Νέα - Γενικές Ανακοινώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus - Αποτελέσματα από #252
04
Σαβ, Φεβ

Το στοίχημα της Υγείας: μερικές σκέψεις με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας

του Ελπιδοφόρου Σ. Σωτηριάδη,

MD, SM, ScD

Αναπληρωτή Καθηγητή Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας

Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Μονάδων Υγείας»

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Η υγεία είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο άνθρωπος επιδιώκει να διαφυλάξει την υγεία του προσπαθώντας να δαμάσει την φθορά του χρόνου και να πετύχει την μακροζωΐα, αλλά και να καταπολεμήσει τις διάφορες ασθένειες που τον ταλαιπωρούν. Δεν είναι καθόλου παράξενο το γεγονός ότι στην αρχαία Ελλάδα η Υγεία λατρευόταν ως θεά. Ανάμεσα σε όλες τις κόρες του Ασκληπιού, τις λεγόμενες Aσκληπιάδες (Υγεία, Πανάκεια, Ιασώ, Ακεσώ και Αίγλη), η Υγεία απολάμβανε τα πρωτεία. Στο αρχαιοελληνικό ρητό «νους υγιής εν σώματι υγιεί», αναγνωρίζεται εξάλλου, η ύπαρξη και η αξία της πνευματικής υγείας η οποία επηρεάζεται από ένα υγιές σώμα όπως αυτό αποτυπώνεται και στο σύγχρονο ορισμό της υγείας που είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».

Η υγεία λοιπόν έχει τρεις αλληλένδετες διαστάσεις, τη σωματική, ψυχική και κοινωνική διάσταση, οι οποίες δύσκολα διαχωρίζονται, ενώ πλήθος επιστημονικών ερευνών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί η μία διάσταση να πάσχει και η άλλη να παραμένει αμετάβλητη, επιβεβαιώνοντας την βιοψυχοκοινωνική υπόσταση της ασθένειας και αντίστοιχα της υγείας.

Καθόλα επίκαιρος είναι και ο ορισμός της Δημόσιας Υγείας, για την οποία πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού. Η Δημόσια Υγεία ορίζεται ως το σύνολο των οργανωμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων δράσεων μιας πολιτείας και κοινωνίας, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών, την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς διαφαίνεται ξεκάθαρα η επίδραση της υγείας και της δημόσιας υγείας σε όλες οι εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής. Οι νομοθεσίες που ψηφίζουμε, οι πολιτικές που εφαρμόζουμε, οι πόροι που επενδύουμε, η κουλτούρα και ο πολιτισμός που καλλιεργούμε, η εκπαίδευση που προσφέρουμε και ο αθλητισμός που προάγουμε, άμεσα ή έμμεσα έχουν μικρό ή μεγάλο αντίκτυπο πάνω στην υγεία όλων και στον καθένα ξεχωριστά.

Με το ίδιο σκεπτικό, οι επιστήμονες που μελετούν τα φαινόμενα της υγείας και της ασθένειας καταλήγουν στο ιδιαίτερα χρήσιμο συμπέρασμα ότι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των ανθρώπων και των κοινωνιών αποτελεί τον σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα της υγείας. Όποια ασθένεια κι αν μελετήσουμε, θα δούμε ότι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, που εκφράζεται συνδυαστικά με το επίπεδο εκπαίδευσης και το εισόδημα των ανθρώπων, έχει σημαντική επίδραση πάνω στην υγεία, όπως επιβεβαιώνουν χιλιάδες επιστημονικές μελέτες. Πολύ γλαφυρά ο θυμόσοφος λαός διατείνεται ότι «ο φτωχός έχει μόνο μία αρρώστια (την φτώχεια) ενώ ο πλούσιος κάθε μέρα κι άλλη».

Ο Ιπποκράτης, πατέρας της Ιατρικής, μας υπενθυμίζει εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια με ένα άλλο γνωμικό μια διαχρονική αλήθεια ότι «κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν». Στη σύγχρονη ιατρο-κεντρική και νοσοκομειο-κεντρική προσέγγιση, στα πλαίσια της οποίας οι επαγγελματίες υγείας ενδιαφέρονται κυρίως για την θεραπεία της ασθένειας, ο Ιπποκράτης έδωσε χιλιάδες χρόνια πριν μια πρωτοποριακή κατεύθυνση μετατοπίζοντας το επίκεντρο στην πρόληψη της ασθένειας και στην προαγωγή της υγείας.

Παρόλα αυτά το στοίχημα της πρόληψης παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. Στη σύγχρονη εποχή, η επένδυση στη γνώση μάς δίνει ελπίδα να υπερβούμε και να μεταμορφώσουμε τις ασθενο-κεντρικές προσεγγίσεις σε εργαλεία προφύλαξης της υγείας προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θέματα πραγματευόμαστε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» και συγκεκριμένα μελετούμε τις έννοιες της υγείας, της δημόσιας υγείας και της προαγωγής υγείας, αξιολογούμε τα οικονομικά της υγείας, την ποιότητα και την επιστημονική μεθοδολογία στις υπηρεσίες υγείας και ταυτόχρονα εμβαθύνουμε στις αρχές διοίκησης και ορθολογιστικής διαχείρισης των πόρων που διοχετεύονται στην υγεία με στόχο την βελτιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος για την υγεία του ευρύτερου πληθυσμού.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρωτοπορεί στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση στον ελληνόφωνο και όχι μόνο χώρο και προσφέρει σε φοιτητές από όλα τα στρώματα και τις ηλικιακές ομάδες της Κυπριακής και παγκόσμιας κοινότητας την πολύτιμη ευκαιρία να σπουδάσουν από τον δικό τους χώρο και στον δικό τους χρόνο. Προσκαλούμε κάθε (εν δυνάμει) επαγγελματία της υγείας να επισκεφθεί τον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου, να ερευνήσει τις ευκαιρίες σπουδών που προσφέρονται και να συμπορευθεί μαζί μας σε ένα περίπατο γνώσης στα μονοπάτια της υγείας. Ενισχύοντας την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη, ο καθένας μπορεί να συμβάλει με καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες στην ανύψωση του επιπέδου υγείας της κοινωνίας μας.

 

Website Headers DMY

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Κυπριακό Κέντρο για την Αλγοριθμική Διαφάνεια (Cyprus Center for Algorithmic Transparency – CyCAT με έδρα το ΑΠΚΥ) συνέδραμαν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών της Κύπρου για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων. Το Πρόγραμμα προσφέρεται από το ΠΙΚ σε συνεργασία με το ΑΠΚΥ, το Πανεπιστήμιο Frederick και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξ αποστάσεως και προωθεί την επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με δέκα (10) Μαθησιακές Ενότητες, με περιεχόμενο που έχει καθοριστεί μέσα από διαδικασία διάγνωσης αναγκών των εκπαιδευτικών, αλλά και ευρωπαϊκών και εθνικών κατευθύνσεων.

Ειδικότερα, η επιστημονική ομάδα του ΑΠΚΥ και του CyCAT συνέβαλε στον σχεδιασμό της Μαθησιακής Ενότητας 09, η οποία αφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.) και στις εφαρμογές της στη Μάθηση. Στη συγκεκριμένη ενότητα οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τις λειτουργίες των «καθημερινών» εφαρμογών Τ. Ν., τις ηθικές και κοινωνικές τους επιπτώσεις, αλλά και για τους τρόπους παρώθησης των μαθητών τους στην αξιοποίηση της Τ.Ν. με τον βέλτιστο τρόπο. Η ομάδα CyCAT του ΑΠΚΥ (Δρ. Στυλιανή Κλεάνθους και Δρ. Κάλια Ορφανού) συμπράττει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 5 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιουνίου 2021.

 
 

 

 

 

Τον διαχρονικό στόχο για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς με την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και πολυμέσων, ώστε τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες να μπορούν να ενταχθούν χωρίς προβλήματα στις σχολικές μονάδες, υποστηρίζει το ερευνητικό έργο «I_AM: Inclusive education using Animation and Multimedia». Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με ερευνητική ομάδα, της οποίας επικεφαλής είναι ο Πρύτανής του, Πέτρος Πασιαρδής, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας.

Το έργο I_AM έχει διετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, εφαρμογών και πολυμέσων, που σε συνδυασμό με ανθρωποκεντρικές και διεπιστημονικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στην αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας στη σχολική τάξη και ιδιαίτερα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον στόχοι είναι η καλλιέργεια των αξιών της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας για την ουσιαστική ‘ενιαία’ εκπαίδευση. Για την επίτευξη του βασικού σκοπού του, το έργο θα εστιάσει στην ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς), ώστε να διευκολύνει την ένταξη και την αποδοχή χωρίς διακρίσεις των παιδιών αυτών στη σχολική μονάδα και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Το έργο I_AM υλοποιείται από κοινοπραξία, την οποία συντονίζει η CMT Prooptiki Ltd (Ελλάδα) και συμμετέχουν το ΑΠΚΥ, το Maria Grzegorzewskiej University (Πολωνία), το Ινστιτούτο  Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) (Ελλάδα), η μη κυβερνητική οργάνωση Platforma - Urban Culture Company (Ελλάδα) και το ίδρυμα Hand in Hand Foundation (Ουγγαρία).

 

I AM logo

 

Το νέο συγγραφικό πόνημα του Καθηγητή Στέφανου Ευθυμιάδη (Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό») του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «O Βίος και το Μαρτύριο του Αγίου Βάκχου του Νέου από τον Στέφανο Διάκονο» (τίτλος πρωτοτύπου: “Vie et Passion de Bacchos le Jeune par Étienne le Diacre”) αποτελεί προϊόν μακρόχρονης συνεργασίας του με τον Δρα André Binggeli, ερευνητή στο Ινστιτούτο Έρευνας της Ιστορίας των Κειμένων (Institut de recherche et d'histoire des textes - I.R.H.T) στο Παρίσι. Η κριτική έκδοση του βυζαντινού κειμένου που πλαισιώνεται από εκτενή εισαγωγή, γαλλική μετάφραση και αναλυτικό σχολιασμό εντάχθηκε στα Byzantina Sorbonensia, την έγκριτη βυζαντινολογική σειρά του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris I). Το όλο πόνημα καταλαμβάνει πέραν των 200 σελίδων και αποτελεί το πρώτο μέρος ευρύτερου αφιερώματος στους νεομάρτυρες της βυζαντινής περιόδου που συνεπιμελήθηκε ο André Binggeli με την Sophie Métivier, Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I).

Ο Άγιος Βάκχος ο Νέος υπήρξε μάρτυρας της αραβοκρατούμενης Παλαιστίνης του 8ου αιώνα. Παιδί εξισλαμισμένου πατέρα, ασπάζεται την προγονική πίστη βαπτιζόμενος στην περίφημη Μονή του Αγίου Σάββα έξω από τα Ιεροσόλυμα και κείρεται μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Θεωρούμενος αποστάτης από την αραβική εξουσία σύρεται από την Ιερουσαλήμ στην αραβική πόλη Ράμλα, φυλακίζεται και γνωρίζει το μαρτύριο σε ηλικία 18 ετών. Η βιογραφία του οφείλεται σε έναν σημαντικό συγγραφέα της Κωνσταντινούπολης, τον Στέφανο Διάκονο, έναν από τους πρώτους χρονολογικά εκπροσώπους της αναγέννησης των βυζαντινών γραμμάτων στην αρχή του 9ου αιώνα. Το κείμενό του αποδεικνύει αφενός τους στενούς πνευματικούς δεσμούς της Παλαιστίνης με τη βυζαντινή πρωτεύουσα, αφετέρου τη συμβολή του χριστιανικού πολιτισμού της Ανατολής στην καλλιέργεια των γραμμάτων ύστερα από την περίοδο δημιουργικής σιωπής που συνήθως αποκαλούμε «σκοτεινούς αιώνες» (650-800).

 

Bacchos Efthymiades bookcover

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο της Δρος Κλαίρης Αγγελίδου, πρώην Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία «έφυγε» την 1η Απριλίου 2021, ανήμερα της επετείου της έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου, τον οποίο τίμησε έμπρακτα, από την πρώτη γραμμή.

Η Κλαίρη Αγγελίδου, ποιήτρια, καθηγήτρια, υπουργός, υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα της εκπαιδευτικής, πολιτικής, πολιτιστικής και δημόσιας ζωής της Κύπρου, την οποία υπηρέτησε από διάφορα αξιώματα. Αφήνει πίσω της πλούσια παρακαταθήκη και σημαίνον πνευματικό έργο. Η πολύχρονη προσφορά της στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, αλλά και οι αγώνες της για το Κυπριακό πρόβλημα, ενέπνευσαν και συνεχίζουν να εμπνέουν τον κυπριακό λαό.

Οι Πρυτανικές Αρχές, η Διοίκηση και ολόκληρη η κοινότητα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της Δρος Αγγελίδου.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

 

Aggelidou

 

 

 

 

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων από 2 έως 9 Απριλίου 2021 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), του μοναδικού πανεπιστήμιου στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, περιλαμβάνει  τηλεδιαλέξεις με ελεύθερη πρόσβαση για το ευρύ κοινό.
Παρασκευή 2 Απριλίου | 19:30

Τηλεδιάλεξη: «Ανιχνεύοντας τον ρευστό ρατσισμό σε ένα σώμα αντιρατσιστικών κειμένων για προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς»: 2ος Κύκλος τηλεδιαλέξεων «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί»

Δευτέρα 19 Απριλίου | 19:00

 

Οι μαζικές προσφυγικές και μεταναστευτικές μετακινήσεις  στον ευρωπαϊκό χώρο από το 2015 και οι επακόλουθες συζητήσεις για το ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησαν στην ανάδυση ποικίλων στάσεων και πρακτικών εκ μέρους των ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίες κυμαίνονται από αλληλέγγυες έως ξενοφοβικές. Στην τηλεδιάλεξη με τίτλο «Ανιχνεύοντας τον ρευστό ρατσισμό σε ένα σώμα αντιρατσιστικών κειμένων για προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς», στις 02/04/2021, η οποία εγκαινιάζει τον 2ο Κύκλο τηλεδιαλέξεων «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί» που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» , οι ομιλητές/τριες Αργύρης Αρχάκης, Ράνια Καραχάλιου και Βασιλική Τσάμη επιδιώκουν, μέσα από την ανάλυση κειμένων στον ελληνικό δημόσιο λόγο, να αποκαλύψουν ότι οι ρατσιστικές αντιλήψεις δεν καλλιεργούνται μόνο μέσα από τον λόγο μίσους, αλλά και μέσα από τον (φαινομενικά) αντιρατσιστικό λόγο. Η στέγαση ρατσιστικών αντιλήψεων σε αντιρατσιστικά κείμενα συνεπάγεται ένα «νέο» αμφίσημο και δύσκολα ανιχνεύσιμο είδος ρατσισμού, τον ρευστό ρατσισμό.

Live link: https://tinyurl.com/w83nj23j

 

Όσες/όσοι, πέραν της απλής παρακολούθησης, ενδιαφέρονται να λάβουν και πιστοποιητικό συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/36e86jzz.


Πέμπτη 8 Απριλίου | 19:00

 

Τηλεδιάλεξη: «Τριπαράδεισος και Άβαι: Κοιτίδα των Μακεδόνων στην Άνω Συρία και των Αράβων βασιλέων της Εμέσης»

Τον Θεόδωρο Μαυρογιάννη, Καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα «Τριπαράδεισος και Άβαι: Κοιτίδα των Μακεδόνων στην Άνω Συρία και των Αράβων βασιλέων της Εμέσης»Τριπαράδεισος και Άβαι: Κοιτίδα των Μακεδόνων στην Άνω Συρία και των Αράβων βασιλέων της Εμέσης», φιλοξενεί στην επόμενη τηλεδιάλεξή του στις 08/04/2021, ο 3ος Κύκλος της Σειράς Διαλέξεων για την Ύστερη Αρχαιότητα με γενικό τίτλο «Όταν ο Κόσμος μας έγινε Χριστιανικός», που οργανώνει το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».

 

Live link: https://bit.ly/3qgKCQi

 

Όσες/όσοι, πέραν της απλής παρακολούθησης, ενδιαφέρονται να λάβουν και πιστοποιητικό συμμετοχής μπορούν να εγγραφούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/MnJTrGqVSkVHQGv1A.


 

Παρασκευή 9 Απριλίου | 19:30

Τηλεδιάλεξη: «Γλώσσες και διαγλωσσικότητα: αντίπαλες έννοιες ή συμπληρωματικά εργαλεία;»

Με ομιλήτρια την Καθηγήτρια Ελένη Σκούρτου, Τμήμα Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και θέμα«Γλώσσες και διαγλωσσικότητα: αντίπαλες έννοιες ή συμπληρωματικά εργαλεία;»,», συνεχίζεται στις 09/04/2021, ο 2ος Κύκλος τηλεδιαλέξεων «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί» που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».

Live link: https://tinyurl.com/w83nj23j

 

Όσες/όσοι, πέραν της απλής παρακολούθησης, ενδιαφέρονται να λάβουν και πιστοποιητικό συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/36e86jzz.

 

Με άρθρα δεκαπέντε κορυφαίων μελετητών και επαγγελματιών του θεάτρου θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Μάιο 2021 ο συλλογικός τόμος με τίτλο «Adapting Greek Tragedy: Contemporary Contexts for Ancient Texts» σε επιμέλεια του Βάιου Λιαπή, Καθηγητή του Αρχαίου Θεάτρου και της Πρόσληψής του, και της Αύρας Σιδηροπούλου, σκηνοθέτιδος και Αναπληρώτριας Καθηγήτριας. Και οι δύο επιμελητές διδάσκουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στον τόμο των εκδόσεων Cambridge University Press οι συγγραφείς εξετάζουν τρόπους σύγχρονης προσαρμογής της αρχαίας τραγωδίας ως μια απόπειρα ανάδειξης και δυναμικής αλληλεπίδρασης σημερινών δημιουργών με ένα είδος που ήκμασε στην Ελλάδα πριν από 25 περίπου αιώνες, αλλά διατηρεί ακέραιη τη ζωτικότητά του έως τις μέρες μας.

Υιοθετώντας μια ποικιλία μεθοδολογικών προσεγγίσεων και διαφορετικών απόψεων, ο συλλογικός τόμος προσφέρει μια περιεκτική, όσο και ενδελεχή παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της διασκευής του αρχαίου δράματος. Στο εν λόγω πόνημα αναδεικνύονται σημαντικά θεωρητικά ζητήματα για τους τρόπους με τους οποίους οι διασκευές της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας μπορούν να διευκολύνουν νέες προσεγγίσεις σε μια σειρά σύγχρονων θεμάτων, όπως η σχέση των ανθρώπων με το κλασικό παρελθόν, οι διαφοροποιήσεις των αντιλήψεών μας για τις εθνικές και πολιτιστικές ταυτότητες, καθώς και η λειτουργία και η αξία του ελληνικού δράματος στις σημερινές πολιτιστικές βιομηχανίες.

Ο τόμος αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για μελετητές, φοιτητές και όλους όσοι ενδιαφέρονται για τις Κλασσικές Σπουδές, το Θέατρο, το Δράμα και τη θεατρική πράξη και ένα ενδιαφέρον εγχειρίδιο για το θεατρόφιλο κοινό.

 

AdaptingGreekTragedy bookcover

 

 

 

 

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων από 26 έως 31 Μαρτίου 2021 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), του μοναδικού πανεπιστήμιου στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, περιλαμβάνει τηλε-τηλεσεμινάρια και τηλεδιαλέξεις με ελεύθερη πρόσβαση για το ευρύ κοινό.


Παρασκευή 26 Μαρτίου | 16:00 – 17:00 EET

Τηλεσεμινάριο: «Enabling participatory and procedurally-fair AI»

Η Σειρά Σεμιναρίων για την αλγοριθμική διαφάνεια, τις μεροληψίες και την πληροφορική ηθική που οργανώνει το Cyprus Center for Algorithmic Transparency με έδρα στο ΑΠΚΥ φιλοξενεί στις 26/03/2021 τηλεσεμινάριο με θέμα «Enabling participatory and procedurally-fair AI» με εισηγήτρια την Dr. Min Kyung Lee, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Πληροφορικής του University of Texas at Austin.

Τα σεμινάρια της Σειράς είναι ανοικτά σε κάθε ενδιαφερόμενο, ακαδημαϊκό, ερευνητή, φοιτητή, ή απλό πολίτη, που τον απασχολούν θέματα ψηφιακής εγγραμματοσύνης).

Για πληροφορίες και δωρεάν προεγγραφή εδώ: http://www.cycat.io/march-seminar/


Δευτέρα 29 Μαρτίου | 20:00

Τηλεδιάλεξη: «Δομές του Διεθνούς Εμπορίου στη Μεσόγειο του 19ου αιώνα: Η περίπτωση των Ιόνιων Νησιών»

Ο Νικόλαος Κοσκινάς, Δρ. Οικονομικής Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, πραγματεύεται σε ανοιχτή τηλεδιάλεξη το θέμα «Δομές του Διεθνούς Εμπορίου στη Μεσόγειο του 19ου αιώνα: Η περίπτωση των Ιόνιων Νησιών» και εστιάζει στην περιγραφή του Ιόνιου Κράτους και κυρίως στη δομή του διεθνούς εμπορίου των νησιών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 29/03/2021 και εντάσσεται στον ανοικτό κύκλο τηλεδιαλέξεων «Κινητικότητα και Εμπόριο στα νησιά του Ιονίου Πελάγους στον ‘Αιώνα των Επαναστάσεων’», που διοργανώνει το Προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».

Live link: https://bit.ly/3r9UsnE


Τετάρτη 31 Μαρτίου | 18:00

Τηλεδιάλεξη: «Τσιλ(λ)ημένα μες στη στράτα: η άγρια ζωή στον δρόμο» (4ος Κύκλος τηλεδιαλέξεων Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Μηχανικής Περιβάλλοντος, Χημικής Μηχανικής)

H ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση του οδικού δικτύου αφενός θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και οικιστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, αλλά αφετέρου επιφέρει έναν άνευ προηγουμένου κατακερματισμό των οικοτόπων και μείωση της βιοποικιλότητας έμμεσα ή άμεσα με δευτερογενείς επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Με οδηγό την ερευνητική δραστηριότητα των τελευταίων ετών στο Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του ΑΠΚΥ, ο διευθυντής του Καθηγητής Γιάννης Βογιατζάκης θα μιλήσει για την κατάσταση στην Κύπρο σε τηλεδιάλεξη με τίτλο «Τσιλ(λ)ημένα μες στη στράτα: η άγρια ζωή στον δρόμο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31/03/2021, στο πλαίσιο του 4ου Κύκλου της Σειράς εξειδικευμένων διαλέξεων σε θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Μηχανικής Περιβάλλοντος και Χημικής Μηχανικής, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος».

Live link: https://tinyurl.com/y3t8h2cy

 


Δε

 

 

 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) δίνει το ψηφιακό ‘παρών’ του στη διαδικτυακή εκπαιδευτική έκθεση «Cyprus Unifair 2021», την οποία διοργανώνει η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταξύ 26 και 31 Μαρτίου 2021.

Πρόκειται για μια τρισδιάστατη διαδικτυακή έκθεση στην οποία συμμετέχουν οκτώ πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και το ΑΠΚΥ, με στόχο να «ενημερώσουν», σε ειδικά διαμορφωμένα εικονικά περίπτερα, το ενδιαφερόμενο κοινό για τα προγράμματα σπουδών τους. Προσωπικό του ΑΠΚΥ θα είναι, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, στη διάθεση του κοινού, μέσω live chat, για εξειδικευμένη ενημέρωση.

Η ηλεκτρονική περιήγηση στην έκθεση πραγματοποιείται σε:

Web: https://lnkd.in/en3hmHx

Android app: https://lnkd.in/ex-zqX5

iOS app: https://lnkd.in/eX3g669

 

Με δεκαπέντε (15) έτη εξειδίκευσης στην εκπαίδευση αποκλειστικά εξ αποστάσεως, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο την πολύτιμη ευκαιρία να πετύχει την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη σπουδάζοντας από τον προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρόνο. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το ΑΠΚΥ δέχεται, ως τις 25 Μαΐου 2021, αιτήσεις για τέσσερα (4) προπτυχιακά και 21 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αλλά και αιτήσεις για διδακτορικές σπουδές σε ερευνητικές περιοχές που καλύπτουν οι τρεις Σχολές του: Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης. Με στόχο την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης, όλα τα προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες (μαθήματα) ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, χωρίς να χρειάζεται εγγραφή συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) διοργανώνει για δεύτερη χρονιά Κύκλο Τηλεδιαλέξεων στα γνωστικά πεδία του υπό τον τίτλο «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί». Στόχος είναι να φέρει το ευρύ κοινό σε επαφή με θέματα που άπτονται της γλώσσας, της λογοτεχνίας και των γραμματισμών και να προαγάγει τη διά βίου μάθηση.

Οι τηλεδιαλέξεις θα μεταδίδονται ζωντανά και διαδικτυακά μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/w83nj23j κάθε Παρασκευή στις 19:30, από τις 2 Απριλίου έως τις 21 Μαΐου 2021.

Τα αντικείμενα των τηλεδιαλέξεων αντικατοπτρίζουν τους θεωρητικούς προσανατολισμούς του  Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», στο οποίο η μελέτη της γλώσσας και της γλωσσικής επιτέλεσης στα κοινωνικά της συγκείμενα, στη βάση θεωρητικών προσεγγίσεων τόσο από τη θεωρητική γλωσσολογία, όσο και από την κειμενογλωσσολογία, την  κοινωνιογλωσσολογία και την κριτική ανάλυση λόγου, τροφοδοτεί και στηρίζει θεωρητικά αφενός τη μελέτη πτυχών της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της παιδαγωγικής των γραμματισμών και αφετέρου τη θεωρητικά προσανατολισμένη μελέτη της λογοτεχνίας, τη μελέτη της σχέσης της λογοτεχνίας με τα κοινωνικά και πολιτισμικά της συγκείμενα και τη μελέτη των λογοτεχνικών γραμματισμών.

 

 * Στους συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ΕΔΩ θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΛΕΞΕΩΝ


2 Απριλίου, Αργύρης Αρχάκης, Ράνια Καραχάλιου & Βασιλική Τσάμη, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Ανιχνεύοντας τον ρευστό ρατσισμό σε ένα σώμα αντιρατσιστικών κειμένων για προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς.» (TRACE/HFRI-FM17-42)


9 Απριλίου, Ελένη Σκούρτου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

«Γλώσσες και διαγλωσσικότητα: αντίπαλες έννοιες ή συμπληρωματικά εργαλεία;»


16 Απριλίου, Ελένη Καραντζόλα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

«Η πορεία προτυποποίησης της πρώιμης Νέας Ελληνικής (16ος-17ος αιώνας).»


23 Απριλίου,  Σπύρος Κιοσσές, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

«Προσδιορίζοντας τον λογοτεχνικό γραμματισμό.»


7 Μαΐου, Ιωάννα Σιταρίδου, Πανεπιστήμιο Cambridge

«Τα ρομέικα στην Τουρκία σήμερα ως πεδίο αποτύπωσης των μεθοδολογικών και ιδεολογικών προβλημάτων στη διδασκαλία της ποντιακής.»


21 Μαΐου, Παναγιώτα Καραβία, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«Η δυναμική και τα όρια της μετανεωτερικής πόλης στη νεοελληνική πεζογραφία τη δεκαετία 2010-2020.»


 

EGL 2ndLectureSeries Template Generic 1200x628

Tο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου τιμά και γιορτάζει την επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας του 1821. Τιμά και γιορτάζει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Τιμά τον ιστορικό, πολύνεκρο και πολύπαθο αγώνα χρόνια καταπιεσμένων, αλλά βαθύτατα ελεύθερων ανθρώπων, και μνημονεύει τους αγωνιστές του ’21 και ένα έθνος που αψήφησε μία αυτοκρατορία και επέλεξε «Ελευθερία ή Θάνατο». Ένα έθνος που έδωσε ανεξίτηλα δείγματα αρετής και προσήλωσης στις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στη λήθη της ιστορίας δεν χάνονται ονόματα άγνωστα, ούτε ήρωες χιλιοειπωμένοι. Οι Έλληνες διδάσκουν, ακόμα και σήμερα, μέχρι που είναι ικανός να φτάσει ένας λαός όταν έχει τη θέληση, τη δίψα και την τόλμη να ζήσει ελεύθερος. Εκατόν τριάντα τέσσερα χρόνια μετά από το έπος του 1821, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το 1955 η Κύπρος γράφει το δικό της έπος αψηφώντας μία άλλη αυτοκρατορία, και σήμερα η νέα γενιά, εμπνευσμένη από τον ηρωισμό των προγόνων της και την άσβεστη σπίθα για ελευθερία και δικαιοσύνη, αντιπαλεύει τον κατακτητή.

Σήμερα, τιμώντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, και σε λίγες μέρες την εθνική επέτειο της 1ης Απριλίου, οφείλουμε να φυλλομετρήσουμε την ιστορία και να αντλήσουμε πάλι δύναμη από το ηρωικό παρελθόν. Ο εορτασμός των εθνικών επετείων αποτελεί ευκαιρία για αυτογνωσία, προσωπική και συλλογική, και συνειδητοποίηση της εθνικής ιστορικής μνήμης. Με τις αξίες και τα ιδεώδη της Επανάστασης του 1821 να μας εμπνέουν, πορευόμαστε στις συνθήκες του 21ου αιώνα. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εργάζεται για τη μόρφωση της νέας γενιάς και τη μεταλαμπάδευση στη νέα γενιά των υψηλών αξιών της κριτικής γνώσης, της επιστημονικής δεοντολογίας, της συλλογικής δημιουργίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της εθνικής συνείδησης.

«Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία».

 

 

 

 

 

 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εξ αποστάσεως σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου

Παρουσίαση του ΑΠΚΥ στο ένθεση "Εκπαίδευση" της εφημερίδας Η Σημερινή (τεύχος 14.03.2021)

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ιδρύθηκε το 2002 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Με δεκαπενταετή πορεία ως το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, το ΑΠΚΥ πέτυχε την καταξίωσή του στον ελληνόφωνο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και βρίσκεται ήδη στη νέα εποχή της ψηφιακής εκπαίδευσης. Με καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία, το ΑΠΚΥ προσφέρει την πολύτιμη ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο, χρηστικό και αξιόπιστο τίτλο σπουδών σε όλα τα επίπεδα, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, από τον προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρόνο. 

Η κοινότητα του ΑΠΚΥ μετρά 7.363 απόφοιτους και περίπου 3.300 φοιτητές (55% εκτός Κύπρου) στα 27 προσφερόμενα προγράμματα σπουδών το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι φοιτητές συνεπικουρούνται σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους από το έμπειρο, εγνωσμένου κύρους ερευνητικά και εκπαιδευτικά, Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό και το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Λόγω της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας και της προσφοράς προγραμμάτων σπουδών στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, το ΑΠΚΥ δεν έχει σύνορα και προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο. Πάντοτε καινοτόμο, το Πανεπιστήμιο αναβαθμίζει σε συνεχή βάση τις τεχνολογικές υποδομές και τον τρόπο λειτουργίας του, εξελίσσει τη μεθοδολογία του και ενσωματώνει νέες ψηφιακές εφαρμογές στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και στις εκπαιδευτικές διεργασίες για την παροχή πολύπλευρης μαθησιακής εμπειρίας στους φοιτητές.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του, το ΑΠΚΥ δικτυώνεται στον διεθνή επιστημονικό χώρο και συμπράττει με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και πανεπιστημιακά δίκτυα σε ερευνητικά έργα και δράσεις, στην προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και στην ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του.

Σχολές, σπουδές, έρευνα & κοινωνική προσφορά

Το ΑΠΚΥ προσφέρει προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου και θεματικούς κύκλους διδακτορικών διατριβών σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων μέσω των τριών Σχολών του: Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών και Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης. Τα προγράμματα σπουδών απευθύνονται είτε σε όσους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να φοιτήσουν για πρώτη φορά είτε σε όσους επιθυμούν να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με απώτερο στόχο την επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της αποστολής του για την προώθηση της δια βίου μάθησης, το ΑΠΚΥ παρέχει στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, ενώ όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες (μαθήματα) ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί συνολικά σε ένα πρόγραμμα σπουδών.

Πέραν της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης, η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό και αποστολή του ΑΠΚΥ. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του ακαδημαϊκού/ερευνητικού προσωπικού και των Ερευνητικών Εργαστηρίων (Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Κυβερνοασφάλειας & Τηλεπικοινωνιών, Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας, Υπολογιστικής Νόησης, Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας) και η διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό συμβάλλουν καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και στην ευημερία της κοινωνίας. Η κοινωνική προσφορά συμπυκνώνεται σε δράσεις επιστημονικού και μη χαρακτήρα που συνεργούν ποικιλοτρόπως στην πολιτιστική και πολιτισμική δημιουργία.

Σημαντικοί σταθμοί

Πρώτο σημαντικό ορόσημο είναι η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του ΑΠΚΥ το 2006-2007 με 162 στα δύο πρώτα προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η εκλογή των πρώτων Πρυτανικών Αρχών έγινε τον Φεβρουάριο του 2018 με την έναρξη της αυτόνομης, αυτοδιοικούμενης λειτουργίας του. Αναπτυσσόμενο ταχύτατα στα 15 έτη της ακαδημαϊκής του λειτουργίας, το ΑΠΚΥ έχει πετύχει την καταξίωσή του ως μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού επιπέδου στον εκπαιδευτικό χάρτη του ελληνόφωνου χώρου, την καθιέρωσή του ως επιστημονικό και ερευνητικό ίδρυμα στα γνωστικά πεδία των τριών Σχολών του και την εδραίωσή του ως φορέας πολιτισμού, κοινωνικής προόδου και ανάπτυξης. Σε όλα αυτά τα χρόνια, το ΑΠΚΥ και μέλη της πανεπιστημιακής του κοινότητας έλαβαν σημαντικές διακρίσεις και αναγνώριση για το υψηλού επιπέδου ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο. Ενδεικτική της πρωτοπορίας και της καινοτομίας του Πανεπιστημίου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι και η βράβευσή του με χρυσά βραβεία στα Cyprus Education Leaders Awards το 2019 και το 2020.

Όραμα, αρχές και αξίες 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει να εδραιωθεί ως ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση, κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, στο οποίο η ποιότητα σπουδών και έρευνας, η πολυσχιδής πολιτισμική και κοινωνική προσφορά και η εξωστρέφεια αποτελούν σταθερές ιδρυματικές αξίες, αλλά και στοχεύει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Βασικές αρχές και αξίες του αποτελούν η Αριστεία, η Εξωστρέφεια, η Συνεργασία, η Βιωσιμότητα και η Προσφορά.

Αλλαγές λόγω πανδημίας

Η τρέχουσα υγειονομική κρίση δημιούργησε μια νέα τάξη πραγμάτων εκπαίδευσης σε ψηφιακό χώρο. Για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν ήταν λύση ανάγκης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά η ίδια η φύση του. Με την εμπειρία και τεχνογνωσία του, το ΑΠΚΥ συνέχισε απρόσκοπτα την ακαδημαϊκή λειτουργία και την προσφορά πολύπλευρης μαθησιακής εμπειρίας σε κάθε φοιτητή του μέσω της υπερσύγχρονης Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης και της επιτυχημένης εκπαιδευτικής του μεθοδολογίας, που στηρίζεται στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, ταυτόχρονα με τη συνεχή εξ αποστάσεως ακαδημαϊκή υποστήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών. Με την ίδια φιλοσοφία οργανώθηκαν και οι τελικές εξετάσεις, καθώς το ΑΠΚΥ ανέπτυξε τάχιστα και με μεγάλη επιτυχία μια μεθοδολογία διεξαγωγής των εξετάσεων εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα και ο κάθε φοιτητής αξιολογείται στον προσωπικό του χώρο, με αδιάβλητες διαδικασίες ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής επιτήρησης από τους διδάσκοντες. Στο ίδιο πλαίσιο εφαρμόστηκε η τηλεργασία στη διοικητική δομή και οι ψηφιακές διαδικασίες εξυπηρέτησης των φοιτητών, των αποφοίτων και του κοινού ενισχύθηκαν και έγιναν η νέα καθημερινή πρακτική.

Μελλοντικοί στόχοι

Το ΑΠΚΥ αποβλέπει για το μεσοπρόθεσμο διάστημα στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση, στη μεγέθυνση του εκπαιδευτικού χαρτοφυλακίου με νέα, μεταπτυχιακά κυρίως, προγράμματα σπουδών σε κλάδους αιχμής, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, στην εξασφάλιση εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικά έργα με διεθνή απήχηση προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών, στην πολυσχιδή πολιτισμική και κοινωνική προσφορά και στην επίτευξη της εξωστρέφειας. Κινείται δηλαδή σε δύο στρατηγικούς άξονες: α) στην αριστεία και στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του και β) στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση, ώστε να μετασχηματιστεί στο Edupreneurial Πανεπιστήμιο που απαιτεί ο 21ος αιώνας.

 

GR 1200 630