματικές ενότητες που πραγματεύονται τις θεωρητικές βάσεις, αλλά και εστιάζουν σε ζητήματα των σύγχρονων καιρών που ταλανίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και τη σκέψη της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής, οι οποίες αποτελούν και τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσής του.

Το Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, πιστώνεται με 120 μονάδες ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί σε πλήρη φοίτηση –αποκλειστικά εξ αποστάσεως– σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Με γνώμονα τη ραγδαία πρόοδο στις λεγόμενες ‘επιστήμες της  ζωής’, αλλά και τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των βιοηθικών προβλημάτων και θεμάτων δεοντολογίας στον χώρο της ιατρικής, το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» απευθύνεται πρωτίστως σε λειτουργούς υγείας, νομικούς και άλλους συναφείς επιστήμονες, οι οποίοι προσεγγίζουν τα ζητήματα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής είτε από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών επιστήμων και της φιλοσοφίας, είτε επί τη βάσει της ιατρικής, της βιολογίας και άλλων συναφών κλάδων. Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους τις αναγκαίες γνώσεις και τις κατάλληλες δεξιότητες, οι οποίες οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τους καθιστούν λιγότερο ευάλωτους σε πλάνες και ολισθήματα, καθώς και στις συνακόλουθες αιτιάσεις και εγκλήσεις. Επιπρόσθετα, στοχεύει το Πρόγραμμα στην ενδυνάμωση της κριτικής ικανότητας των επαγγελματιών υγείας, ώστε να είναι σε θέση να  λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, αλλά και αναδεικνύει τους σύγχρονους προβληματισμούς και τις νομικές θεωρήσεις των ποικίλων ζητημάτων που άπτονται της βιοηθικής και της ιατρικής ηθικής.   


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στο συγκεκριμένο Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί από την 16η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 26η Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.

 

 

Website Headers BIH

 

 
 
 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και η Παγκύπρια Συντεχνία Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) θεσμοθετούν την έναρξη της συνεργασίας τους με δράσεις προς όφελος της δημόσιας υπηρεσίας και της κοινωνίας των πολιτών. Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Γλαύκος Χατζηπέτρου, σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ στα Λατσιά.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Γ. Χατζηπέτρου σημείωσε ότι η συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσδίδει αξία στην ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και θα είναι ωφέλιμη για τη δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια πολιτική τάξη, αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία. Από πλευράς του, ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Καθηγ. Σ. Κάτσικας, σημείωσε ότι ένα πανεπιστήμιο και δη δημόσιο, όπως το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οφείλει να συνεργάζεται στενά με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς και να θέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία του στη διάθεση της κοινωνίας και του παραγωγικού ιστού. Οι κ.κ. Κάτσικας και Χατζηπέτρου εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι η συνεργασία που εγκαινιάζεται θα είναι επωφελής και για τους δύο φορείς, αλλά κυρίως για την ευρύτερη κοινωνία.

Το πλαίσιο συνεργασίας προνοεί, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση υποτροφιών από το ΑΠΚΥ προς τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., τη συνεργασία για τον σχεδιασμό και την προσφορά εξ αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων για την επαγγελματική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων και του προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των συμβαλλόμενων μερών προς κοινό όφελος και την από κοινού ή/και με τρίτους διοργάνωση επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε εργασιακά, νομικά, συνδικαλιστικά και άλλα σχετικά θέματα.

Στην τελετή υπογραφής του Πλαισίου Συνεργασίας παρέστησαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ κ. Χαράλαμπος Προύντζος, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Πανίκος Πέγκας και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του ΑΠΚΥ, κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης.

 

 

OUC Pasydy 1

 

OUC Pasydy 2

 

OUC Pasydy 3

 

 

 

 

Έναν νέο συλλογικό τόμο με τίτλο Intermediate Language Varieties: Koinai and regional standards in Europe για τη γλωσσική ποικιλότητα, την κοινωνιογλωσσολογία και τις διαδικασίες γλωσσικής αλλαγής συνεπιμελήθηκε η Σταυρούλα Τσιπλάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Ο τόμος, ο οποίος εκδόθηκε από τον οίκο John Benjamins Publishing Company με συνεπιμελητή τον Massimo Cerruti (University of Turin), πραγματεύεται την αλληλεπίδραση των παραγόντων που διέπουν τη δημιουργία διαφορετικών γλωσσικών ποικιλιών/διαλέκτων στην Ευρώπη σήμερα με έμφαση στις κοινές και τις ενδιάμεσες γλωσσικές ποικιλίες. Η έρευνα εστιάζεται σε περιοχές με διαφορετικά γεωπολιτικά και κοινωνιογλωσσικά χαρακτηριστικά και τις αντίστοιχες γλώσσες, όπως Νορβηγικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ελληνικά, και διερευνά κοινωνιογλωσσικά ζητήματα που δεν έχουν έως σήμερα μελετηθεί. Τα δεδομένα και οι αναλύσεις που παρουσιάζονται στον συλλογικό τόμο συνθέτουν την κατανόηση της δυναμικής των συγκλίσεων και των σχηματισμών νέων, ενδιάμεσων ή μεικτών γλωσσικών ποικιλιών σε διαφορετικά αλλά συγκρίσιμα περιβάλλοντα. Η έκδοση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για ακαδημαϊκούς, ερευνήτριες/τές και φοιτήτριες/τές που ενδιαφέρονται για πεδία της κοινωνιογλωσσολογίας, της διαλεκτολογίας και της γλωσσικής επαφής και αλλαγής.

 

[Studies in Language Variation, 24]  2020.  vi, 258 pp.

Handbound: ISBN 9789027205414

eBook: ISBN 9789027261335

silv.24.hb tsiplakou

 

 

 

 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαδικτυακές ημερίδες ενημέρωσης (Virtual Open Days) που για πρώτη φορά διοργάνωσε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι ημερίδες που διεξήχθησαν στις 23, 24 και 25 Ιουνίου 2020 για την παρουσίαση των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρουν οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ (Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών), ήταν ανοικτές στο ευρύ κοινό και στους υποψήφιους φοιτητές και μεταδόθηκαν διαδικτυακά (live streaming) στο κανάλι του ΑΠΚΥ στο YouTube και στη σελίδα του στο Facebook.

Στόχος των ημερίδων ήταν η παρουσίαση της ευέλικτης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του ΑΠΚΥ, των πλεονεκτημάτων φοίτησης στο δημόσιο ψηφιακό πανεπιστήμιο της Κύπρου και της δυνατότητας ποιοτικών και αναγνωρισμένων σπουδών εξ αποστάσεως στον προσωπικό χώρο και χρόνο του καθενός και της καθεμιάς από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ΑΠΚΥ, στο πλαίσιο της πρωτοπορίας και της ετοιμότητάς του να σχεδιάζει νέα προγράμματα σπουδών που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής και στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προσφέρει τέσσερα (4) νέα καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 

Τις διαδικτυακές ημερίδες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τις παρακολουθήσουν στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΑΠΚΥ ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 

Έως τις 30 Ιουνίου 2020 γίνονται δεκτές αιτήσεις εισδοχής σε όλα τα προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (έναρξη φοίτησης τον προσεχή Σεπτέμβριο) αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +357 22411600/711 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

VOD2020 2021 OUC

 

Applications 2020 2021 Extension EL1

 

 

 

 

 

Σε πυροβολισμό εκκίνησης μπορεί να μετατραπεί για την Κύπρο, η εμπειρία της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, ώστε να τρέξει προς την ψηφιακή μεταρρύθμιση. Αυτή είναι η θέση του πρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σωκράτη Κάτσικα, ο οποίος εκτιμά ότι η χώρα διαθέτει τα μέσα και την τεχνογνωσία για να κάνει το επόμενο βήμα. Αρκεί να υπάρξει και η ανάλογη πολιτική βούληση. Εξάλλου, όπως εξηγεί στη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» και στη δημοσιογράφο Δέσποινα Ψύλλου, το ΑΠΚΥ έδειξε το δρόμο κατά την περίοδο της καραντίνας, αφού πέρα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με γρήγορα ανακλαστικά προώθησε και την τηλεργασία, τις εξετάσεις εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και την εσωτερική του ψηφιακή μεταρρύθμιση.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στον «Φ», η οποία δημοσιεύεται στις 23 Ιουνίου 2020, ΕΔΩ.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Τη βυζαντινή κληρονομιά της Κύπρου αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, ανά τον κόσμο και στο ευρύ κοινό το ερευνητικό έργο «BYZART: Byzantine Art and Archaeology on Europeana», στο οποίο συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), με επικεφαλής της ερευνητικής του ομάδας τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο Δεληγιαννάκη, Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».

Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Connecting Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κοινοπραξία συμμετέχουν από την Ιταλία το University of Bologna (συντονιστής) και το Museo d’arte della citta di Ravenna, από την Ελλάδα το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από τη Βουλγαρία η Bulgaria Academy of Sciences – Institute of Art Studies.

Ο γενικός στόχος του BYZART είναι ο εμπλουτισμός  της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Europeana με νέες ψηφιακές συλλογές και έναν πολύ σημαντικό αριθμό -πέραν των 100 χιλιάδων- έργων τέχνης και τεκμηρίων της εντυπωσιακής βυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύοντας σημαντικά τη δυνατότητα πρόσβασης και αλληλεπίδρασης των χρηστών με τα ψηφιακά τεκμήρια.

Η πλούσια βυζαντινή κληρονομιά της Κύπρου αναδεικνύεται μέσα από τις εξής δραστηριότητες του έργου, στις οποίες συμμετείχε το ΑΠΚΥ:

του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων πέντε κυπρολογικών συλλογών και δύο μουσείων, μεταξύ των οποίων μουσειακά εκθέματα του Ιδρύματος Πιερίδη και εικόνες Βυζαντινής Τέχνης και τεκμήρια Αρχιτεκτονικής της Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου.

του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας με φωτογραφικό αρχείο και πάνελ από ταξιδιωτικές εκθέσεις από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα, που περιλαμβάνουν ψηφιδωτά και τοιχογραφίες κατεχόμενων βυζαντινών μουσείων πριν και μετά την εισβολή του 1974,

του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Δημοκρατίας με φωτογραφικό αρχείο τεκμηρίων, όπως κεραμικά, αγγεία, κοσμήματα, αλλά και φωτογραφίες από μνημεία, συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών στην περιοχή του Τροόδους και της κατεχόμενης Κύπρου, τα οποία εκτίθενται σε τέσσερα μουσεία της Κύπρου,

του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας με νομίσματα και μεσαιωνικά κεραμικά,

του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου και του Βυζαντινού Μουσείου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμάσου και Ορεινής με μεγάλη ποικιλία έργων τέχνης, κοσμημάτων, αντικειμένων, χειρόγραφων και εικόνων.

 • τη λεπτομερή τεκμηρίωση σειράς τριών ντοκιμαντέρ του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) με θεματολογία την Ιστορία της Βυζαντινής Κύπρου, την Ιστορία της Μεσαιωνικής Κύπρου και την Εκκλησία της Κύπρου – δύο χιλιάδες χρόνια ιστορία και πολιτισμός.

 

byzart 1

 

byzart 2

 

byzart 3

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι η γραπτή εξέταση για τις δυο (2) κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web developer) και "Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων") θα γίνει το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020 και ώρα 9:00-11:00 και 12:00-14:00 αντίστοιχα στον χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου στο Περίπτερο 3.

Οι υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα να παρακαθίσουν στην γραπτή εξέταση, θα πρέπει να είχαν καταβάλει το τέλος των 35 ευρώ, που αντιστοιχεί στο κόστος κάλυψης της διαδικασίας της εξέτασης με την υποβολή της αίτησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού)

 

 

 

 

Την ευέλικτη εκπαιδευτική του μεθοδολογία, τη δυνατότητα ποιοτικών και αναγνωρισμένων σπουδών εξ αποστάσεως στον προσωπικό χώρο και χρόνο των φοιτητών, τις τρεις Σχολές και τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα παρουσιάσει στις 23, 24 και 25 Ιουνίου 2020 στις 17:30 σε διαδικτυακές ημερίδες ενημέρωσης (Virtual Open Days) το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Οι ημερίδες που είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό και απευθύνονται σε υποψήφιους φοιτητές, θα μεταδίδονται διαδικτυακά στο κανάλι του ΑΠΚΥ στο YouTube (https://www.youtube.com/user/openuniversitycy) και στη σελίδα του στο Facebook (https://www.facebook.com/oucyprus/).

 

Πρόγραμμα Virtual Open Days

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την εκπαιδευτική μεθοδολογία των σπουδών εξ αποστάσεως από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Σωκράτη Κάτσικα, και για το κάθε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που προσφέρουν οι τρεις Σχολές από τους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν ακόμη να υποβάλουν ερωτήσεις για τα προγράμματα σπουδών που τους ενδιαφέρουν και να λύσουν όποιες απορίες έχουν σχετικά με τη φοίτηση στο ΑΠΚΥ και με τη διαδικασία υποβολής αίτησης.


Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (έναρξη φοίτησης τον προσεχή Σεπτέμβριο) γίνονται δεκτές αιτήσεις εισδοχής σε όλα τα προγράμματα σπουδών έως τις 30 Ιουνίου 2020 αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα και την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία είναι διαθέσιμες στο www.ouc.ac.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +357 22411600/711 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

VOD2020 Events