Νέα - Γενικές Ανακοινώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus - Αποτελέσματα από #246
04
Σαβ, Φεβ

 

Ο αντίκτυπος του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), το οποίο καταξιώνεται στον διεθνή χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, και των μελών ΔΕΠ του, οι οποίοι καθιερώνονται στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, αναδεικνύεται μέσα από τη συμπερίληψη τριών καθηγητών του ΑΠΚΥ στους 100.000 κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου. Η ταξινόμηση έχει τον τίτλο «Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators 2020» και δημοσιεύθηκε από ομάδα καθηγητών του Stanford University των ΗΠΑ.

Στην κατάταξη αυτή, με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους καθόλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας τους, αλλά και με βάση το έργο τους για το 2019, συγκαταλέγονται οι:

  • Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Θεωρία της Παιδείας/Αναλυτικά Προγράμματα, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» (20η θέση το 2019, 41η θέση συνολικά από 58.316 επιστήμονες στο πεδίο της Εκπαίδευσης/Education),
  • Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος, Πληροφορική (Διαχείριση Δεδομένων), Αντιπρύτανης ΑΠΚΥ (2831η θέση από 215.114 επιστήμονες στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης/Artificial Intelligence),
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Ζορπάς, Χημική Μηχανική/Μηχανική Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας (546η θέση το 2019, 917η θέση συνολικά από 66.925 επιστήμονες στο πεδίο των Επιστημών Περιβάλλοντος/Environmental Sciences).

Στη συγκεκριμένη μελέτη της ομάδας του Πανεπιστημίου του Stanford, με επικεφαλής τον Καθηγητή Ιωάννη Ιωαννίδη (Professor John P.A. Ioannides), η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, περιλαμβάνονται οι κορυφαίοι 100.000 επιστήμονες διεθνώς από όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς και το 2% των κορυφαίων επιστημόνων εκάστου υποπεδίου, που έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον πέντε άρθρα. Η αξιολόγηση βασίστηκε στον αντίκτυπο του ερευνητικού και δημοσιευμένου έργου τους και συγκεκριμένα στις αναφορές που αυτό έχει λάβει σύμφωνα με τη βάση δεδομένων SCOPUS.

Ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, συγχαίρει θερμά τα τρία μέλη ΔΕΠ για την εξόχως σημαντική τους αρίστευση και επισημαίνει ότι «πρόκειται για διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει την υψηλού επιπέδου και διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα που διεξάγεται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον αντίκτυπο του επιστημονικού έργου των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος. Το διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό και οι ερευνητικές δράσεις του ΑΠΚΥ αντανακλούν και στο υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και ποιότητας των σπουδών που παρέχει το Πανεπιστήμιό μας στη φοιτητική κοινότητα, καθώς και στη δυναμική του να καταξιωθεί στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα.»

 

OUCExperts

 

 

 

Ο ‘χώρος’ ως πόρος: Γεμίζοντας (ή μήπως όχι) το κενό

 

του Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη,

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»

Διευθυντή του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επισκέπτη Καθηγητή στο Università di Milano-Bicocca


Η κύρια πρόκληση της χωροταξίας είναι να διαχειριστεί τον “χώρο” με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν από τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες (πάντα ανθρωποκεντρικά). Η πρόκληση αυτή σ’ ένα νησιώτικο περιβάλλον είναι πιο έντονη. Πόσο μάλλον σ’ ένα ημικατεχόμενο νησί, το οποίο εξακολουθεί να βιώνει τις επιπτώσεις της εισβολής. Δυστυχώς, αυτοί οι περιορισμοί, δεν μπορούν  να αποτελούν συνεχώς  δικαιολογία των χωροταξικών μας επιλογών. Η επιστημονική γνώση/εξειδίκευση πρέπει να βοηθάει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σε οποιοδήποτε χωροχρονικό πλαίσιο, στο οποίο αυτές προβάλλουν, χωρίς να παρακάμπτει την κοινή λογική. Όχι, δεν είμαι χωροτάκτης, όμως, υπάρχουν θέματα, τα οποία άπτονται της κοινής λογικής και όχι απαραίτητα εμπειρογνωμοσύνης.

Η αλλαγή χρήσης γης (“land use change”) είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική πρόκληση βραχυπρόθεσμα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, χωρίς να υποβαθμίζουμε την κλιματική αλλαγή. Και αυτό επειδή η μεν αλλαγή χρήση γης έχει άμεσες και ορατές συνέπειες, ενώ η κλιματική αλλαγή δρα σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες και σίγουρα δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή (ή τουλάχιστον έτσι νομίζει η κοινή γνώμη, ενίοτε και οι πολιτικοί).

Σκεφτείτε το λίγο: αναζητούμε χώρο για ΑΠΕ ή ΧΥΤΑ, χώρο για νέες καλλιέργειες ή δενδροφυτεύσεις, χώρο για προστασία της φυσικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς, χώρο για ανάπτυξη ή «ανάπτυξη». Όμως, δεν είναι όλες οι χρήσεις γης το ίδιο από άποψη επίδρασης στο περιβάλλον, ούτε εξίσου αναστρέψιμες. Δηλαδή, είναι πιο δύσκολο να «περάσεις» από κάποιες χρήσεις γης σε άλλες. Το δάσος μπορεί να γίνει αγροτική καλλιέργεια και ενδεχομένως το αντίστροφο υπό προϋποθέσεις. Το δάσος και η αγροτική καλλιέργεια μπορούν επίσης εύκολα να μετατραπούν σε σφραγισμένες επιφάνειες. Το αντίθετο, όμως, δεν ισχύει. Η μετατροπή χρήσεων γης σε σφραγισμένες επιφάνειες (π.χ. για δόμηση ή για κατασκευή δρόμων) σημαίνει με μαθηματική ακρίβεια απώλεια του χώρου αυτού για οποιαδήποτε άλλη διαφορετική χρήση πέραν της αστικής/βιομηχανικής εκμετάλλευσης μελλοντικά. Στην πράξη, σημαίνει ότι σφραγίζοντας επιφάνειες καθιστούμε αυτήν τη χρήση γης μη αναστρέψιμη, όπως μη αναστρέψιμες είναι και οι επιδράσεις της στη μορφολογία, υδρολογία και  οικολογία μιας περιοχής.

Αλήθεια, γνωρίζουμε άραγε ότι η πυκνότητα δρόμων στην Κύπρο είναι κοντά στην πυκνότητα ηπειρωτικών χωρών, όπως η Γαλλία και η Ισπανία, και ότι η δέσμευση γης για αστικές/βιομηχανικές χρήσεις στην Κύπρο είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ο ρυθμός δε, με τον οποίο συνεχίζουμε να «σφραγίζουμε» περιοχές, είναι μεγαλύτερος από τον Ευρωπαϊκό μέσο ρυθμό; Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι απλά ο χώρος στο νησί είναι πεπερασμένος και αυτό για να το κατανοήσουμε δεν χρειάζονται περγαμηνές ή εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα χωροταξίας.

Ένα ράφι σε μια προσωπική βιβλιοθήκη μπορείς να το γεμίσεις με όποια βιβλία θέλεις. Μπορείς να αλλάξεις κατηγορία βιβλίων, να βάλεις λιγότερα ή περισσότερα. Δεν υπάρχουν ασύμβατα βιβλία σ΄ ένα ράφι (εκτός αν μιλάμε για Πανεπιστημιακή ή Εθνική Βιβλιοθήκη). Εάν δεν χωράνε τα βιβλία σου σε μία, αγοράζεις και δεύτερη βιβλιοθήκη. Η διαφορά σ’ ένα νησί είναι ότι δεν μπορείς να αγοράσεις δεύτερο, δεν μπορείς να ‘μεγαλώσεις’ την έκτασή του και υπάρχουν χρήσεις γης, οι οποίες δεν είναι συμβατές με τη χρήση του χώρου στο διηνεκές, αν συνεχίσεις να τις στηρίζεις.

Με άλλα λόγια, ο χώρος στο νησί δεν είναι απλά ένα κενό, το οποίο πρέπει να γεμίσουμε, ακόμα και αν αυτό γίνεται για λόγους (βραχυπρόθεσμου) δημόσιου συμφέροντος. Τροφή για σκέψη, όπως μας λένε και οι Αγγλοσάξωνες.


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» δέχεται αιτήσεις εισαγωγής ως τις 25 Μαΐου 2021 στο www.ouc.ac.cy

 

landuseplanning  IOANNIS VOGIATZAKIS 2019

 

 
 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ερευνητή και δύο θέσεων (2) Βοηθού Ερευνητή για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΙΙ – Cyber Security III».

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι τις 19 Απριλίου για τις θέσεις Βοηθού Ερευνητή και μέχρι τις 26 Απριλίου 2021 για τη θέση Ερευνητή.


Για την προκήρυξη του Ερευνητή πατήστε εδώ.

Για την προκήρυξη των δύο (2) Βοηθών Ερευνητών πατήστε εδώ.

Για το επιπρόσθετο έγγραφο που πρέπει να συμπληρωθεί μαζί με την αίτηση και να επισυναφθεί πατήστε εδώ.


Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Θανάση Χατζηλάκο (Thanasis.Hadzilacos@ouc.ac.cy) ή με τη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης, κα. Ευσταθία Νικοδήμου, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357 22411790.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Τις δυνατότητες εξ αποστάσεως φοίτησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) σε πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και σε θεματικές περιοχές των διδακτορικών προγραμμάτων του, σε ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή εκπαιδευτική έκθεση «Παρουσίαση Κυπριακών Πανεπιστημίων». Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2021 μεταξύ των ωρών 17:00-19:00 και προϋπόθεση για την παρακολούθησή της είναι η δωρεάν εγγραφή στον σύνδεσμο https://bit.ly/399KfRm.

 Την έκθεση διοργανώνουν το Εμπορικό Κέντρο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

 

Την τρέχουσα περίοδο και μέχρι τις 25 Μαΐου, το ΑΠΚΥ δέχεται αιτήσεις εισδοχής σε όλα τα προγράμματα σπουδών του (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει ποιοτικές σπουδές σε όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο και αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών για την επαγγελματική και προσωπική τους εκπαίδευση, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, στον δικό τους χώρο και χρόνο. Αξιοποιεί ευέλικτες και κατάλληλες διαδραστικές παιδαγωγικές μεθόδους και καινοτόμες τεχνολογίες τηελεκπαίδευσης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και υποχρεώσεις των φοιτητών. Οι τίτλοι σπουδών του αναγνωρίζονται από το Ελληνικό κράτος μέσω του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

 

 

 

cyfair april2021

 

Σε μετάφραση του Βάιου Λιαπή, Καθηγητή του Αρχαίου Θεάτρου και της Πρόσληψής του στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) κυκλοφορεί το βιβλίο του Richard Seaford «Χρήμα και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα: Όμηρος, φιλοσοφία, τραγωδία» από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

Το βιβλίο του Richard Seaford (Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ από το 1995 έως το 2014) εκδόθηκε το 2004 από το Cambridge University Press με τίτλο Money and the Early Greek Mind: Homer, Philosophy, Tragedy. Κεντρική θέση του βιβλίου είναι ότι κρίσιμος παράγοντας για την εμφάνιση της φιλοσοφίας και της τραγωδίας στην αρχαϊκή και κλασική Ελλάδα υπήρξε η εφεύρεση και η ραγδαία εξάπλωση του νομίσματος. Η καθολική διάδοση του χρήματος στην ελληνική κοινωνία οδήγησε σε ριζικό μετασχηματισμό των κοινωνικών σχέσεων (από την κοινωνία της ανταπόδοσης ο ελληνικός κόσμος μεταπήδησε στην κοινωνία των χρηματικών ανταλλαγών) και συνέβαλε στη σύλληψη του σύμπαντος ως απρόσωπου συστήματος (στην προσωκρατική φιλοσοφία) και στην παρουσίαση του ανθρώπου ως ατόμου αποξενωμένου τόσο από τους συνανθρώπους του, όσο και από τους θεούς (στην αρχαία τραγωδία). Σε ό,τι αφορά στην καθολική διάδοση του χρήματος στον ελληνικό κόσμο, ο R. Seaford υποστηρίζει ότι προϋπόθεση υπήρξε η τελετουργία της θυσίας, ιδίως στη μορφή, στην οποία την απεικονίζουν τα ομηρικά έπη, αντανακλώντας μια κοινωνία στα πρόθυρα του εκχρηματισμού.

Το Χρήμα και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα: Όμηρος, φιλοσοφία, τραγωδία αποτελεί μια καινοτόμο διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την κοινωνική ιστορία, την οικονομική ανθρωπολογία και τη νομισματική με την προσεκτική ανάγνωση φιλολογικών, επιγραφικών και φιλοσοφικών πηγών.

Ο Βάιος Λιαπής είναι Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» του ΑΠΚΥ. Σπούδασε κλασική φιλολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Γλασκώβης. Έχει διατελέσει μέλος του Institute for Advanced Study (Princeton), επισκέπτης καθηγητής στην École Normale Supérieure (Παρίσι), καθώς και υπότροφος διαφόρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Έχει σημαντικό ερευνητικό, συγγραφικό και μεταφραστικό έργο πάνω στην αρχαία ελληνική γραμματεία, το αρχαίο δράμα, την τραγωδία του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ., την αρχαία ελληνική σοφιολογική γραμματεία, την αρχαία ελληνική θρησκεία, την επιβίωση της αρχαίας τραγωδίας στους νεότερους χρόνους κ.ά. Το 2018 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Απόδοσης Έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά για τη μετάφραση του Κύκλωπα του Ευριπίδη (εκδόσεις Κίχλη, 2016).

 

MoneyEarlyGreekMind Liapis Bookcover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων από 12 έως 16 Απριλίου 2021 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), του μοναδικού πανεπιστήμιου στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, περιλαμβάνει τηλεδιαλέξεις με ελεύθερη πρόσβαση για το ευρύ κοινό.


Δευτέρα 12 Απριλίου | 20:00

Τηλεδιάλεξη: «Ο Κύκλος με την Κιμωλία» του Μπέρτολτ Μπρεχτ στο «Θέατρο της Δευτέρας στο ΑΠΚΥ»

 

Το εμβληματικό έργο «Ο Κύκλος με την Κιμωλία» του Μπέρτολντ Μπρεχτ παρουσιάζει τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 ο 2ος κύκλος τηλεδιαλέξεων για την κλασική και σύγχρονη δραματουργία με γενικό τίτλο «Το Θέατρο της Δευτέρας στο ΑΠΚΥ», τον οποίο διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» του ΑΠΚΥ. Εισηγητής στην τηλεδιάλεξη είναι ο Δρ. Γεώργιος Κράιας, ακαδημαϊκός, θεατρολόγος και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία».

Live link: https://bit.ly/3dLtWek


Τετάρτη 14 Απριλίου | 18:00

Τηλεδιάλεξη: «Έλεγχος συνόρων και πρόσβαση στο δικαίωμα ασύλου: Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών με βάση την Ενωσιακή νομοθεσία περί ασύλου»

 

Την Τετάρτη 14 Απριλίου, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» διοργανώνει τηλεδιάλεξη με την κ. Μαρία Κοντού-Durande, Νομικό Σύμβουλο στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περίοδο 1989-2020. Το θέμα της τηλεδιάλεξης είναι άκρως επίκαιρο και συγκεκριμένα: «Έλεγχος συνόρων και πρόσβαση στο δικαίωμα ασύλου: Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών με βάση την Ενωσιακή νομοθεσία περί ασύλου».

Live link: https://cutt.ly/fcWtyjw


Τετάρτη 14 Απριλίου | 19:00

Τηλεδιάλεξη: «Το κοινωνικό κράτος στη βρετανική κλασική πολιτική οικονομία»

 

Τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μιχάλη Ζουμπουλάκη, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα «Το κοινωνικό κράτος στη βρετανική κλασική πολιτική οικονομία», φιλοξενεί σε τηλεδιάλεξη την Τετάρτη 14/04/2021 ο Κύκλος τηλεδιαλέξεων «Όψεις της πολιτικής οικονομίας: διεθνές εμπόριο, οικονομική πολιτική & κοινωνικό κράτος», που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» του ΑΠΚΥ.

Live link: https://bit.ly/3dnsajE

Εγγραφές για πιστοποιητικό συμμετοχής: https://tinyurl.com/1qb5ovpa


Παρασκευή 16 Απριλίου | 19:30

Τηλεδιάλεξη: «Η πορεία προτυποποίησης της πρώιμης Νέας Ελληνικής (16ος-17ος αιώνας)»

 

Την Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ποτ θα πραγματευθεί το θέμα «Η πορεία προτυποποίησης της πρώιμης Νέας Ελληνικής (16ος-17ος αιώνας)», φιλοξενεί σε τηλεδιάλεξη την Παρασκευή 16 Απριλίου ο 2ος Κύκλος τηλεδιαλέξεων «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί», τον οποίο διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».

Live link: https://tinyurl.com/w83nj23j

Εγγραφές για πιστοποιητικό συμμετοχής: https://bit.ly/31SnTjw

 
 

 

 

Το στοίχημα της Υγείας: μερικές σκέψεις με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας

του Ελπιδοφόρου Σ. Σωτηριάδη,

MD, SM, ScD

Αναπληρωτή Καθηγητή Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας

Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Μονάδων Υγείας»

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Η υγεία είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο άνθρωπος επιδιώκει να διαφυλάξει την υγεία του προσπαθώντας να δαμάσει την φθορά του χρόνου και να πετύχει την μακροζωΐα, αλλά και να καταπολεμήσει τις διάφορες ασθένειες που τον ταλαιπωρούν. Δεν είναι καθόλου παράξενο το γεγονός ότι στην αρχαία Ελλάδα η Υγεία λατρευόταν ως θεά. Ανάμεσα σε όλες τις κόρες του Ασκληπιού, τις λεγόμενες Aσκληπιάδες (Υγεία, Πανάκεια, Ιασώ, Ακεσώ και Αίγλη), η Υγεία απολάμβανε τα πρωτεία. Στο αρχαιοελληνικό ρητό «νους υγιής εν σώματι υγιεί», αναγνωρίζεται εξάλλου, η ύπαρξη και η αξία της πνευματικής υγείας η οποία επηρεάζεται από ένα υγιές σώμα όπως αυτό αποτυπώνεται και στο σύγχρονο ορισμό της υγείας που είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».

Η υγεία λοιπόν έχει τρεις αλληλένδετες διαστάσεις, τη σωματική, ψυχική και κοινωνική διάσταση, οι οποίες δύσκολα διαχωρίζονται, ενώ πλήθος επιστημονικών ερευνών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί η μία διάσταση να πάσχει και η άλλη να παραμένει αμετάβλητη, επιβεβαιώνοντας την βιοψυχοκοινωνική υπόσταση της ασθένειας και αντίστοιχα της υγείας.

Καθόλα επίκαιρος είναι και ο ορισμός της Δημόσιας Υγείας, για την οποία πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού. Η Δημόσια Υγεία ορίζεται ως το σύνολο των οργανωμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων δράσεων μιας πολιτείας και κοινωνίας, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών, την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς διαφαίνεται ξεκάθαρα η επίδραση της υγείας και της δημόσιας υγείας σε όλες οι εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής. Οι νομοθεσίες που ψηφίζουμε, οι πολιτικές που εφαρμόζουμε, οι πόροι που επενδύουμε, η κουλτούρα και ο πολιτισμός που καλλιεργούμε, η εκπαίδευση που προσφέρουμε και ο αθλητισμός που προάγουμε, άμεσα ή έμμεσα έχουν μικρό ή μεγάλο αντίκτυπο πάνω στην υγεία όλων και στον καθένα ξεχωριστά.

Με το ίδιο σκεπτικό, οι επιστήμονες που μελετούν τα φαινόμενα της υγείας και της ασθένειας καταλήγουν στο ιδιαίτερα χρήσιμο συμπέρασμα ότι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των ανθρώπων και των κοινωνιών αποτελεί τον σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα της υγείας. Όποια ασθένεια κι αν μελετήσουμε, θα δούμε ότι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, που εκφράζεται συνδυαστικά με το επίπεδο εκπαίδευσης και το εισόδημα των ανθρώπων, έχει σημαντική επίδραση πάνω στην υγεία, όπως επιβεβαιώνουν χιλιάδες επιστημονικές μελέτες. Πολύ γλαφυρά ο θυμόσοφος λαός διατείνεται ότι «ο φτωχός έχει μόνο μία αρρώστια (την φτώχεια) ενώ ο πλούσιος κάθε μέρα κι άλλη».

Ο Ιπποκράτης, πατέρας της Ιατρικής, μας υπενθυμίζει εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια με ένα άλλο γνωμικό μια διαχρονική αλήθεια ότι «κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν». Στη σύγχρονη ιατρο-κεντρική και νοσοκομειο-κεντρική προσέγγιση, στα πλαίσια της οποίας οι επαγγελματίες υγείας ενδιαφέρονται κυρίως για την θεραπεία της ασθένειας, ο Ιπποκράτης έδωσε χιλιάδες χρόνια πριν μια πρωτοποριακή κατεύθυνση μετατοπίζοντας το επίκεντρο στην πρόληψη της ασθένειας και στην προαγωγή της υγείας.

Παρόλα αυτά το στοίχημα της πρόληψης παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. Στη σύγχρονη εποχή, η επένδυση στη γνώση μάς δίνει ελπίδα να υπερβούμε και να μεταμορφώσουμε τις ασθενο-κεντρικές προσεγγίσεις σε εργαλεία προφύλαξης της υγείας προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θέματα πραγματευόμαστε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» και συγκεκριμένα μελετούμε τις έννοιες της υγείας, της δημόσιας υγείας και της προαγωγής υγείας, αξιολογούμε τα οικονομικά της υγείας, την ποιότητα και την επιστημονική μεθοδολογία στις υπηρεσίες υγείας και ταυτόχρονα εμβαθύνουμε στις αρχές διοίκησης και ορθολογιστικής διαχείρισης των πόρων που διοχετεύονται στην υγεία με στόχο την βελτιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος για την υγεία του ευρύτερου πληθυσμού.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρωτοπορεί στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση στον ελληνόφωνο και όχι μόνο χώρο και προσφέρει σε φοιτητές από όλα τα στρώματα και τις ηλικιακές ομάδες της Κυπριακής και παγκόσμιας κοινότητας την πολύτιμη ευκαιρία να σπουδάσουν από τον δικό τους χώρο και στον δικό τους χρόνο. Προσκαλούμε κάθε (εν δυνάμει) επαγγελματία της υγείας να επισκεφθεί τον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου, να ερευνήσει τις ευκαιρίες σπουδών που προσφέρονται και να συμπορευθεί μαζί μας σε ένα περίπατο γνώσης στα μονοπάτια της υγείας. Ενισχύοντας την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη, ο καθένας μπορεί να συμβάλει με καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες στην ανύψωση του επιπέδου υγείας της κοινωνίας μας.

 

Website Headers DMY

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Κυπριακό Κέντρο για την Αλγοριθμική Διαφάνεια (Cyprus Center for Algorithmic Transparency – CyCAT με έδρα το ΑΠΚΥ) συνέδραμαν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών της Κύπρου για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων. Το Πρόγραμμα προσφέρεται από το ΠΙΚ σε συνεργασία με το ΑΠΚΥ, το Πανεπιστήμιο Frederick και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξ αποστάσεως και προωθεί την επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με δέκα (10) Μαθησιακές Ενότητες, με περιεχόμενο που έχει καθοριστεί μέσα από διαδικασία διάγνωσης αναγκών των εκπαιδευτικών, αλλά και ευρωπαϊκών και εθνικών κατευθύνσεων.

Ειδικότερα, η επιστημονική ομάδα του ΑΠΚΥ και του CyCAT συνέβαλε στον σχεδιασμό της Μαθησιακής Ενότητας 09, η οποία αφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.) και στις εφαρμογές της στη Μάθηση. Στη συγκεκριμένη ενότητα οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τις λειτουργίες των «καθημερινών» εφαρμογών Τ. Ν., τις ηθικές και κοινωνικές τους επιπτώσεις, αλλά και για τους τρόπους παρώθησης των μαθητών τους στην αξιοποίηση της Τ.Ν. με τον βέλτιστο τρόπο. Η ομάδα CyCAT του ΑΠΚΥ (Δρ. Στυλιανή Κλεάνθους και Δρ. Κάλια Ορφανού) συμπράττει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 5 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιουνίου 2021.

 
 

 

 

 

Τον διαχρονικό στόχο για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς με την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και πολυμέσων, ώστε τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες να μπορούν να ενταχθούν χωρίς προβλήματα στις σχολικές μονάδες, υποστηρίζει το ερευνητικό έργο «I_AM: Inclusive education using Animation and Multimedia». Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με ερευνητική ομάδα, της οποίας επικεφαλής είναι ο Πρύτανής του, Πέτρος Πασιαρδής, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας.

Το έργο I_AM έχει διετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, εφαρμογών και πολυμέσων, που σε συνδυασμό με ανθρωποκεντρικές και διεπιστημονικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στην αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας στη σχολική τάξη και ιδιαίτερα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον στόχοι είναι η καλλιέργεια των αξιών της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας για την ουσιαστική ‘ενιαία’ εκπαίδευση. Για την επίτευξη του βασικού σκοπού του, το έργο θα εστιάσει στην ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς), ώστε να διευκολύνει την ένταξη και την αποδοχή χωρίς διακρίσεις των παιδιών αυτών στη σχολική μονάδα και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Το έργο I_AM υλοποιείται από κοινοπραξία, την οποία συντονίζει η CMT Prooptiki Ltd (Ελλάδα) και συμμετέχουν το ΑΠΚΥ, το Maria Grzegorzewskiej University (Πολωνία), το Ινστιτούτο  Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) (Ελλάδα), η μη κυβερνητική οργάνωση Platforma - Urban Culture Company (Ελλάδα) και το ίδρυμα Hand in Hand Foundation (Ουγγαρία).

 

I AM logo

 

Το νέο συγγραφικό πόνημα του Καθηγητή Στέφανου Ευθυμιάδη (Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό») του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «O Βίος και το Μαρτύριο του Αγίου Βάκχου του Νέου από τον Στέφανο Διάκονο» (τίτλος πρωτοτύπου: “Vie et Passion de Bacchos le Jeune par Étienne le Diacre”) αποτελεί προϊόν μακρόχρονης συνεργασίας του με τον Δρα André Binggeli, ερευνητή στο Ινστιτούτο Έρευνας της Ιστορίας των Κειμένων (Institut de recherche et d'histoire des textes - I.R.H.T) στο Παρίσι. Η κριτική έκδοση του βυζαντινού κειμένου που πλαισιώνεται από εκτενή εισαγωγή, γαλλική μετάφραση και αναλυτικό σχολιασμό εντάχθηκε στα Byzantina Sorbonensia, την έγκριτη βυζαντινολογική σειρά του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris I). Το όλο πόνημα καταλαμβάνει πέραν των 200 σελίδων και αποτελεί το πρώτο μέρος ευρύτερου αφιερώματος στους νεομάρτυρες της βυζαντινής περιόδου που συνεπιμελήθηκε ο André Binggeli με την Sophie Métivier, Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I).

Ο Άγιος Βάκχος ο Νέος υπήρξε μάρτυρας της αραβοκρατούμενης Παλαιστίνης του 8ου αιώνα. Παιδί εξισλαμισμένου πατέρα, ασπάζεται την προγονική πίστη βαπτιζόμενος στην περίφημη Μονή του Αγίου Σάββα έξω από τα Ιεροσόλυμα και κείρεται μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Θεωρούμενος αποστάτης από την αραβική εξουσία σύρεται από την Ιερουσαλήμ στην αραβική πόλη Ράμλα, φυλακίζεται και γνωρίζει το μαρτύριο σε ηλικία 18 ετών. Η βιογραφία του οφείλεται σε έναν σημαντικό συγγραφέα της Κωνσταντινούπολης, τον Στέφανο Διάκονο, έναν από τους πρώτους χρονολογικά εκπροσώπους της αναγέννησης των βυζαντινών γραμμάτων στην αρχή του 9ου αιώνα. Το κείμενό του αποδεικνύει αφενός τους στενούς πνευματικούς δεσμούς της Παλαιστίνης με τη βυζαντινή πρωτεύουσα, αφετέρου τη συμβολή του χριστιανικού πολιτισμού της Ανατολής στην καλλιέργεια των γραμμάτων ύστερα από την περίοδο δημιουργικής σιωπής που συνήθως αποκαλούμε «σκοτεινούς αιώνες» (650-800).

 

Bacchos Efthymiades bookcover

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο της Δρος Κλαίρης Αγγελίδου, πρώην Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία «έφυγε» την 1η Απριλίου 2021, ανήμερα της επετείου της έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου, τον οποίο τίμησε έμπρακτα, από την πρώτη γραμμή.

Η Κλαίρη Αγγελίδου, ποιήτρια, καθηγήτρια, υπουργός, υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα της εκπαιδευτικής, πολιτικής, πολιτιστικής και δημόσιας ζωής της Κύπρου, την οποία υπηρέτησε από διάφορα αξιώματα. Αφήνει πίσω της πλούσια παρακαταθήκη και σημαίνον πνευματικό έργο. Η πολύχρονη προσφορά της στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, αλλά και οι αγώνες της για το Κυπριακό πρόβλημα, ενέπνευσαν και συνεχίζουν να εμπνέουν τον κυπριακό λαό.

Οι Πρυτανικές Αρχές, η Διοίκηση και ολόκληρη η κοινότητα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της Δρος Αγγελίδου.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

 

Aggelidou

 

 

 

 

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων από 2 έως 9 Απριλίου 2021 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), του μοναδικού πανεπιστήμιου στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, περιλαμβάνει  τηλεδιαλέξεις με ελεύθερη πρόσβαση για το ευρύ κοινό.
Παρασκευή 2 Απριλίου | 19:30

Τηλεδιάλεξη: «Ανιχνεύοντας τον ρευστό ρατσισμό σε ένα σώμα αντιρατσιστικών κειμένων για προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς»: 2ος Κύκλος τηλεδιαλέξεων «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί»

Δευτέρα 19 Απριλίου | 19:00

 

Οι μαζικές προσφυγικές και μεταναστευτικές μετακινήσεις  στον ευρωπαϊκό χώρο από το 2015 και οι επακόλουθες συζητήσεις για το ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησαν στην ανάδυση ποικίλων στάσεων και πρακτικών εκ μέρους των ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίες κυμαίνονται από αλληλέγγυες έως ξενοφοβικές. Στην τηλεδιάλεξη με τίτλο «Ανιχνεύοντας τον ρευστό ρατσισμό σε ένα σώμα αντιρατσιστικών κειμένων για προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς», στις 02/04/2021, η οποία εγκαινιάζει τον 2ο Κύκλο τηλεδιαλέξεων «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί» που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» , οι ομιλητές/τριες Αργύρης Αρχάκης, Ράνια Καραχάλιου και Βασιλική Τσάμη επιδιώκουν, μέσα από την ανάλυση κειμένων στον ελληνικό δημόσιο λόγο, να αποκαλύψουν ότι οι ρατσιστικές αντιλήψεις δεν καλλιεργούνται μόνο μέσα από τον λόγο μίσους, αλλά και μέσα από τον (φαινομενικά) αντιρατσιστικό λόγο. Η στέγαση ρατσιστικών αντιλήψεων σε αντιρατσιστικά κείμενα συνεπάγεται ένα «νέο» αμφίσημο και δύσκολα ανιχνεύσιμο είδος ρατσισμού, τον ρευστό ρατσισμό.

Live link: https://tinyurl.com/w83nj23j

 

Όσες/όσοι, πέραν της απλής παρακολούθησης, ενδιαφέρονται να λάβουν και πιστοποιητικό συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/36e86jzz.


Πέμπτη 8 Απριλίου | 19:00

 

Τηλεδιάλεξη: «Τριπαράδεισος και Άβαι: Κοιτίδα των Μακεδόνων στην Άνω Συρία και των Αράβων βασιλέων της Εμέσης»

Τον Θεόδωρο Μαυρογιάννη, Καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα «Τριπαράδεισος και Άβαι: Κοιτίδα των Μακεδόνων στην Άνω Συρία και των Αράβων βασιλέων της Εμέσης»Τριπαράδεισος και Άβαι: Κοιτίδα των Μακεδόνων στην Άνω Συρία και των Αράβων βασιλέων της Εμέσης», φιλοξενεί στην επόμενη τηλεδιάλεξή του στις 08/04/2021, ο 3ος Κύκλος της Σειράς Διαλέξεων για την Ύστερη Αρχαιότητα με γενικό τίτλο «Όταν ο Κόσμος μας έγινε Χριστιανικός», που οργανώνει το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».

 

Live link: https://bit.ly/3qgKCQi

 

Όσες/όσοι, πέραν της απλής παρακολούθησης, ενδιαφέρονται να λάβουν και πιστοποιητικό συμμετοχής μπορούν να εγγραφούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/MnJTrGqVSkVHQGv1A.


 

Παρασκευή 9 Απριλίου | 19:30

Τηλεδιάλεξη: «Γλώσσες και διαγλωσσικότητα: αντίπαλες έννοιες ή συμπληρωματικά εργαλεία;»

Με ομιλήτρια την Καθηγήτρια Ελένη Σκούρτου, Τμήμα Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και θέμα«Γλώσσες και διαγλωσσικότητα: αντίπαλες έννοιες ή συμπληρωματικά εργαλεία;»,», συνεχίζεται στις 09/04/2021, ο 2ος Κύκλος τηλεδιαλέξεων «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί» που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».

Live link: https://tinyurl.com/w83nj23j

 

Όσες/όσοι, πέραν της απλής παρακολούθησης, ενδιαφέρονται να λάβουν και πιστοποιητικό συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/36e86jzz.