Νέα - Γενικές Ανακοινώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus - Αποτελέσματα από #246
28
Παρ, Ιαν

Δημόσιο, σύγχρονο, καινοτόμο και το μοναδικό στην Κύπρο με εξειδίκευση στην προσφορά προγραμμάτων σπουδών αποκλειστικά εξ αποστάσεως, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει την ευκαιρία και την δυνατότητα σε όλους, όσοι το επιθυμούν, να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο, χρήσιμο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, από τον προσωπικό τους χώρο και στον δικό τους χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα στο advertorial του ΑΠΚΥ στο ένθετο "Ώρα για Σπουδές" (26/07/2020) της εφημερίδας "ΠΟΛΙΤΗΣ", ΕΔΩ.

 

OUC Ad 21x28 02 NewProgrammes 2020 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Π.Α.Ε.) και το υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για αλλαγή του πλαισίου αναγνώρισης των τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, και συγκεκριμένα ως προς τον τόπο διεξαγωγής των δια ζώσης γραπτών εξετάσεων. Εντωμεταξύ, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), διαβεβαιώνει τη φοιτητική του κοινότητα ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, με δυνατότητα οργάνωσης πρόσθετων εξεταστικών κέντρων όπου βρίσκεται ικανός αριθμός φοιτητών) και θα αξιολογεί και επιπρόσθετες λύσεις για τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων, ώστε να επιλυθούν τα όποια ζητήματα ενδεχομένως προκύπτουν με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο  να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, από τον δικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές διεργασίες πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα, με κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης. Η φυσική παρουσία των φοιτητών απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στην Κύπρο και στην Ελλάδα και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην ειδική έκδοση της εφημερίδας Ό Φιλελεύθερος "Φοιτητικός Οδηγός - Σπουδές στην Κύπρο", ΕΔΩ.

Ενημερωθείτε για:

▶️ τα πλεονεκτήματα της φοίτησης εξ αποστάσεως και γνωρίστε τα 26 σύγχρονα και διεπιστημονικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το δημόσιο, ψηφιακό πανεπιστήμιο της Κύπρου σε παραδοσιακά/κλασικά αντικείμενα και κλάδους αιχμής

▶️ τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία του #ΑΠΚΥ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που μετρά ήδη 14 έτη

▶️ την ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία και τις καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης που αξιοποιεί το πανεπιστήμιο

▶️ την παρουσία του ΑΠΚΥ στο εγχώριο και διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι

 

 

OUC Ad 21x28 02 NewProgrammes 2020 2021

 

 

 

 

 

 
 
 

Με νέα, καινοτόμα και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει δεύτερη περίοδο υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στα τέσσερα (4) Προπτυχιακά και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρουν συνολικά οι τρεις Σχολές του (Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης), σε εύρος επιστημονικών πεδίων, σε παραδοσιακά/κλασικά αντικείμενα και σε κλάδους αιχμής.

Η 2η αυτή περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί από τις 16 Ιουλίου έως και τις 26 Αυγούστου 2020.

Τα νέα εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά προγράμματα, μοναδικά στα πεδία τους στον ελληνόφωνο χώρο, με πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι τα εξής:

Πέρα από τα προγράμματα που οδηγούν σε απόκτηση τίτλου σπουδών, το ΑΠΚΥ προσφέρει στο ευρύ κοινό ευκαιρίες παρακολούθησης προγραμμάτων δια βίου μάθησηςΑυτοτελείς Θεματικές Ενότητες») στα γνωστικά πεδία των προγραμμάτων σπουδών του.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως με εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαπενταετίας, οργανώνει υψηλών προδιαγραφών προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα σε μεγάλο εύρος επιστημονικών αντικειμένων με προσιτά δίδακτρα και ευέλικτη οικονομική πολιτική. Όλα τα προγράμματα έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα, παρέχουν πολύπλευρη ακαδημαϊκή γνώση, καλλιεργούν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες και έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΑΠΚΥ είναι οι σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες μάθησης και η ευέλικτη εξ αποστάσεως μεθοδολογία σπουδών που επιτρέπει σε κάθε πολίτη από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό να αποκτήσει, από τον προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών, εφόδιο για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.

 

Οι αιτήσεις εισδοχής για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα, την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τη φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να επικοινωνείτε:

 • στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στο +357 22411600 / 711

 

260x100 01 APPLICATIONS EL

 
 
 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) παρουσιάζει την "ΠΝΥΚΑ", ένα νέο, καινοτόμο, διεπιστημονικό και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικής Ιστορίας, Θεωρίας και Πράξης. Πρόκειται για το νέο ψηφιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσφέρεται στο ευρύ κοινό από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Συνδυάζοντας στοιχεία από τους επιστημονικούς κλάδους των πολιτικών επιστημών, της ιστορίας, της κοινωνικής θεωρίας, της νομικής, των οικονομικών και των διεθνών σχέσεων, η ΠΝΥΚΑ έχει σκοπό να προσφέρει μια πολυδιάστατη, ουσιαστική και συστηματική παιδεία σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται σοβαρά για την πολιτική. Εμπνευσμένο από την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, αλλά και τις σύγχρονες πολιτικές προκλήσεις, το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στην άνοδο του επιπέδου της πολιτικής στον ελληνικό χώρο, προσεγγίζοντας το πολιτικό γίγνεσθαι ως άρτια καταρτισμένοι, εν δυνάμει πολιτικοί. Ταυτόχρονα, προσφέρει δεξιότητες, δυνατότητες ειδίκευσης και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερομένων για την πολιτική τόσο σε αμιγώς επιστημονικό, όσο και σε πρακτικό-επαγγελματικό επίπεδο. Η ΠΝΥΚΑ προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, πιστώνεται με 120 μονάδες ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί σε πλήρη φοίτηση –αποκλειστικά εξ αποστάσεως– σε δύο (2) έτη σπουδών.


Η 2η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ολοκληρωθεί στις 26 Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.

 

 

Banner PNYKA

 

 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), πιστό στον στόχο να παρακολουθεί συνεχώς τις επιστημονικές εξελίξεις και να προσφέρει σύγχρονα προγράμματα σπουδών σε κλάδους αιχμής, ανακοινώνει ένα νέο, καινοτόμο, διεπιστημονικό και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού». Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσφέρεται στο ευρύ κοινό από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί σε πλήρη φοίτηση –αποκλειστικά εξ αποστάσεως– σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στόχος του νέου Προγράμματος είναι η συστηματική διερεύνηση όψεων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, με τη χρήση νέων τεχνολογιών εικόνας, ήχου και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και με τη δημιουργική αξιοποίηση διαθεματικών, ανοικτών και οικείων περιβαλλόντων μάθησης, που φέρνουν σε επαφή τους εκπαιδευόμενους με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης δια του θεάτρου και των Τ.Π.Ε. Η σύζευξη των δύο, του ψηφιακού δράματος και θεάτρου, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, που σέβεται και αναδεικνύει εξίσου τις ανθρωπιστικές με τις παιδαγωγικές αξίες, τις τεχνολογικές με τις καλλιτεχνικές παραμέτρους της εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, τον μορφο-παιδευτικό ρόλο που διαδραματίζει το θέατρο στην εκπαίδευση και την έννοια «ψηφιακό δράμα» και να εξελιχθούν ως εκπαιδευτικοί ή επαγγελματίες σε οργανισμούς και δομές παιδείας, εκπαίδευσης και πολιτισμού (π.χ. θέατρα, πολιτιστικοί και θεατρικοί οργανισμοί).


Η 2η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ολοκληρωθεί στις 26 Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.

 

Banner ΨΗΔ

 

 

 

 

 

 

Το Νέο καινοτόμο και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» είναι η απάντηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) στις εξεζητημένες συνθήκες του σημερινού υπερ-επικοινωνιακού κόσμου που πλαισιώνει τη ζωή του πολίτη και της εκπαίδευσης, αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη ζωή εκπαιδευτικών - μαθητών. Tο νέο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ που προσφέρεται από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δίνει σε εκπαιδευτικούς και μη προνομιακή πρόσβαση σε γνώση σημαίνουσας αξίας σχετικά με τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας, τις Επιστήμες της Αγωγής και τον Εγγραμματισμό. Το Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του, προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί σε πλήρη φοίτηση –αποκλειστικά εξ αποστάσεως– σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Με δεδομένους τους στόχους της εκπαίδευσης για ενίσχυση των γνώσεων αναφορικά με τα Μέσα στο σχολείο και για βελτίωση των δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών στις αναδυόμενες νέες συνθήκες που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας στις μαθησιακές διαδικασίες, οι ευθύνες των εκπαιδευτικών αυξάνονται σημαντικά. Η νέα Γνώση θα τους επιτρέπει να αξιοποιούν τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας με τρόπο κριτικό και αποτελεσματικό. Γνώση κριτική, σφαιρική και εις βάθος, αναφορικά με τους κανόνες, τις αρχές, τις τεχνικές και τον τρόπο λειτουργίας τους. Γνώση που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να αποκομίζουν τα ουσιαστικά τους οφέλη, είτε ως δέκτες / καταναλωτές μηνυμάτων, είτε ως παραγωγοί και δημιουργοί περιεχομένου.  Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεματικές ενότητες για τον Σύγχρονο Κόσμο, τα Μέσα Επικοινωνίας, τον Εγγραμματισμό και την Εκπαίδευση στα Μέσα, τη Διδασκαλία και Ηγεσία του Σχολείου στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών. Ειδικά μετά τα νέα δεδομένα που έφερε ο COVID19 στις μεθόδους διδασκαλίας, το νέο Μεταπτυχιακό αξιοποιεί κάθε νέα μορφή τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, από το Νηπιαγωγείο / Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο. Ενδιαφέρει κάθε εκπαιδευτικό, ανεξαρτήτως βαθμίδας, επαγγελματίες από συναφείς χώρους, αλλά και τον πολίτη που επιζητά νέες γνώσεις και δεξιότητες στην Επικοινωνία, τον ψηφιακό κόσμο και το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στο συγκεκριμένο Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί από την 16η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 26η Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.

 

 

Website Headers MES

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και δραστηριοτήτων για πέντε (5) από τις δέκα (10) μαθησιακές ενότητες του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας», το οποίο προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με χρηματοδότηση από το υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην Κύπρο και στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα προσφέρεται κεντρικά, με μεικτή προσέγγιση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (blended learning), αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης. 

Συγγραφική ομάδα του ΑΠΚΥ αποτελούμενη από τους Δρ. Μαρία Φραγκάκη, η οποία είναι και επιστημονική υπεύθυνη του έργου, τον  Δρ. Στυλιανό Μυστακίδη και τον Δρ. Γιώργο Φιλιππούση ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μαθησιακής ενότητας με τον τίτλο «Επαυξημένη (AR) και Εικονική Πραγματικότητα (VR) στη Διδασκαλία και τη Μάθηση».

Με δεδομένο ότι στα εν λόγω πεδία υπάρχουν ελάχιστα προγράμματα επιμόρφωσης παγκοσμίως, η συγγραφική ομάδα παρουσίασε επιστημονική εργασία με τίτλο «Design and Evaluation of an Augmented and Virtual Reality Flipped-Learning Course for K-12 Educators» στο 6th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN 2020). Το συνέδριο, με χιλιάδες συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, έλαβε χώρα μεταξύ 21-25 Ιουνίου 2020 εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως σε τρισδιάστατη πλατφόρμα κοινωνικής εικονικής πραγματικότητας.

Η επιμορφωτική ενότητα «Επαυξημένη (AR) και Εικονική Πραγματικότητα (VR) στη Διδασκαλία και τη Μάθηση» αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας, όχι μόνο να χρησιμοποιήσουν (use) και να αναδιαμορφώσουν (reuse) παιδαγωγικά ήδη ανεπτυγμένα περιβάλλοντα και μαθησιακά αντικείμενα από ψηφιακές βιβλιοθήκες (Open Educational Resources), αλλά και να καταστούν οι ίδιοι ικανοί να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά σενάρια και να αναπτύσσουν απλές τεχνολογικές εφαρμογές σε πλατφόρμες με εργαλεία επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας. Δευτερεύων στόχος είναι η αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων από τους μαθητές, ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους στην καθημερινή σχολική πράξη. Με την αξιοποίηση της επαυξημένης και της εικονικής πραγματικότητας εκπαιδευτικοί και μαθητές σε όλες τις βαθμίδες της κυπριακής εκπαίδευσης, αποκτώντας δεξιότητες του 21ου αιώνα, θα είναι σε θέση να διδάσκουν και να διδάσκονται μέσα από καινοτόμες εφαρμογές διδασκαλίας και μάθησης. Η εν λόγω ενότητα έχει διάρκεια 50 ώρες σε αντιστοιχία με 2 μονάδες ECTS και είναι προγραμματισμένη να προσφερθεί δωρεάν από το επόμενο σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς στην Κύπρο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

 

POSTER ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Η Δρ. Μαρία Φραγκάκη είναι Συντονίστρια της Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και Καθηγήτρια – Σύμβουλος στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Δρ. Στυλιανός Μυστακίδης είναι συνεργάτης του ΑΠΚΥ, ειδικός στην εκπαιδευτική καινοτομία, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ο Δρ. Γιώργος Φιλιππούσης είναι βραβευμένος εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγγραφέας, συνεργάτης του ΑΠΚΥ, ειδικός στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις.

 

iLRN 2

 

iLRN 1

 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει για πλήρωση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου τις ακόλουθες θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στα εξής Προγράμματα Σπουδών:

 

 

και στις εξής Θεματικές Ενότητες για Διδακτορικά Προγράμματα:

 

 • ΔΣΘΕΕ795 Μεθοδολογία της Έρευνας (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΣΘΕΕ796 Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (εαρινό εξάμηνο)

Για την προκήρυξη σε PDF, πατήστε ΕΔΩ.


Η υποβολή των αιτήσεων μελών ΣΕΠ γίνεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ, https://recruitment.ouc.ac.cy/apply και άρχισε την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η  Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020, στις 13:00.


Σε ό,τι αφορά θέματα προσωπικού και εργοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω του Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Χρήσιμα Έγγραφα : 
 
 

Επιλέγω το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διότι :

 • Φοιτώ σε ένα αξιόπιστο δημόσιο ψηφιακό πανεπιστήμιο.
 • Επιλέγω μεταξύ αναγνωρισμένων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων.
 • Σπουδάζω στον προσωπικό χώρο και χρόνο μου, με την εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΑΠΚΥ, που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου.
 • Τα δίδακτρα είναι πολύ προσιτά.
 • Διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία και εμπειρία στην προσφορά εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
 • Αξιοποιεί για τις εκπαιδευτικές διεργασίες υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, με χρυσά βραβεία στην ενότητα «Εκπαιδευτικό Έργο» της κατηγορίας «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία» στα Cyprus Education Leaders Awards 2019 και 2020.
 • Οργανώνει εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα και – υπό προϋποθέσεις – σε τρίτες χώρες.
 • Διακρίνεται για την ενεργή του συμμετοχή στο ερευνητικό γίγνεσθαι.
 • Συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας μέσα από πανεπιστημιακά δίκτυα και ενώσεις πανεπιστημίων, κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+.

 

 

 

 

 

Στην επιστημονική και ακαδημαϊκή πρωτοπορία στον ελληνόφωνο χώρο βρίσκεται το νέο, σύγχρονο και διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Βιοηθική - Ιατρική Ηθική», το οποίο προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το Πρόγραμμα ενσωματώνει θεματικές ενότητες που πραγματεύονται τις θεωρητικές βάσεις, αλλά και εστιάζουν σε ζητήματα των σύγχρονων καιρών που ταλανίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και τη σκέψη της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής, οι οποίες αποτελούν και τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσής του.

Το Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, πιστώνεται με 120 μονάδες ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί σε πλήρη φοίτηση –αποκλειστικά εξ αποστάσεως– σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Με γνώμονα τη ραγδαία πρόοδο στις λεγόμενες ‘επιστήμες της  ζωής’, αλλά και τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των βιοηθικών προβλημάτων και θεμάτων δεοντολογίας στον χώρο της ιατρικής, το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» απευθύνεται πρωτίστως σε λειτουργούς υγείας, νομικούς και άλλους συναφείς επιστήμονες, οι οποίοι προσεγγίζουν τα ζητήματα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής είτε από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών επιστήμων και της φιλοσοφίας, είτε επί τη βάσει της ιατρικής, της βιολογίας και άλλων συναφών κλάδων. Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους τις αναγκαίες γνώσεις και τις κατάλληλες δεξιότητες, οι οποίες οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τους καθιστούν λιγότερο ευάλωτους σε πλάνες και ολισθήματα, καθώς και στις συνακόλουθες αιτιάσεις και εγκλήσεις. Επιπρόσθετα, στοχεύει το Πρόγραμμα στην ενδυνάμωση της κριτικής ικανότητας των επαγγελματιών υγείας, ώστε να είναι σε θέση να  λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, αλλά και αναδεικνύει τους σύγχρονους προβληματισμούς και τις νομικές θεωρήσεις των ποικίλων ζητημάτων που άπτονται της βιοηθικής και της ιατρικής ηθικής.   


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στο συγκεκριμένο Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί από την 16η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 26η Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.

 

 

Website Headers BIH

 

 
 
 

 

 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και η Παγκύπρια Συντεχνία Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) θεσμοθετούν την έναρξη της συνεργασίας τους με δράσεις προς όφελος της δημόσιας υπηρεσίας και της κοινωνίας των πολιτών. Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Γλαύκος Χατζηπέτρου, σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ στα Λατσιά.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Γ. Χατζηπέτρου σημείωσε ότι η συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσδίδει αξία στην ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και θα είναι ωφέλιμη για τη δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια πολιτική τάξη, αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία. Από πλευράς του, ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Καθηγ. Σ. Κάτσικας, σημείωσε ότι ένα πανεπιστήμιο και δη δημόσιο, όπως το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οφείλει να συνεργάζεται στενά με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς και να θέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία του στη διάθεση της κοινωνίας και του παραγωγικού ιστού. Οι κ.κ. Κάτσικας και Χατζηπέτρου εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι η συνεργασία που εγκαινιάζεται θα είναι επωφελής και για τους δύο φορείς, αλλά κυρίως για την ευρύτερη κοινωνία.

Το πλαίσιο συνεργασίας προνοεί, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση υποτροφιών από το ΑΠΚΥ προς τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., τη συνεργασία για τον σχεδιασμό και την προσφορά εξ αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων για την επαγγελματική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων και του προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των συμβαλλόμενων μερών προς κοινό όφελος και την από κοινού ή/και με τρίτους διοργάνωση επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε εργασιακά, νομικά, συνδικαλιστικά και άλλα σχετικά θέματα.

Στην τελετή υπογραφής του Πλαισίου Συνεργασίας παρέστησαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ κ. Χαράλαμπος Προύντζος, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Πανίκος Πέγκας και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του ΑΠΚΥ, κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης.

 

 

OUC Pasydy 1

 

OUC Pasydy 2

 

OUC Pasydy 3